Kulturen i Lingu skal være modig, framoverlent og ekte. Men det skal ikke bare være en kultur. Det skal også være en bevegelse som inspirerer, en flåte som folk legger merke til, og som mange (men ikke alle) vil være med på.

 

Lingu’s 12 rules for work

 

 1. HANDLEKRAFT
  Vi liker initiativ, handlekraft og gjennomføringsevne. Vi feirer mennesker som demonstrerer superkrefter, lykkes, tar ansvar og får noe til. Vi heier på de som viser og skaper entusiasme for språk og digitalisering. Vi heier på de som skaper motivasjon og moment.
 2. UTFORSKE
  Vi ser opp til mennesker som våger å lære nye ferdigheter. Vi tror at alle har nyttige ressurser og kompetanse, og at alle kan bidra. Vi bruker våre superkrefter til å utforske og utfordre. Vi lærer stadig nye ferdigheter og oppdager stadig nye sammenhenger. Vi bruker denne innsikten til å formulere hypoteser og forslag til endring og synergi. 
 3. AUTONOMI
  Vi verdsetter friheten til å kunne bestemme over egen arbeidsdag, og ansvaret som følger med. Vi tar pause når vi trenger og vi spiser når vi er sultne. Vi jobber når og hvor vi får mest gjort. Vi jobber mest og best når vi er friske og uthvilte, og mindre når vi er syke og slitne, men vi får alltid jobben gjort. 
 4. SELVSTENDIGHET
  Vi jobber selvstendig og tar beslutninger til felleskapets og Lingus beste, og er opptatt av å spille hverandre gode. Vi syr ikke puter under armene på folk. Vi gjør ikke bjørnetjenester.  
 5. TEMPO
  Vi liker aktivitet mer enn prat. Vi liker tempo. Vi vil ikke at byråkratiske prosesser skal stå i veien for effektive løsninger. Ideer skal kunne realiseres på kort tid. Vi svarer på henvendelser så snart som praktisk mulig. 
 6. UTFORDRE
  Vi utfordrer vedtatte sannheter, både i bransjen og i vår egen organisasjon. Vi er modige og vågale. Vi ser på oss selv som pionerer. Når vi møter en hindring eller en begrensning, kjenner vi på en trang til å bryte gjennom barrierene. 
  Vi griper muligheter og prøver oss på nye utfordringer. Vi viderefører det som fungerer og vi forkaster det unyttige.
  Vi liker endring. Vi feirer det som er nytt. Vi ønsker velkommen nye ferdigheter, nye metoder og ny innsikt.
 7. RESPEKT
  Vi heier fram det autentiske hos alle mennesker. Respekt og interesse for menneskers unike erfaringer og evner preger alle våre relasjoner. Mangfold og inkludering er noe vi tar for gitt. Vi bygger internasjonale team hvor ulike perspektiver og ideer får komme fram.
  Våre relasjoner beskrives som lydhøre, ydmyke, fordomsfrie og respektfulle. Vi snakker til studenter og kollegaer som voksne, ansvarlige mennesker. 
 8. TILLIT
  Vi tror på at de aller fleste vil noe godt for seg selv og for menneskene rundt seg. Derfor viser vi tillit til nye mennesker, og vi tar det som blir sagt i beste mening. Tillit pluss evnen til å spille andre gode er kjerneegenskaper hos våre ledere.
 9. DATADREVET
  Vi tror at det vi teller får vi mer av, og det vi måler blir vi bedre på. Derfor teller vi kun det vi mener er relevant for nå våre målsettinger. 
  Vi deler ikke ut budsjetter. Vi setter oss mål. Vi lager en enkel matematikk som viser leveranse og verdi for kunden, og lønnsomhet for selskapet. 
  Vi søker å skape mest mulig verdi for våre kunder, med minst mulig administrativ innsats. Vi teller ikke timer. Fordi det du teller får du mer av.
  Vi måler kundetilfredshet og resultater av våre tjenester.
 10. KUNDEORIENTERT
  Vi skaper begeistring for læring hos kunden, og inspirerer kunden til å utvide sine horisonter. Kundens behov skal alltid sette agendaen for hvordan vi prioriterer vår tid.
 11. LØSNINGSORIENTERT
  Vi bruker vår kompetanse til å overgå kundens forventninger og setter gjerne himmel og jord i bevegelse for å oppnå det målet.
 12. SAMARBEID
  Vi forholder oss til hverandre som kapteiner. Kapteinen er en voksen, ansvarlig person som eier sine problemer og eier løsninger. Vi overlater ikke problemer til andre. Vi forventer at en kaptein kan jobben sin og gjør jobben sin, og går ikke i forsvar dersom noen påpeker at jobben ikke er gjort innenfor krav og frister. 
Lingu logo
© 2021 Lingu AS