Her er oversikten over våre undervisningstimer.

 • LOCATION
 • LEVEL
 • Oslo
 • Stavanger
 • Online
 • Bergen
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1

Tomorrow

Time
Lesson
Teacher
20 Nov
08:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
20 Nov 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

20 Nov
08:00
Duration: One hour
20 Nov
17:00

3. Familien II

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
20 Nov 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

3. Familien II

Tema:
Eldreomsorg


Grammatikk
 • Ordstilling

20 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
20 Nov
17:00

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20 Nov 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
20 Nov
17:00
Duration: 1h 30m
20 Nov
17:00

3. Vi drar en tur til Byen 🌆 og så til Tromsø

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
20 Nov 17:00

Golara Golizade

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

3. Vi drar en tur til Byen 🌆 og så til Tromsø

Grammar
 • Adjectives, indefinite/definite forms
 • Reflexive pronouns
 • hvilken, hvilket, hvilke
 • Adverbs of Place

Pronunciation
 • Sound i, y
 • Silent h and g
 • Intonation

20 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
20 Nov
17:00

8. I butikken

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20 Nov 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

20 Nov
17:00
Duration: 1h 30m
20 Nov
17:45

29. Ord og uttrykk: Presentasjon

Online
20 Nov 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

29. Ord og uttrykk: Presentasjon

Vi øver på å holde en presentasjon på norsk
20 Nov
17:45
Duration: One hour
20 Nov
18:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
20 Nov 18:45

Milan Tosic

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner


Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

20 Nov
18:45
Duration: One hour
20 Nov
19:00

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20 Nov 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.
20 Nov
19:00
Duration: 1h 30m
20 Nov
19:00

11. Et nytt liv

Online
20 Nov 19:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

20 Nov
19:00
Duration: One hour
20 Nov
20:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
20 Nov 20:00

Milan Tosic

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


20 Nov
20:00
Duration: One hour

Tue 21 November

Time
Lesson
Teacher
21 Nov
08:00

7. Livsstil og kosthold

Online
21 Nov 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

7. Livsstil og kosthold

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

21 Nov
08:00
Duration: One hour
21 Nov
11:30

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
21 Nov 11:30

Kari Hennum

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


21 Nov
11:30
Duration: One hour
21 Nov
17:00

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Online
21 Nov 17:00

Milan Tosic

Online class

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
21 Nov
17:00
Duration: One hour
21 Nov
17:00

3. Gjør det vondt?

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
21 Nov 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

3. Gjør det vondt?

Grammatikk
 • Sammensatte substantiv

Uttale
 • Parord: kort og lang vokal

21 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
21 Nov
17:00

5. Litt om Norge

Online
21 Nov 17:00

Kari Hennum

Online class

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • Det-setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


21 Nov
17:00
Duration: One hour
21 Nov
18:30

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Online
21 Nov 18:30

Kari Hennum

Online class

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
21 Nov
18:30
Duration: One hour
21 Nov
19:00

9. Ordforråd: Hva synes du er typisk norsk?

Online
21 Nov 19:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

9. Ordforråd: Hva synes du er typisk norsk?

Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

21 Nov
19:00
Duration: 1h 30m

Wed 22 November

Time
Lesson
Teacher
22 Nov
17:00

4. Bolig og bomiljø I

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
22 Nov 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

4. Bolig og bomiljø I

Tema
Boligforhold og bomiljø


Grammatikk
 • Verb

22 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
22 Nov
17:00

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
22 Nov 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

22 Nov
17:00
Duration: 1h 30m
22 Nov
17:00

4. Vi blir i Tromsø med varme klær

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
22 Nov 17:00

Golara Golizade

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

4. Vi blir i Tromsø med varme klær

Grammar
 • Adjectives, indefinite/definite forms
 • Reflexive pronouns
 • hvilken, hvilket, hvilke
 • Adverbs of Place

Pronunciation
 • Sound i, y
 • Silent h and g
 • Intonation

22 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
22 Nov
17:00

12. Skole og utdanning i Norge

Online
22 Nov 17:00

Nancy Øvrehus

Online class

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

22 Nov
17:00
Duration: One hour
22 Nov
17:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
22 Nov 17:00

Kari Hennum

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


22 Nov
17:00
Duration: One hour
22 Nov
18:30

4. Livssyn og tradisjoner

Online
22 Nov 18:30

Kari Hennum

Online class

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


22 Nov
18:30
Duration: One hour
22 Nov
19:00

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
22 Nov 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
22 Nov
19:00
Duration: 1h 30m
22 Nov
20:45

13. Jobbsøking og CV

Online
22 Nov 20:45

Milan Tosic

Online class

13. Jobbsøking og CV

Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp 
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv

22 Nov
20:45
Duration: One hour

Thu 23 November

Time
Lesson
Teacher
23 Nov
11:30

10. Ordforråd: CV og jobbintervju

Online
23 Nov 11:30

Milan Tosic

Online class

10. Ordforråd: CV og jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

23 Nov
11:30
Duration: One hour
23 Nov
11:30

8. I butikken

Online
23 Nov 11:30

Kari Hennum

Online class

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

23 Nov
11:30
Duration: One hour
23 Nov
17:00

10. Fritid og sosiale medier

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
23 Nov 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
23 Nov
17:00
Duration: 1h 30m
23 Nov
17:00

4. Familie 👪

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
23 Nov 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

4. Familie 👪

Grammatikk
 • Familieord
 • possessiver
 • Genitiv

Uttale
 • kj-lyd
 • Trykk

23 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
23 Nov
17:15

7. Vocabulary: Vi snakker sammen to og to

Online
23 Nov 17:15

Kari Hennum

Online class

7. Vocabulary: Vi snakker sammen to og to

Grammar
 • Useful words and phrases 
 • Personal pronouns 
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases 
 • Being able to use  personal pronouns 
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
23 Nov
17:15
Duration: One hour
23 Nov
17:45

14. Historie: Norge før og etter oljen

Online
23 Nov 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

14. Historie: Norge før og etter oljen

Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
23 Nov
17:45
Duration: 1h 30m
23 Nov
18:45

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Online
23 Nov 18:45

Kari Hennum

Online class

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
23 Nov
18:45
Duration: One hour
23 Nov
20:00

Søknad og jobbintervju

Online
23 Nov 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Søknad og jobbintervju

Vi jobber med
 • Vokabular
 • Adjektiviske leddsetninger og fraser
 • Tekstbinding og -struktur 

Læringsmål
 • Kunne holde en klar og forberedt presentasjon av deg selv
 • Kunne tilpasse språket til situasjonen
 • Kunne skrive et formelt men personlig brev (søknad)

Domene
Arbeidslivsdomenet

23 Nov
20:00
Duration: One hour

Sat 25 November

Time
Lesson
Teacher
25 Nov
10:00

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Online
25 Nov 10:00

Milan Tosic

Online class

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,: 


 Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian 
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly 

25 Nov
10:00
Duration: One hour
25 Nov
11:10

9. Klima og årstider

Online
25 Nov 11:10

Milan Tosic

Online class

9. Klima og årstider

 Grammatikk
 
 • formelt subjekt
 • vokabular
 • adjektiv
 
Læringsmål
 • kunne ha korte samtaler om vær og klima
 • kunne fortelle om klimaet i Norge og annet klima du kjenner til
 • snakke om klesplagg og aktiviteter knyttet til de ulike årstidene

Domen
Offentlig
25 Nov
11:10
Duration: One hour
25 Nov
12:25

18. Grammatikk: Rettskrivning

Online
25 Nov 12:25

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

18. Grammatikk: Rettskrivning

Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

25 Nov
12:25
Duration: One hour

Mon 27 November

Time
Lesson
Teacher
27 Nov
08:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
27 Nov 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

27 Nov
08:00
Duration: One hour
27 Nov
17:00

5. Bolig og bomiljø II

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
27 Nov 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

5. Bolig og bomiljø II

Tema
Norge før og nå


Grammatikk
 • Verb

27 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
27 Nov
17:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
27 Nov 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

27 Nov
17:00
Duration: 1h 30m
27 Nov
17:00

5. Morgen, middag og kveld 🌅 🏯 🌃

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
27 Nov 17:00

Golara Golizade

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

5. Morgen, middag og kveld 🌅 🏯 🌃

Grammar

 • The past tense
 • The present perfect tense
 • Verbs in -s

Pronunciation
 • Short and long, å
 • short and long, ø

27 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
27 Nov
17:00

11. Et nytt liv

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
27 Nov 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

27 Nov
17:00
Duration: 1h 30m
27 Nov
17:45

15. Verb: Hvis jeg var rik, ville jeg ha

Online
27 Nov 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

15. Verb: Hvis jeg var rik, ville jeg ha

Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
27 Nov
17:45
Duration: One hour
27 Nov
18:45

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠

Online
27 Nov 18:45

Milan Tosic

Online class

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠


Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 
27 Nov
18:45
Duration: One hour
27 Nov
19:00

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
27 Nov 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
27 Nov
19:00
Duration: 1h 30m
27 Nov
19:00

14. Jobbintervju

Online
27 Nov 19:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

27 Nov
19:00
Duration: One hour
27 Nov
20:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
27 Nov 20:00

Milan Tosic

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

27 Nov
20:00
Duration: One hour

Tue 28 November

Time
Lesson
Teacher
28 Nov
08:00

11. Et nytt liv

Online
28 Nov 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

28 Nov
08:00
Duration: One hour
28 Nov
11:30

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Online
28 Nov 11:30

Kari Hennum

Online class

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

28 Nov
11:30
Duration: One hour
28 Nov
17:00

5.Din famlie og samlivsformer 👫 👭 👬 👪

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
28 Nov 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

5.Din famlie og samlivsformer 👫 👭 👬 👪

Lesetrening og vokabular:
Vi leser to tekster fra læreboka; Nå begynner vi.
Tekstene vil bli utdelt i timen

Muntlig trening:

Vi øver på å snakke om vår familie og ulike samlivsformer.
28 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
28 Nov
17:00

7. Livsstil og kosthold

Online
28 Nov 17:00

Kari Hennum

Online class

7. Livsstil og kosthold

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

28 Nov
17:00
Duration: One hour
28 Nov
18:30

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Online
28 Nov 18:30

Kari Hennum

Online class

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

28 Nov
18:30
Duration: One hour
28 Nov
19:00

11. Norsk kultur og språk: Uformelle regler i arbeidslivet

Online
28 Nov 19:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

11. Norsk kultur og språk: Uformelle regler i arbeidslivet

Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
28 Nov
19:00
Duration: 1h 30m

Wed 29 November

Time
Lesson
Teacher
29 Nov
17:00

6. Likestilling

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
29 Nov 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

6. Likestilling

Tema:
Menneskerettigheter
Kjønnsroller

Grammatikk
Adverb
29 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
29 Nov
17:00

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
29 Nov 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
29 Nov
17:00
Duration: 1h 30m
29 Nov
17:00

6. En avtale

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
29 Nov 17:00

Golara Golizade

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

6. En avtale

Grammar
 • Repeating past tense and perfect tense
 • Reflexive verbs
 • Subordinate clauses med om, at, når, da
 • Synes tror

Pronunciation
 • Pronunciation of o

29 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
29 Nov
17:00

6. Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Online
29 Nov 17:00

Milan Tosic

Online class

6. Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".
29 Nov
17:00
Duration: One hour
29 Nov
17:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
29 Nov 17:00

Nancy Øvrehus

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

29 Nov
17:00
Duration: One hour
29 Nov
17:00

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
29 Nov 17:00

Kari Hennum

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

29 Nov
17:00
Duration: One hour
29 Nov
18:30

6. Boligen min

Online
29 Nov 18:30

Kari Hennum

Online class

6. Boligen min

Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

29 Nov
18:30
Duration: One hour
29 Nov
19:00

9. Ordforråd: Hva synes du er typisk norsk?

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
29 Nov 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

9. Ordforråd: Hva synes du er typisk norsk?

Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

29 Nov
19:00
Duration: 1h 30m
29 Nov
20:45

16. Veien videre; B1

Online
29 Nov 20:45

Milan Tosic

Online class

16. Veien videre; B1

Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.

29 Nov
20:45
Duration: One hour

Thu 30 November

Time
Lesson
Teacher
30 Nov
11:30

1.Hva er nivå B1 kontra nivå A2?

Online
30 Nov 11:30

Milan Tosic

Online class

1.Hva er nivå B1 kontra nivå A2?

Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
30 Nov
11:30
Duration: One hour
30 Nov
11:30

10. Fritid og sosiale medier

Online
30 Nov 11:30

Kari Hennum

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
30 Nov
11:30
Duration: One hour
30 Nov
17:00

6. Hverdag og fest 🎉

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
30 Nov 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

6. Hverdag og fest 🎉

Grammatikk
 • Kvantorer
 • Intetkjønnsformer av adjektiv
 • Ordenstall

Uttale
 • Kort og lang y
 • kj-lyden, sk-lyden
 • Ordenstall


30 Nov
17:00
Duration: 2h 15m
30 Nov
17:15

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
30 Nov 17:15

Kari Hennum

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
30 Nov
17:15
Duration: One hour
30 Nov
17:45

16. Ordforråd: Avfallshåndtering

Online
30 Nov 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

16. Ordforråd: Avfallshåndtering

Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
30 Nov
17:45
Duration: 1h 30m
30 Nov
18:45

2. Nouns: Egen person og familie

Online
30 Nov 18:45

Kari Hennum

Online class

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms 

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms 
 •  Learning useful nouns in different forms 

 Do before the lesson 
30 Nov
18:45
Duration: One hour
30 Nov
20:00

Den norske sjefen

Online
30 Nov 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Den norske sjefen

Vi jobber med
 • Synonymer
 • Sammenlikne
 • Tekstsyntaks

Læringsmål
 • Kunne lese og forstå artikler 
 • Kunne skrive en saklig tekst samt gi uttrykk for og argumentere for eget syn på saken

Domene
Arbeidslivsdomenet


30 Nov
20:00
Duration: One hour

Sat 02 December

Time
Lesson
Teacher
02 Dec
10:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
02 Dec 10:00

Milan Tosic

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

02 Dec
10:00
Duration: One hour
02 Dec
12:25

30. Veien videre; nivå B2

Online
02 Dec 12:25

Nancy Øvrehus

Online class

30. Veien videre; nivå B2

Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
02 Dec
12:25
Duration: One hour

Mon 04 December

Time
Lesson
Teacher
04 Dec
08:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
04 Dec 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


04 Dec
08:00
Duration: One hour
04 Dec
17:00

7. I fellesskap

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
04 Dec 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

7. I fellesskap

Tema
Lønnsforhold
Ytringsfrihet
Trosfrihet

Grammatikk
Adverb og determinativer

04 Dec
17:00
Duration: 2h 15m
04 Dec
17:00

14. Vocabulary; Min jobb

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
04 Dec 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
04 Dec
17:00
Duration: 1h 30m
04 Dec
17:00

7. Bolig 🏡

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
04 Dec 17:00

Golara Golizade

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

7. Bolig 🏡

Grammar
 • Adjectives, comparatives/superlatives
 • Preposition of place
 • Clauses using hvis and fordi

Pronunciation
 • Sound: æi
 • Silent d

04 Dec
17:00
Duration: 2h 15m
04 Dec
17:00

12. Skole og utdanning i Norge

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
04 Dec 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

04 Dec
17:00
Duration: One hour
04 Dec
17:45

17. Barneoppdragelse

Online
04 Dec 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

17. Barneoppdragelse

Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
04 Dec
17:45
Duration: One hour
04 Dec
18:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
04 Dec 18:45

Milan Tosic

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner


Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

04 Dec
18:45
Duration: One hour
04 Dec
19:00

10. Ordforråd: CV og jobbintervju

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
04 Dec 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

10. Ordforråd: CV og jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

04 Dec
19:00
Duration: 1h 30m
04 Dec
19:00

10. Fritid og sosiale medier

Online
04 Dec 19:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
04 Dec
19:00
Duration: One hour
04 Dec
20:00

14. Vocabulary; Min jobb

Online
04 Dec 20:00

Milan Tosic

Online class

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
04 Dec
20:00
Duration: One hour

Tue 05 December

Time
Lesson
Teacher
05 Dec
08:00

14. Jobbintervju

Online
05 Dec 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

05 Dec
08:00
Duration: One hour
05 Dec
11:30

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Online
05 Dec 11:30

Kari Hennum

Online class

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
05 Dec
11:30
Duration: One hour
05 Dec
17:00

7. Skole og universitet 🏫

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
05 Dec 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

7. Skole og universitet 🏫

Grammatikk
 • Preteritum perfektum
 • Preteritum futurum

Uttale
 • Navn på fag
 • Årstall

05 Dec
17:00
Duration: 2h 15m
05 Dec
17:00

1. Hva gjorde du i ferien?

Online
05 Dec 17:00

Kari Hennum

Online class

1. Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

05 Dec
17:00
Duration: One hour
05 Dec
18:30

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Online
05 Dec 18:30

Kari Hennum

Online class

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
05 Dec
18:30
Duration: One hour
05 Dec
19:00

2. Substantiv: Ubestemt eller bestemt form?

05 Dec 19:00

Pia Lorentzen Skjennum

Address

View on Map

2. Substantiv: Ubestemt eller bestemt form?

Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

05 Dec
19:00
Duration: 1h 30m

Wed 06 December

Time
Lesson
Teacher
06 Dec
17:00

8.Organisasjonsliv og velferdsstaten Norge

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
06 Dec 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

8.Organisasjonsliv og velferdsstaten Norge

Tema
Organisasjonsliv og frivillig arbeid
arbeidsmiljø

Grammatikk
Determinativer og subjunksjoner
06 Dec
17:00
Duration: 2h 15m
06 Dec
17:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
06 Dec 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


06 Dec
17:00
Duration: 1h 30m
06 Dec
17:00

9. Reviewing the grammar 📖

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
06 Dec 17:00

Golara Golizade

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

9. Reviewing the grammar 📖

We will review the grammar.
06 Dec
17:00
Duration: 2h 15m
06 Dec
17:00

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Online
06 Dec 17:00

Milan Tosic

Online class

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
06 Dec
17:00
Duration: One hour
06 Dec
17:00

11. Et nytt liv

Online
06 Dec 17:00

Nancy Øvrehus

Online class

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

06 Dec
17:00
Duration: One hour
06 Dec
17:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
06 Dec 17:00

Kari Hennum

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

06 Dec
17:00
Duration: One hour
06 Dec
18:30

8. I butikken

Online
06 Dec 18:30

Kari Hennum

Online class

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

06 Dec
18:30
Duration: One hour
06 Dec
19:00

11. Norsk kultur og språk: Uformelle regler i arbeidslivet

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
06 Dec 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

11. Norsk kultur og språk: Uformelle regler i arbeidslivet

Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
06 Dec
19:00
Duration: 1h 30m
06 Dec
20:45

13. Jobbsøking og CV

Online
06 Dec 20:45

Milan Tosic

Online class

13. Jobbsøking og CV

Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp 
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv

06 Dec
20:45
Duration: One hour

Thu 07 December

Time
Lesson
Teacher
07 Dec
11:30

3. Ordforråd: Eldreomsorg

Online
07 Dec 11:30

Nora Wifstad

Online class

3. Ordforråd: Eldreomsorg

Vi snakker sammen om eldreomsorgen i Norge og i andre land.
07 Dec
11:30
Duration: One hour
07 Dec
11:30

12. Skole og utdanning i Norge

Online
07 Dec 11:30

Kari Hennum

Online class

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

07 Dec
11:30
Duration: One hour
07 Dec
17:00

14. Jobbintervju

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
07 Dec 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

07 Dec
17:00
Duration: One hour
07 Dec
17:00

8.Drømmejobben 💼

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
07 Dec 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

8.Drømmejobben 💼

Grammatikk
 • Passiv
 • Substantiv med/uten artikkel

Uttale
Ord på ere - og sjon
ng-lyd
07 Dec
17:00
Duration: 2h 15m
07 Dec
17:15

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

07 Dec 17:15

Kari Hennum

Address

View on Map

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
07 Dec
17:15
Duration: One hour
07 Dec
17:45

19. Innvandring og utvandring

Online
07 Dec 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

19. Innvandring og utvandring

Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


07 Dec
17:45
Duration: 1h 30m
07 Dec
18:45

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Online
07 Dec 18:45

Kari Hennum

Online class

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
07 Dec
18:45
Duration: One hour
07 Dec
20:00

Utdanning og vitenskap

Online
07 Dec 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Utdanning og vitenskap

Vi jobber med
 • Vokabular/synonymer
 • Preposisjoner
 • Debattinnlegg

Læringsmål
Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål
Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Domene
Opplæringsdomenet
07 Dec
20:00
Duration: One hour

Sat 09 December

Time
Lesson
Teacher
09 Dec
10:00

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Online
09 Dec 10:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,: 


 Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian 
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly 

09 Dec
10:00
Duration: One hour
09 Dec
11:10

3. Personlig økonomi

Online
09 Dec 11:10

Milan Tosic

Online class

3. Personlig økonomi

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

09 Dec
11:10
Duration: One hour
09 Dec
12:25

18. Grammatikk: Rettskrivning

Online
09 Dec 12:25

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

18. Grammatikk: Rettskrivning

Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

09 Dec
12:25
Duration: One hour

Mon 11 December

Time
Lesson
Teacher
11 Dec
08:00

2. Nouns: Egen person og familie

Online
11 Dec 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms 

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms 
 •  Learning useful nouns in different forms 

 Do before the lesson 
11 Dec
08:00
Duration: One hour
11 Dec
17:00

8. Pronunciation and vocabulary 👄

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
11 Dec 17:00

Golara Golizade

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

8. Pronunciation and vocabulary 👄

We will Review the texts and practice pronunciation.
11 Dec
17:00
Duration: 2h 15m
11 Dec
17:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
11 Dec 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

11 Dec
17:00
Duration: One hour
11 Dec
17:45

20. Ordforråd: Drømmejobben

Online
11 Dec 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

20. Ordforråd: Drømmejobben

Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker 
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
11 Dec
17:45
Duration: One hour
11 Dec
19:00

13. Ordforråd: Pauseprat

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
11 Dec 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

13. Ordforråd: Pauseprat

Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
11 Dec
19:00
Duration: 1h 30m
11 Dec
19:00

12. Skole og utdanning i Norge

Online
11 Dec 19:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

11 Dec
19:00
Duration: One hour
11 Dec
20:45

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠

Online
11 Dec 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠


Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 
11 Dec
20:45
Duration: One hour

Tue 12 December

Time
Lesson
Teacher
12 Dec
11:30

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Online
12 Dec 11:30

Kari Hennum

Online class

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
12 Dec
11:30
Duration: One hour
12 Dec
17:00

9. Litt om Norge 🇳🇴

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
12 Dec 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

9. Litt om Norge 🇳🇴

Grammatikk

 • Sammenbinding av setninger
 • Setningsadverb

Uttale
 • Trykk

12 Dec
17:00
Duration: 2h 15m
12 Dec
17:00

4. Livssyn og tradisjoner

Online
12 Dec 17:00

Kari Hennum

Online class

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


12 Dec
17:00
Duration: One hour
12 Dec
18:30

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Online
12 Dec 18:30

Kari Hennum

Online class

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
12 Dec
18:30
Duration: One hour
12 Dec
19:00

4. Ordforråd: Likestilling - (hva synes du?)

Online
12 Dec 19:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

4. Ordforråd: Likestilling - (hva synes du?)

Vi snakker om likestilling og øver på å  bruke fraser som  "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.
12 Dec
19:00
Duration: 1h 30m

Wed 13 December

Time
Lesson
Teacher
13 Dec
17:00

10. Samtale 👄 👄

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
13 Dec 17:00

Golara Golizade

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

10. Samtale 👄 👄

In this lesson we will play games and practice using what we have gone through in previous classes to speak Norwegian.

We will have fun and talk, talk, talk😀  and get ready for level A2!


13 Dec
17:00
Duration: 2h 15m
13 Dec
17:00

6. Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Online
13 Dec 17:00

Milan Tosic

Online class

6. Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".
13 Dec
17:00
Duration: One hour
13 Dec
17:00

14. Jobbintervju

Online
13 Dec 17:00

Nancy Øvrehus

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

13 Dec
17:00
Duration: One hour
13 Dec
17:00

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
13 Dec 17:00

Kari Hennum

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
13 Dec
17:00
Duration: One hour
13 Dec
18:30

2. Familie og boformer

Online
13 Dec 18:30

Kari Hennum

Online class

2. Familie og boformer

Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner

13 Dec
18:30
Duration: One hour
13 Dec
19:00

14. Historie: Norge før og etter oljen

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
13 Dec 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

14. Historie: Norge før og etter oljen

Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
13 Dec
19:00
Duration: 1h 30m

Thu 14 December

Time
Lesson
Teacher
14 Dec
11:30

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Online
14 Dec 11:30

Nora Wifstad

Online class

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.
14 Dec
11:30
Duration: One hour
14 Dec
11:30

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
14 Dec 11:30

Kari Hennum

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

14 Dec
11:30
Duration: 7h
14 Dec
17:00

10. Vi repeterer og gjør oss klar til B1 😀👍

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
14 Dec 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

10. Vi repeterer og gjør oss klar til B1 😀👍

Vi gjør gjennom "Test deg selv"-sidene og ser på en tekst på nivå B1.
14 Dec
17:00
Duration: 2h 15m
14 Dec
17:15

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

14 Dec 17:15

Kari Hennum

Address

View on Map

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases 
 • Personal pronouns 
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases 
 • Being able to use  personal pronouns 
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
14 Dec
17:15
Duration: One hour
14 Dec
17:45

21. Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Online
14 Dec 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

21. Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular 

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål 
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)

14 Dec
17:45
Duration: 1h 30m
14 Dec
18:45

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
14 Dec 18:45

Kari Hennum

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

14 Dec
18:45
Duration: One hour
14 Dec
20:00

Norsk politikk

Online
14 Dec 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Norsk politikk

Vi jobber med
 • Partisipper
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Domene
Offentlig

14 Dec
20:00
Duration: One hour

Sat 16 December

Time
Lesson
Teacher
16 Dec
10:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
16 Dec 10:00

Kathrine Kittelsen

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

16 Dec
10:00
Duration: One hour
16 Dec
11:10

9. Klima og årstider

Online
16 Dec 11:10

Milan Tosic

Online class

9. Klima og årstider

 Grammatikk
 
 • formelt subjekt
 • vokabular
 • adjektiv
 
Læringsmål
 • kunne ha korte samtaler om vær og klima
 • kunne fortelle om klimaet i Norge og annet klima du kjenner til
 • snakke om klesplagg og aktiviteter knyttet til de ulike årstidene

Domen
Offentlig
16 Dec
11:10
Duration: One hour
16 Dec
12:25

24. Ordforråd: Å sammenligne

Online
16 Dec 12:25

Kathrine Kittelsen

Online class

24. Ordforråd: Å sammenligne

.Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig
16 Dec
12:25
Duration: One hour

Mon 18 December

Time
Lesson
Teacher
18 Dec
19:00

15. Verb: Hvis jeg var rik, ville jeg ha

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
18 Dec 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

15. Verb: Hvis jeg var rik, ville jeg ha

Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
18 Dec
19:00
Duration: 1h 30m
18 Dec
19:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
18 Dec 19:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

18 Dec
19:00
Duration: One hour
18 Dec
20:00

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
18 Dec 20:00

Milan Tosic

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

18 Dec
20:00
Duration: One hour
18 Dec
20:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
18 Dec 20:45

Milan Tosic

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

18 Dec
20:45
Duration: One hour

Tue 19 December

Time
Lesson
Teacher
19 Dec
11:30

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Online
19 Dec 11:30

Kari Hennum

Online class

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
19 Dec
11:30
Duration: One hour
19 Dec
17:00

5. Litt om Norge

Online
19 Dec 17:00

Kari Hennum

Online class

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • Det-setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


19 Dec
17:00
Duration: One hour
19 Dec
18:30

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Online
19 Dec 18:30

Kari Hennum

Online class

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
19 Dec
18:30
Duration: One hour
19 Dec
19:00

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Online
19 Dec 19:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
19 Dec
19:00
Duration: 1h 30m

Wed 20 December

Time
Lesson
Teacher
20 Dec
17:00

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Online
20 Dec 17:00

Milan Tosic

Online class

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
20 Dec
17:00
Duration: One hour
20 Dec
17:00

10. Fritid og sosiale medier

Online
20 Dec 17:00

Nancy Øvrehus

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
20 Dec
17:00
Duration: One hour
20 Dec
17:00

14. Vocabulary; Min jobb

Online
20 Dec 17:00

Kari Hennum

Online class

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
20 Dec
17:00
Duration: One hour
20 Dec
19:00

16. Ordforråd: Avfallshåndtering

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20 Dec 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

16. Ordforråd: Avfallshåndtering

Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
20 Dec
19:00
Duration: 1h 30m
20 Dec
20:45

16. Veien videre; B1

Online
20 Dec 20:45

Milan Tosic

Online class

16. Veien videre; B1

Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.

20 Dec
20:45
Duration: One hour

Thu 21 December

Time
Lesson
Teacher
21 Dec
11:30

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Online
21 Dec 11:30

Milan Tosic

Online class

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
21 Dec
11:30
Duration: One hour
21 Dec
17:45

22. Religion og livssyn

Online
21 Dec 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

22. Religion og livssyn

Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

21 Dec
17:45
Duration: 1h 30m
21 Dec
18:45

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
21 Dec 18:45

Kari Hennum

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

21 Dec
18:45
Duration: One hour
21 Dec
20:00

Klima og Miljø

Online
21 Dec 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Klima og Miljø

Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

 Domene
Offentlig
21 Dec
20:00
Duration: One hour

Thu 04 January

Time
Lesson
Teacher
04 Jan
20:00

Massemedia

Online
04 Jan 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Massemedia

Vi jobber med
 • Formelt subjekt
 • Ord og uttrykk for å begrunne dine synspunkter
 • Leserinnlegg

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

 Domene
Offentlig

04 Jan
20:00
Duration: One hour

Thu 11 January

Time
Lesson
Teacher
11 Jan
20:00

Helse

Online
11 Jan 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Helse

Vi jobber med
 • Lytteforståelse
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne stille kritiske spørsmål til lesestoff
 •  Kunne gjøre rede for egne meninger i en diskusjon 
  og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter og kommentarer.

 Domene
Offentlig og personlig
11 Jan
20:00
Duration: One hour

Thu 18 January

Time
Lesson
Teacher
18 Jan
20:00

Tv-debatt

Online
18 Jan 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Tv-debatt

Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 

18 Jan
20:00
Duration: One hour

Thu 25 January

Time
Lesson
Teacher
25 Jan
20:00

Gjennomgang av norskprøven B2 og Bergenstesten (Test i norsk - høyere nivå)

Online
25 Jan 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Gjennomgang av norskprøven B2 og Bergenstesten (Test i norsk - høyere nivå)

Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

Domene
Opplæringsdomenet
25 Jan
20:00
Duration: One hour