Join our live classes in Norwegian language. Some are free of charge, while others require a subscription with us.

 • LOCATION
 • LEVEL
 • Oslo
 • Stavanger
 • Online
 • Bergen
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1

Today

Time
Lesson
Teacher
21 Sep
17:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
21 Sep 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen

21 Sep
17:00
Duration: 1h 30m
21 Sep
17:00

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Online
21 Sep 17:00

Kari Hennum

Online class

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentece structur

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
21 Sep
17:00
Duration: One hour
21 Sep
17:00

2. Familie og boformer

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
21 Sep 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

2. Familie og boformer

Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner

21 Sep
17:00
Duration: 1h 30m
21 Sep
18:45

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Online
21 Sep 18:45

Kari Hennum

Online class

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Grammar
 • Nouns
 • Personal pronouns  
 • Question words
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name
 • Saying where you are from
 • Saying where you live
 • Saying what you do
 • Saying if you are married/single/ divorced etc.
 • Saying if you have children

 

 
 Domene
Personlig 
21 Sep
18:45
Duration: One hour
21 Sep
18:45

26. Ordforråd: Velferdssamfunnet

Online
21 Sep 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

26. Ordforråd: Velferdssamfunnet

Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene 
Offentlig
21 Sep
18:45
Duration: One hour

Sat 23 September

Time
Lesson
Teacher
23 Sep
10:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
23 Sep 10:00

Kathrine Kittelsen

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

23 Sep
10:00
Duration: One hour
23 Sep
11:10

9. Klima og årstider

Online
23 Sep 11:10

Kathrine Kittelsen

Online class

9. Klima og årstider

 Grammatikk
 
 • formelt subjekt
 • vokabular
 • adjektiv
 
Læringsmål
 • kunne ha korte samtaler om vær og klima
 • kunne fortelle om klimaet i Norge og annet klima du kjenner til
 • snakke om klesplagg og aktiviteter knyttet til de ulike årstidene

Domen
Offentlig
23 Sep
11:10
Duration: One hour
23 Sep
12:00

18. Grammatikk: Rettskrivning

Online
23 Sep 12:00

Kathrine Kittelsen

Online class

18. Grammatikk: Rettskrivning

Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

23 Sep
12:00
Duration: One hour

Mon 25 September

Time
Lesson
Teacher
25 Sep
08:00

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Online
25 Sep 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
25 Sep
08:00
Duration: One hour
25 Sep
17:00

4. Livssyn og tradisjoner

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
25 Sep 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


25 Sep
17:00
Duration: 1h 30m
25 Sep
17:00

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
25 Sep 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
25 Sep
17:00
Duration: 2h 15m
25 Sep
17:00

1. Hva gjorde du i ferien?

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
25 Sep 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

1. Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

25 Sep
17:00
Duration: 2h 15m
25 Sep
17:00

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
25 Sep 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
25 Sep
17:00
Duration: 1h 30m
25 Sep
17:45

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
25 Sep 17:45

Milan Tosic

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
25 Sep
17:45
Duration: One hour
25 Sep
18:30

27. Skrivetrening: Skriv bedre

Online
25 Sep 18:30

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

27. Skrivetrening: Skriv bedre

Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil
25 Sep
18:30
Duration: One hour
25 Sep
19:00

17. Barneoppdragelse

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
25 Sep 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

17. Barneoppdragelse

Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
25 Sep
19:00
Duration: 1h 30m
25 Sep
19:45

10. Fritid og sosiale medier

Online
25 Sep 19:45

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens
 
Læringsmål
 • å kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier

25 Sep
19:45
Duration: One hour
25 Sep
20:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
25 Sep 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

25 Sep
20:45
Duration: One hour

Tue 26 September

Time
Lesson
Teacher
26 Sep
08:00

4. Livssyn og tradisjoner

Online
26 Sep 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intentkjønnsform av adjektiv
 • ordentall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


26 Sep
08:00
Duration: One hour
26 Sep
11:30

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Online
26 Sep 11:30

Kari Hennum

Online class

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
26 Sep
11:30
Duration: One hour
26 Sep
17:00

1. Hva gjorde du i ferien?

Online
26 Sep 17:00

Kari Hennum

Online class

1. Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

26 Sep
17:00
Duration: One hour
26 Sep
18:30

2. Nouns: Egen person og familie

Online
26 Sep 18:30

Kari Hennum

Online class

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms
 •  Learning useful nouns in different forms

 Do before the lesson 
26 Sep
18:30
Duration: One hour
26 Sep
20:00

4. Ordforråd: Likestilling - (hva synes du?)

Online
26 Sep 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

4. Ordforråd: Likestilling - (hva synes du?)

Vi snakker om likestilling og øver på å  bruke fraser som  "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.
26 Sep
20:00
Duration: One hour

Wed 27 September

Time
Lesson
Teacher
27 Sep
17:00

8. I butikken

Online
27 Sep 17:00

Kari Hennum

Online class

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektiv i ubestemt og bestemt form
 • pronomen: Denne, dette og disse. Hvilken, hvilket og hvilke
 • indirekte tale: at, om
 • tall

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

27 Sep
17:00
Duration: One hour
27 Sep
17:00

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞 and Daglige rutiner

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
27 Sep 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞 and Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
27 Sep
17:00
Duration: 2h 15m
27 Sep
17:00

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
27 Sep 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
27 Sep
17:00
Duration: 1h 30m
27 Sep
18:30

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
27 Sep 18:30

Kari Hennum

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
27 Sep
18:30
Duration: One hour
27 Sep
19:00

11. Et nytt liv

Online
27 Sep 19:00

Nancy Øvrehus

Online class

11. Et nytt liv

S2
27 Sep
19:00
Duration: One hour
27 Sep
19:00

19. Innvandring og utvandring

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
27 Sep 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

19. Innvandring og utvandring

Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


27 Sep
19:00
Duration: 1h 30m
27 Sep
20:00

Massemedia

Online
27 Sep 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Massemedia

Vi jobber med
 • Formelt subjekt
 • Ord og uttrykk for å begrunne dine synspunkter
 • Leserinnlegg

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

 Domene
Offentlig

27 Sep
20:00
Duration: One hour
27 Sep
20:45

13. Jobbsøking og CV

Online
27 Sep 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

13. Jobbsøking og CV

Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv
27 Sep
20:45
Duration: One hour

Thu 28 September

Time
Lesson
Teacher
28 Sep
08:00

5. Litt om Norge

Online
28 Sep 08:00

Kari Hennum

Online class

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • sammenbinding av setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


28 Sep
08:00
Duration: One hour
28 Sep
12:00

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Online
28 Sep 12:00

Gaute Grov

Online class

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.
28 Sep
12:00
Duration: One hour
28 Sep
17:00

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
28 Sep 17:00

Kari Hennum

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

28 Sep
17:00
Duration: One hour
28 Sep
17:00

5. Litt om Norge

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
28 Sep 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • Det-setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


28 Sep
17:00
Duration: 1h 30m
28 Sep
17:00

2. Familie og boformer

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
28 Sep 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

2. Familie og boformer

Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner

28 Sep
17:00
Duration: 2h 15m
28 Sep
18:45

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Online
28 Sep 18:45

Kari Hennum

Online class

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself
 
 Domene
Personlig 
28 Sep
18:45
Duration: One hour
28 Sep
18:45

28.. Verb og syntaks: Passiv form

Online
28 Sep 18:45

Milan Tosic

Online class

28.. Verb og syntaks: Passiv form

Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.
28 Sep
18:45
Duration: One hour

Sat 30 September

Time
Lesson
Teacher
30 Sep
10:00

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Online
30 Sep 10:00

Kathrine Kittelsen

Online class

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,: Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian 
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly 

30 Sep
10:00
Duration: One hour
30 Sep
11:10

3. Personlig økonomi

Online
30 Sep 11:10

Kathrine Kittelsen

Online class

3. Personlig økonomi

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

30 Sep
11:10
Duration: One hour
30 Sep
12:00

24. Ordforråd: Å sammenligne

Online
30 Sep 12:00

Kathrine Kittelsen

Online class

24. Ordforråd: Å sammenligne

Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig


30 Sep
12:00
Duration: One hour

Mon 02 October

Time
Lesson
Teacher
02 Oct
08:00

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Online
02 Oct 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases
 • Personal pronouns
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases
 • Being able to use personal pronouns
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
02 Oct
08:00
Duration: One hour
02 Oct
17:00

6. Boligen min

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
02 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

6. Boligen min

Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

02 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
02 Oct
17:00

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
02 Oct 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
02 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
02 Oct
17:45

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
02 Oct 17:45

Milan Tosic

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

02 Oct
17:45
Duration: One hour
02 Oct
17:45

29. Ord og uttrykk: Presentasjon

Online
02 Oct 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

29. Ord og uttrykk: Presentasjon

Vi øver på å holde en presentasjon på norsk

02 Oct
17:45
Duration: One hour
02 Oct
19:00

12. Skole og utdanning i Norge

Online
02 Oct 19:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

12. Skole og utdanning i Norge

02 Oct
19:00
Duration: One hour
02 Oct
19:00

20. Ordforråd: Drømmejobben

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
02 Oct 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

20. Ordforråd: Drømmejobben

Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker 
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
02 Oct
19:00
Duration: 1h 30m
02 Oct
20:45

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠

Online
02 Oct 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠


Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 

02 Oct
20:45
Duration: One hour

Tue 03 October

Time
Lesson
Teacher
03 Oct
08:00

6. Boligen min

Online
03 Oct 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

6. Boligen min

Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

03 Oct
08:00
Duration: One hour
03 Oct
11:30

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Online
03 Oct 11:30

Kari Hennum

Online class

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
´
03 Oct
11:30
Duration: One hour
03 Oct
17:00

3. Personlig økonomi

Online
03 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

3. Personlig økonomi

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

03 Oct
17:00
Duration: One hour
03 Oct
18:30

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Online
03 Oct 18:30

Kari Hennum

Online class

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
03 Oct
18:30
Duration: One hour
03 Oct
20:00

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Online
03 Oct 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
03 Oct
20:00
Duration: One hour

Wed 04 October

Time
Lesson
Teacher
04 Oct
17:00

1. Hva gjorde du i ferien?

Online
04 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

1. Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

04 Oct
17:00
Duration: One hour
04 Oct
17:00

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
04 Oct 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases 
 • Personal pronouns 
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases 
 • Being able to use  personal pronouns 
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
04 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
04 Oct
18:30

14. Vocabulary; Min jobb

Online
04 Oct 18:30

Kari Hennum

Online class

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
04 Oct
18:30
Duration: One hour
04 Oct
19:00

14. Jobbintervju

Online
04 Oct 19:00

Nancy Øvrehus

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

04 Oct
19:00
Duration: One hour
04 Oct
19:00

21. Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
04 Oct 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

21. Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular 

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål 
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)

04 Oct
19:00
Duration: 1h 30m
04 Oct
20:00

Presentasjon

04 Oct 20:00

Nancy Øvrehus

Address

View on Map

Presentasjon

Vi jobber med
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Intonasjon
 • Lytting

Læringsmål
 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 

04 Oct
20:00
Duration: One hour
04 Oct
20:45

16. Veien videre; B1

Online
04 Oct 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

16. Veien videre; B1

Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.

04 Oct
20:45
Duration: One hour

Thu 05 October

Time
Lesson
Teacher
05 Oct
08:00

7. Livsstil og kosthold

Online
05 Oct 08:00

Kari Hennum

Online class

7. Livsstil og kosthold

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

05 Oct
08:00
Duration: One hour
05 Oct
12:00

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Online
05 Oct 12:00

Gaute Grov

Online class

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
05 Oct
12:00
Duration: One hour
05 Oct
17:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
05 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

05 Oct
17:00
Duration: One hour
05 Oct
17:00

7. Livsstil og kosthold

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
05 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

7. Livsstil og kosthold

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

05 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
05 Oct
18:45

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Online
05 Oct 18:45

Kari Hennum

Online class

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
05 Oct
18:45
Duration: One hour
05 Oct
18:45

14. Historie: Norge før og etter oljen

Online
05 Oct 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

14. Historie: Norge før og etter oljen

Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
05 Oct
18:45
Duration: One hour

Sat 07 October

Time
Lesson
Teacher
07 Oct
10:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
07 Oct 10:00

Nancy Øvrehus

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

07 Oct
10:00
Duration: One hour
07 Oct
11:10

9. Klima og årstider

Online
07 Oct 11:10

Kari Hennum

Online class

9. Klima og årstider

 Grammatikk
 
 • formelt subjekt
 • vokabular
 • adjektiv
 
Læringsmål
 • kunne ha korte samtaler om vær og klima
 • kunne fortelle om klimaet i Norge og annet klima du kjenner til
 • snakke om klesplagg og aktiviteter knyttet til de ulike årstidene

Domen
Offentlig
07 Oct
11:10
Duration: One hour
07 Oct
12:00

30. Veien videre; nivå B2

Online
07 Oct 12:00

Kari Hennum

Online class

30. Veien videre; nivå B2

Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
07 Oct
12:00
Duration: One hour

Mon 09 October

Time
Lesson
Teacher
09 Oct
08:00

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
09 Oct 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig
09 Oct
08:00
Duration: One hour
09 Oct
17:00

8. I butikken

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
09 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

09 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
09 Oct
17:00

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
09 Oct 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
09 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
09 Oct
17:00

4. Livssyn og tradisjoner

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
09 Oct 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


09 Oct
17:00
Duration: 2h 15m
09 Oct
17:00

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
09 Oct 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
09 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
09 Oct
17:45

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
09 Oct 17:45

Milan Tosic

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

09 Oct
17:45
Duration: One hour
09 Oct
18:45

15. Verb: Hvis jeg var rik, ville jeg ha

Online
09 Oct 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

15. Verb: Hvis jeg var rik, ville jeg ha

Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
09 Oct
18:45
Duration: One hour
09 Oct
19:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
09 Oct 19:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

09 Oct
19:00
Duration: One hour
09 Oct
19:00

22. Religion og livssyn

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
09 Oct 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

22. Religion og livssyn

Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

09 Oct
19:00
Duration: 1h 30m
09 Oct
20:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
09 Oct 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

09 Oct
20:45
Duration: One hour

Tue 10 October

Time
Lesson
Teacher
10 Oct
08:00

8. I butikken

Online
10 Oct 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektiv i ubestemt og bestemt form
 • pronomen: Denne, dette og disse. Hvilken, hvilket og hvilke
 • indirekte tale: at, om
 • tall

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

10 Oct
08:00
Duration: One hour
10 Oct
11:30

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
10 Oct 11:30

Kari Hennum

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast

10 Oct
11:30
Duration: One hour
10 Oct
17:00

5. Litt om Norge

Online
10 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • sammenbinding av setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


10 Oct
17:00
Duration: One hour
10 Oct
18:30

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Online
10 Oct 18:30

Kari Hennum

Online class

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases
 • Personal pronouns
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases
 • Being able to use personal pronouns
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
10 Oct
18:30
Duration: One hour
10 Oct
20:00

9. Ordforråd: Hva synes du er typisk norsk?

Online
10 Oct 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

9. Ordforråd: Hva synes du er typisk norsk?

Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

10 Oct
20:00
Duration: One hour

Wed 11 October

Time
Lesson
Teacher
11 Oct
17:00

6. Boligen min

Online
11 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

6. Boligen min

Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

11 Oct
17:00
Duration: One hour
11 Oct
17:00

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
11 Oct 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

11 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
11 Oct
17:00

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
11 Oct 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

11 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
11 Oct
18:30

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
11 Oct 18:30

Kari Hennum

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓


Grammar
 • Vocbulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing alking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring

11 Oct
18:30
Duration: One hour
11 Oct
19:00

10. Fritid og sosiale medier

Online
11 Oct 19:00

Nancy Øvrehus

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens
 
Læringsmål
 • å kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig
11 Oct
19:00
Duration: One hour
11 Oct
19:00

23. Ordforråd: Å snakke et språk du ikke kan

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
11 Oct 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

23. Ordforråd: Å snakke et språk du ikke kan

Grammatikk
 • verb
 • substantiv
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster knyttet til egen livssituasjon
 • kunne uttrykke meninger og gjenfortelle og beskrive egne opplevelser og tanker
11 Oct
19:00
Duration: 1h 30m
11 Oct
20:00

Tv-debatt

Online
11 Oct 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Tv-debatt

Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 

11 Oct
20:00
Duration: One hour
11 Oct
20:45

13. Jobbsøking og CV

Online
11 Oct 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

13. Jobbsøking og CV

Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv
11 Oct
20:45
Duration: One hour

Thu 12 October

Time
Lesson
Teacher
12 Oct
08:00

10. Fritid og sosiale medier

Online
12 Oct 08:00

Kari Hennum

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
12 Oct
08:00
Duration: One hour
12 Oct
12:00

10. Ordforråd: CV og jobbintervju

Online
12 Oct 12:00

Gaute Grov

Online class

10. Ordforråd: CV og jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

12 Oct
12:00
Duration: One hour
12 Oct
17:00

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
12 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
12 Oct
17:00
Duration: One hour
12 Oct
17:00

10. Fritid og sosiale medier

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
12 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
12 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
12 Oct
17:00

6. Boligen min

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
12 Oct 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

6. Boligen min

Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

12 Oct
17:00
Duration: 2h 15m
12 Oct
17:15

2. Familie og boformer

Online
12 Oct 17:15

Kari Hennum

Online class

2. Familie og boformer

Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner

12 Oct
17:15
Duration: One hour
12 Oct
18:45

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Online
12 Oct 18:45

Kari Hennum

Online class

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
12 Oct
18:45
Duration: One hour
12 Oct
18:45

16. Ordforråd: Avfallshåndtering

Online
12 Oct 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

16. Ordforråd: Avfallshåndtering

Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
12 Oct
18:45
Duration: One hour

Sat 14 October

Time
Lesson
Teacher
14 Oct
10:00

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Online
14 Oct 10:00

Kathrine Kittelsen

Online class

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,: Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly

14 Oct
10:00
Duration: One hour
14 Oct
11:10

3. Personlig økonomi

Online
14 Oct 11:10

Kathrine Kittelsen

Online class

3. Personlig økonomi

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

14 Oct
11:10
Duration: One hour
14 Oct
12:00

18. Grammatikk: Rettskrivning

Online
14 Oct 12:00

Kathrine Kittelsen

Online class

18. Grammatikk: Rettskrivning

Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

14 Oct
12:00
Duration: One hour

Mon 16 October

Time
Lesson
Teacher
16 Oct
08:00

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
16 Oct 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health

 Domene
Personlig og offentlig 
16 Oct
08:00
Duration: One hour
16 Oct
17:00

11. Et nytt liv

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
16 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

16 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
16 Oct
17:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
16 Oct 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

16 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
16 Oct
17:00

7. Livsstil og kosthold

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
16 Oct 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

7. Livsstil og kosthold

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

16 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
16 Oct
17:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
16 Oct 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

16 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
16 Oct
17:45

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
16 Oct 17:45

Milan Tosic

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓


Grammar
 • Vocbulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing alking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring

16 Oct
17:45
Duration: One hour
16 Oct
18:45

17. Barneoppdragelse

Online
16 Oct 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

17. Barneoppdragelse

Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
16 Oct
18:45
Duration: One hour
16 Oct
19:00

11. Et nytt liv

Online
16 Oct 19:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

11. Et nytt liv

16 Oct
19:00
Duration: One hour
16 Oct
19:00

25. Ordforråd: En innflytter

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
16 Oct 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

25. Ordforråd: En innflytter

Grammatikk
 • vokabular
 • perfektum partisipp
 • s-verb
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelse og hendelser
 • Kunne uttrykke synspunkter , enighet og uenighet

Domene
Personlig
16 Oct
19:00
Duration: 1h 30m
16 Oct
20:45

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠

Online
16 Oct 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠


Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 

16 Oct
20:45
Duration: One hour

Tue 17 October

Time
Lesson
Teacher
17 Oct
08:00

11. Et nytt liv

Online
17 Oct 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

17 Oct
08:00
Duration: One hour
17 Oct
11:30

14. Vocabulary; Min jobb

Online
17 Oct 11:30

Kari Hennum

Online class

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite pronouns  
 • Possessives, min, din, sin

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
17 Oct
11:30
Duration: One hour
17 Oct
17:00

7. Livsstil og kosthold

Online
17 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

7. Livsstil og kosthold

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

17 Oct
17:00
Duration: One hour
17 Oct
18:30

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Online
17 Oct 18:30

Kari Hennum

Online class

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Grammar
 • Nouns
 • Personal pronouns  
 • Question words
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name
 • Saying where you are from
 • Saying where you live
 • Saying what you do
 • Saying if you are married/single/ divorced etc.
 • Saying if you have children

 

 
 Domene
Personlig 
17 Oct
18:30
Duration: One hour
17 Oct
20:00

11. Norsk kultur og språk: Uformelle regler i arbeidslivet

Online
17 Oct 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

11. Norsk kultur og språk: Uformelle regler i arbeidslivet

Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
17 Oct
20:00
Duration: One hour

Wed 18 October

Time
Lesson
Teacher
18 Oct
17:00

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
18 Oct 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
18 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
18 Oct
17:00

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
18 Oct 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
18 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
18 Oct
18:30

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
18 Oct 18:30

Kari Hennum

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

18 Oct
18:30
Duration: One hour
18 Oct
19:00

12. Skole og utdanning i Norge

Online
18 Oct 19:00

Nancy Øvrehus

Online class

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens
 
Læringsmål
 • å kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier

18 Oct
19:00
Duration: One hour
18 Oct
19:00

27. Skrivetrening: Skriv bedre

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
18 Oct 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

27. Skrivetrening: Skriv bedre

Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil

Gjør før timen
Les: http://www.aftenposteninnsikt.no/norge/ny-i-norsk-postverbal-nekting-18-vokaler-og-subjekttvang

18 Oct
19:00
Duration: 1h 30m
18 Oct
20:00

Gjennomgang av norskprøven B2 og Bergenstesten (Test i norsk - høyere nivå)

Online
18 Oct 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Gjennomgang av norskprøven B2 og Bergenstesten (Test i norsk - høyere nivå)

Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

Domene
Opplæringsdomenet
18 Oct
20:00
Duration: One hour
18 Oct
20:45

16. Veien videre; B1

Online
18 Oct 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

16. Veien videre; B1

Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.

18 Oct
20:45
Duration: One hour

Thu 19 October

Time
Lesson
Teacher
19 Oct
08:00

12. Skole og utdanning i Norge

Online
19 Oct 08:00

Kari Hennum

Online class

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 
 • årstall

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

19 Oct
08:00
Duration: One hour
19 Oct
12:00

13. Ordforråd: Pauseprat

Online
19 Oct 12:00

Gaute Grov

Online class

13. Ordforråd: Pauseprat

Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
19 Oct
12:00
Duration: One hour
19 Oct
17:00

12. Skole og utdanning i Norge

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
19 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

19 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
19 Oct
17:00

8. I butikken

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
19 Oct 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

19 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
19 Oct
17:15

4. Livssyn og tradisjoner

Online
19 Oct 17:15

Kari Hennum

Online class

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intentkjønnsform av adjektiv
 • ordentall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


19 Oct
17:15
Duration: One hour
19 Oct
18:45

2. Nouns: Egen person og familie

Online
19 Oct 18:45

Kari Hennum

Online class

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms
 •  Learning useful nouns in different forms

 Do before the lesson 
19 Oct
18:45
Duration: One hour
19 Oct
18:45

19. Innvandring og utvandring

Online
19 Oct 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

19. Innvandring og utvandring

Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


19 Oct
18:45
Duration: One hour
19 Oct
20:30

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
19 Oct 20:30

Kari Hennum

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓


Grammar
 • Vocbulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing alking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring

19 Oct
20:30
Duration: One hour
19 Oct
20:30

14. Vocabulary; Min jobb

Online
19 Oct 20:30

Kari Hennum

Online class

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
19 Oct
20:30
Duration: One hour

Sat 21 October

Time
Lesson
Teacher
21 Oct
10:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
21 Oct 10:00

Kathrine Kittelsen

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

21 Oct
10:00
Duration: One hour
21 Oct
11:10

9. Klima og årstider

Online
21 Oct 11:10

Kathrine Kittelsen

Online class

9. Klima og årstider

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

21 Oct
11:10
Duration: One hour
21 Oct
12:00

24. Ordforråd: Å sammenligne

Online
21 Oct 12:00

Kathrine Kittelsen

Online class

24. Ordforråd: Å sammenligne

Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig


21 Oct
12:00
Duration: One hour

Mon 23 October

Time
Lesson
Teacher
23 Oct
08:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
23 Oct 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓


Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background
 • Learning about the Norwegian education system
 
Domene
Opplæring
23 Oct
08:00
Duration: One hour
23 Oct
17:00

14. Jobbintervju

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
23 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

23 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
23 Oct
17:00

14. Vocabulary; Min jobb

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
23 Oct 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
23 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
23 Oct
17:00

10. Fritid og sosiale medier

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
23 Oct 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
23 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
23 Oct
17:00

14. Vocabulary; Min jobb

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
23 Oct 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
23 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
23 Oct
17:45

14. Vocabulary; Min jobb

Online
23 Oct 17:45

Milan Tosic

Online class

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
23 Oct
17:45
Duration: One hour
23 Oct
18:45

20. Ordforråd: Drømmejobben

Online
23 Oct 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

20. Ordforråd: Drømmejobben

Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
23 Oct
18:45
Duration: One hour
23 Oct
19:00

14. Jobbintervju

Online
23 Oct 19:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

23 Oct
19:00
Duration: One hour
23 Oct
19:00

26. Ordforråd: Velferdssamfunnet

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
23 Oct 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

26. Ordforråd: Velferdssamfunnet

Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne  starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene
Offentlig
23 Oct
19:00
Duration: 1h 30m
23 Oct
20:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
23 Oct 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

23 Oct
20:45
Duration: One hour

Tue 24 October

Time
Lesson
Teacher
24 Oct
08:00

14. Jobbintervju

Online
24 Oct 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

24 Oct
08:00
Duration: One hour
24 Oct
11:35

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Online
24 Oct 11:35

Kari Hennum

Online class

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Grammar
 • Nouns
 • Definite form
 • Indefinite form
 • Personal pronouns  
 • Question words

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name
 • Saying where you are from
 • Saying where you live
 • Saying what you do
 • Saying if you are married/single/ divorced etc.
 • Saying if you have children

 Do before the lesson:

 Member page:
24 Oct
11:35
Duration: One hour
24 Oct
17:00

1. Hva gjorde du i ferien?

Online
24 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

1. Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

24 Oct
17:00
Duration: One hour
24 Oct
18:30

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Online
24 Oct 18:30

Kari Hennum

Online class

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
24 Oct
18:30
Duration: One hour
24 Oct
20:00

1.Hva er nivå B1 kontra nivå A2?

Online
24 Oct 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

1.Hva er nivå B1 kontra nivå A2?

Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
24 Oct
20:00
Duration: One hour

Wed 25 October

Time
Lesson
Teacher
25 Oct
17:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
25 Oct 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


25 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
25 Oct
19:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
25 Oct 19:00

Nancy Øvrehus

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen

25 Oct
19:00
Duration: One hour
25 Oct
19:00

28.. Verb og syntaks: Passiv form

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
25 Oct 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

28.. Verb og syntaks: Passiv form

Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.

Gjør før timen
Les: http://www.klartale.no/norge/joshua-french-slippes-fri-1.929772

Domene
O
ffentlig
25 Oct
19:00
Duration: 1h 30m
25 Oct
20:00

Hva er nivå B2?

25 Oct 20:00

Nancy Øvrehus

Address

View on Map

Hva er nivå B2?

Grammatikk
 • Vokabular
 • Inversjon
 • Indirekte tale 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å være på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt  læringsstrategier du kan ta i bruk


25 Oct
20:00
Duration: One hour
25 Oct
20:45

13. Jobbsøking og CV

Online
25 Oct 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

13. Jobbsøking og CV

Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv
25 Oct
20:45
Duration: One hour

Thu 26 October

Time
Lesson
Teacher
26 Oct
08:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
26 Oct 08:00

Kari Hennum

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen

26 Oct
08:00
Duration: One hour
26 Oct
12:00

2. Substantiv: Ubestemt eller bestemt form?

Online
26 Oct 12:00

Gaute Grov

Online class

2. Substantiv: Ubestemt eller bestemt form?

Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

26 Oct
12:00
Duration: One hour
26 Oct
17:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
26 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

26 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
26 Oct
17:00

11. Et nytt liv

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
26 Oct 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

26 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
26 Oct
17:15

5. Litt om Norge

Online
26 Oct 17:15

Kari Hennum

Online class

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • sammenbinding av setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


26 Oct
17:15
Duration: One hour
26 Oct
18:45

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Online
26 Oct 18:45

Kari Hennum

Online class

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
26 Oct
18:45
Duration: One hour
26 Oct
18:45

21. Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Online
26 Oct 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

21. Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)

26 Oct
18:45
Duration: One hour

Sat 28 October

Time
Lesson
Teacher
28 Oct
10:00

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Online
28 Oct 10:00

Kathrine Kittelsen

Online class

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,:

 Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly

28 Oct
10:00
Duration: One hour
28 Oct
11:10

3. Personlig økonomi

Online
28 Oct 11:10

Kathrine Kittelsen

Online class

3. Personlig økonomi

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

28 Oct
11:10
Duration: One hour
28 Oct
12:00

30. Veien videre; nivå B2

Online
28 Oct 12:00

Kathrine Kittelsen

Online class

30. Veien videre; nivå B2

Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
28 Oct
12:00
Duration: One hour

Mon 30 October

Time
Lesson
Teacher
30 Oct
09:00

2. Nouns: Egen person og familie

Online
30 Oct 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms
 •  Learning useful nouns in different forms

 Do before the lesson 
30 Oct
09:00
Duration: One hour
30 Oct
18:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
30 Oct 18:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


30 Oct
18:00
Duration: 1h 30m
30 Oct
18:00

14. Jobbintervju

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
30 Oct 18:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

30 Oct
18:00
Duration: 1h 30m
30 Oct
18:45

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
30 Oct 18:45

Milan Tosic

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
30 Oct
18:45
Duration: One hour
30 Oct
19:45

22. Religion og livssyn

Online
30 Oct 19:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

22. Religion og livssyn

Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

30 Oct
19:45
Duration: One hour
30 Oct
20:00

10. Fritid og sosiale medier

Online
30 Oct 20:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens
 
Læringsmål
 • å kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier

30 Oct
20:00
Duration: One hour
30 Oct
20:00

29. Ord og uttrykk: Presentasjon

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
30 Oct 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

29. Ord og uttrykk: Presentasjon

Vi øver på å holde en presentasjon på norsk
30 Oct
20:00
Duration: 1h 30m

Tue 31 October

Time
Lesson
Teacher
31 Oct
09:00

16. Veien videre; B1

Online
31 Oct 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

16. Veien videre; B1

Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.

31 Oct
09:00
Duration: One hour
31 Oct
18:00

4. Livssyn og tradisjoner

Online
31 Oct 18:00

Kari Hennum

Online class

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intentkjønnsform av adjektiv
 • ordentall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


31 Oct
18:00
Duration: One hour
31 Oct
19:30

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Online
31 Oct 19:30

Kari Hennum

Online class

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases
 • Personal pronouns
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases
 • Being able to use personal pronouns
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
31 Oct
19:30
Duration: One hour

Wed 01 November

Time
Lesson
Teacher
01 Nov
20:00

31. Vi repeterer og spiller spill

Madlaveien 10, Stavanger.
01 Nov 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger.

View on Map

31. Vi repeterer og spiller spill

Vi spiller spill og øver på å snakke norsk.
01 Nov
20:00
Duration: 1h 30m
01 Nov
21:00

Skriv bedre

Online
01 Nov 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Skriv bedre

Vi jobber med
 • Vokabular
 • Bindeord
 • Ubestemt og bestemt form
 • tekstsyntaks
 • Noen verbregler 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å skrive på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt skrivestrategier du kan ta i bruk

01 Nov
21:00
Duration: One hour

Thu 02 November

Time
Lesson
Teacher
02 Nov
18:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
02 Nov 18:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

02 Nov
18:00
Duration: 1h 30m

Wed 08 November

Time
Lesson
Teacher
08 Nov
21:00

Norge i endring

Online
08 Nov 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Norge i endring

Vi jobber med
 • Vokabular
 • Er eller har
 • s- Passiv 

Læringsmål
 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å skrive leserinnlegg

Domene
Offentlig
08 Nov
21:00
Duration: One hour

Wed 15 November

Time
Lesson
Teacher
15 Nov
21:00

Kunst og kultur

Online
15 Nov 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Kunst og kultur

Vi jobber med
 • Vokabular 
 • Ordstilling på høyere nivå innholdsforståelse

Læringsmål
 • Kunne uttrykke deg om kunst- og kulturliv
 • Kreativ skriving

Domene
Offentlig og personlig


15 Nov
21:00
Duration: One hour

Wed 22 November

Time
Lesson
Teacher
22 Nov
21:00

Søknad og jobbintervju

Online
22 Nov 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Søknad og jobbintervju

Vi jobber med
 • Vokabular
 • Adjektiviske leddsetninger og fraser
 • Tekstbinding og -struktur 

Læringsmål
 • Kunne holde en klar og forberedt presentasjon av deg selv
 • Kunne tilpasse språket til situasjonen
 • Kunne skrive et formelt men personlig brev (søknad)

Domene
Arbeidslivsdomenet

22 Nov
21:00
Duration: One hour

Wed 29 November

Time
Lesson
Teacher
29 Nov
21:00

Den norske sjefen

Online
29 Nov 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Den norske sjefen

Vi jobber med
 • Synonymer
 • Sammenlikne
 • Tekstsyntaks

Læringsmål
 • Kunne lese og forstå artikler 
 • Kunne skrive en saklig tekst samt gi uttrykk for og argumentere for eget syn på saken

Domene
Arbeidslivsdomenet


29 Nov
21:00
Duration: One hour

Wed 06 December

Time
Lesson
Teacher
06 Dec
21:00

Utdanning og vitenskap

Online
06 Dec 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Utdanning og vitenskap

Vi jobber med
 • Vokabular/synonymer
 • Preposisjoner
 • Debattinnlegg

Læringsmål
Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål
Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Domene
Opplæringsdomenet
06 Dec
21:00
Duration: One hour

Wed 13 December

Time
Lesson
Teacher
13 Dec
21:00

Norsk politikk

Online
13 Dec 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Norsk politikk

Vi jobber med
 • Partisipper
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Domene
Offentlig

13 Dec
21:00
Duration: One hour

Wed 20 December

Time
Lesson
Teacher
20 Dec
21:00

Klima og Miljø

Online
20 Dec 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Klima og Miljø

Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

 Domene
Offentlig
20 Dec
21:00
Duration: One hour

Wed 03 January

Time
Lesson
Teacher
03 Jan
21:00

Massemedia

Online
03 Jan 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Massemedia

Vi jobber med
 • Formelt subjekt
 • Ord og uttrykk for å begrunne dine synspunkter
 • Leserinnlegg

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

 Domene
Offentlig

03 Jan
21:00
Duration: One hour

Wed 10 January

Time
Lesson
Teacher
10 Jan
21:00

Helse

Online
10 Jan 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Helse

Vi jobber med
 • Lytteforståelse
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne stille kritiske spørsmål til lesestoff
 •  Kunne gjøre rede for egne meninger i en diskusjon 
  og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter og kommentarer.

 Domene
Offentlig og personlig
10 Jan
21:00
Duration: One hour

Wed 17 January

Time
Lesson
Teacher
17 Jan
21:00

Tv-debatt

Online
17 Jan 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Tv-debatt

Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 

17 Jan
21:00
Duration: One hour

Wed 24 January

Time
Lesson
Teacher
24 Jan
21:00

Gjennomgang av norskprøven B2 og Bergenstesten (Test i norsk - høyere nivå)

Online
24 Jan 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Gjennomgang av norskprøven B2 og Bergenstesten (Test i norsk - høyere nivå)

Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

Domene
Opplæringsdomenet
24 Jan
21:00
Duration: One hour