muntlig norsk

Mange arbeidstakere har problemer med å kommunisere godt nok med medarbeidere på norsk. Med kurs i muntlige ferdigheter vil bedriften få et skreddersydd kursopplegg tett knyttet til deltakernes arbeidshverdag.

skriftlig norsk

Vi tilbyr grunnleggende kurs i lesing og skriving på arbeidsplassen. Kurset vil fokusere på konkrete arbeidssituasjoner som rapporter, skjemaer, informasjonsformidling osv.

datakurs

Den digitale revolusjonen har endret arbeidshverdagen for de fleste og digitale ferdigheter er viktigere enn noen gang. Vi hjelper dine ansatte med å bygge opp grunnleggende digitale ferdigheter.

regning

PIACC-undersøkelsen har vist at nærmere en halv million nordmenn mangler grunnleggende tallforståelse og trenger hjelp til regning.

Ring oss for en hyggelig prat!

Tlf. 40 3000 40

Lingu har lang erfaring med Kompetansepluss og kurs i norsk språk. La oss bygge kompetansen hos dine ansatte og hjelpe bedriften kommunisere bedre. Kurset er fullfinansiert med offentlige midler.

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss Arbeid (tidl. Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) er et opplæringstilbud som er finansiert av det offentlige og rettes mot ansatte med lite formell utdanning. Over 200 millioner bevilges hvert år til kurs i norsk språk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. En heving av ansattes kompetansenivå vil gjøre det lettere å takle omstillinger og krav i arbeidslivet. Dette kan også gi ansatte bedre grunnlag for å ta fagbrev eller annen type opplæring.

Kompetansepluss er en støtteordning for bedrifter

Kompetanse Norge (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) forvalter Kompetansepluss-programmet. I 2016 var støtteordningen på 223 millioner kroner.

 

Da Kompetansepluss er finansiert av det offentlige, blir kurset kostnadsfritt for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver må likevel regne med å bruke noe tid på å organisere og følge opp kursene.

 

Krav til kort formell utdanning

kompetansepluss

Formålet med kursene er å styrke kompetansen til medarbeidere med kort formell utdanning slik at de kan følge utvikling og krav i arbeidslivet, og bli værende i jobb. Det stilles stadig større krav til lesing, skriving og databruk i alle yrkesgrupper. I tillegg er det viktig for staten å sørge for at arbeidstakere som mister jobben eller blir syke, er i stand til å omskolere seg.

I Kompetansepluss jobber vi med å forbedre grunnleggende ferdigheter, og det blir en lavere terskel å begynne på kurs eller utdanning. Mange av våre kursdeltakere jobber som innen hotell, logistikk, byggebransjen eller industri.

Ring oss på tlf. 40 3000 40 eller fyll ut skjemaet under for å finne ut om din bedrift kvalifiserer for Kompetansepluss!


Norskkurs nybegynnernivåNorskkurs mellomnivåNorskkurs høyere nivåDigitale ferdigheterRegning