Er vi gode nok i engelsk?

Visste du at: Norske bedrifter taper kontrakter, mister salg og får feilleveranser på grunn av dårlige ferdigheter i engelsk? Nordmenn er dårligst i engelsk i Norden ifølge EPI-undersøkelsen, verdens mest omfattende sammenligning av engelskkunnskaper, (2013)? Dårlig engelsk har stoppet norske artisters utenlandsdrømmer? Det er svært få av de ansatte i norske bedrifter, særlig innen tekniske…