Loading…

Class schedule

WED 18 SEP
Time
Meeting
11:00
A1-2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Sep 18, 2019
11:00 - 12:00
Online
40 experience points available. Samtale, Vokabular, Skriving, Lese og lytte, and Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Skal vi spise ute? 
Are you tired of asking for a menu in English? This class will help you become a pro at ordering in Norwegian restaurants.
 
Learning goals: 
 • Vocabulary related to food, drinks, prices, ingredients, payment, etc. 
 • Being able to understand a menu in Norwegian, make an order and pay. 

Grammar: 
Adjectives definite form 
13:15
Profile ja lingu Milan Tosic
Sep 18, 2019
13:15 - 14:15
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Uttale, Grammatikk, Vokabular, and Samtale
Profile ja lingu Milan Tosic
Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

Sep 18, 2019
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Samtale, Lese og lytte, Uttale, Vokabular, and Grammatikk
Profile kari Kari Hennum
Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

18:00
Profile bilde Benedicte Vindseth
Sep 18, 2019
18:00 - 18:45
Online
Profile bilde Benedicte Vindseth
I denne timen skal vi gå igjennom hvordan det var i Norge i gamledager opp til oljealderen som vi er i nå. 
I tillegg skal vi ha fokus på verb! 
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 18, 2019
18:30 - 19:30
Online
40 experience points available. Vokabular, Samtale, Grammatikk, and Lese og lytte
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker 
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
19:30
A2-2 Online
Profile kari Kari Hennum
Sep 18, 2019
19:30 - 20:30
Online
Profile kari Kari Hennum
Læringsmål
 • mange eller mye
 • litt eller lite
 • forskjellig eller annerledes
 • både og eller begge

19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Sep 18, 2019
19:30 - 21:00
Online
30 experience points available. Grammatikk, Samtale, and Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Alternativ medisin 

Grammatikk
 • som-setninger
 • så som konjunksjon og adverb20:00
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 18, 2019
20:00 - 21:30
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion, or at least read the articles online. 
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Fastlegen
 • Egenandel
 • Frikort
 • When do I go to the doctor?
 • The health care system

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
THU 19 SEP
Time
Meeting
17:30
A2-2 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Sep 19, 2019
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Uttale, Grammatikk, Samtale, and Vokabular
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp 
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv

17:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 19, 2019
17:45 - 19:15
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Stortinget
 • Regjerningen
 • His Majesty the King of Norway
 • The court system
 • NAV
 • Pensions

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
Sep 19, 2019
19:30 - 20:30
Online
40 experience points available. Samtale, Lese og lytte, Uttale, Vokabular, and Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
SAT 21 SEP
Time
Meeting
Sep 21, 2019
10:00 - 11:00
Online
40 experience points available. Samtale, Lese og lytte, Uttale, and Vokabular
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular 

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål 
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)
11:15
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Sep 21, 2019
11:15 - 12:15
Online
40 experience points available. Grammatikk, Skriving, and Lese og lytte
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Verb må være på andre plass! 
How many times have you heard your teacher saying this? This class will cover the basics of sentence structure. 

Learning goals:
 • Different types of sentences
 • Sentence structure (word order)
 • Being able to connect the words into meaningful sentences 
12:30
A2-2 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Sep 21, 2019
12:30 - 13:30
Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Læringsmål
 • forberedelse til norskprøven A2- leseprøve
 • å øve på ulike oppgavetyper
 • å forbedre leseferdigheter

MON 23 SEP
Time
Meeting
11:00
A1-2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Sep 23, 2019
11:00 - 12:00
Online
40 experience points available. Vokabular, Skriving, and Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
I skole eller på skole?
 Is there any language that has easy prepositions? Guess not. That is why we dedicate an entire class to this topic. 

Learning goals: 
 • Prepositions for time, space, location, as well as some prepositional phrases
 • Being able to use prepositions correctly when describing something, talking about where you are or have been, etc. 
13:15
A2-2 Online
Profile kari Kari Hennum
Sep 23, 2019
13:15 - 14:15
Online
Profile kari Kari Hennum
Læringsmål
 • forberedelse til norskprøven A2- lytteprøve
 • å øve på ulike oppgavetyper
 • å forbedre lytteferdigheter
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 23, 2019
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Samtale, Lese og lytte, Grammatikk, Vokabular, and Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

Sep 23, 2019
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Vokabular, Uttale, Samtale, and Grammatikk
Profile kari Kari Hennum

Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

19:30
A2-2 Online
Profile kari Kari Hennum
Sep 23, 2019
19:30 - 20:30
Online
15 experience points available. Samtale
Profile kari Kari Hennum
Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Sep 23, 2019
19:30 - 21:00
Online
30 experience points available. Grammatikk, Samtale, and Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Spørsmål og svar om helseproblemer 

Grammatikk
 • preposisjoner
 • substantivbøyning
 • skal/kommer til å/vil 


TUE 24 SEP
Time
Meeting
12:00
Profile ja lingu Milan Tosic
Sep 24, 2019
12:00 - 13:00
Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Læringsmål
 • forberedelse til norskprøven A2- skriftlig framstilling
 • å øve på ulike oppgavetyper
 • å forbedre skriveferdigheter
13:30
A1-2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Sep 24, 2019
13:30 - 14:30
Online
40 experience points available. Samtale, Lese og lytte, Vokabular, Grammatikk, and Skriving
Profile ja lingu Milan Tosic
Reiser du med fly? 
Traveling by plane does not get as easy as entering a bus. This class will help you acquire vocabulary necessary for getting onboard. 

Learning goals: 
 • Vocabulary such as baggage, boarding card, arrivals, departures, etc. 
 • Being able to find your way in Norwegian airports. 

Grammar: 
 • Modal verbs repetition 
17:30
Profile bilde1 Saira Khursheed
Sep 24, 2019
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Uttale, Vokabular, Grammatikk, and Samtale
Profile bilde1 Saira Khursheed
Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner
17:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 24, 2019
17:45 - 19:15
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion, or at least read the articles online. 
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Raising children in Norway
 • Children's rights
 • Parents' rights
 • Government subsidies for families with children
 • Child support agency.

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
19:30
A1-2 Online
Profile bilde1 Saira Khursheed
Sep 24, 2019
19:30 - 20:30
Online
40 experience points available. Samtale, Grammatikk, Lese og lytte, Uttale, and Vokabular
Profile bilde1 Saira Khursheed
Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 24, 2019
19:30 - 21:00
Online
40 experience points available. Vokabular, Lese og lytte, Samtale, Grammatikk, and Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • substantiv
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster knyttet til egen livssituasjon
 • kunne uttrykke meninger og gjenfortelle og beskrive egne opplevelser og tanker
WED 25 SEP
Time
Meeting
11:00
Profile kari Kari Hennum
Sep 25, 2019
11:00 - 12:00
Online
40 experience points available. Vokabular, Samtale, Lese og lytte, and Grammatikk
Profile kari Kari Hennum
Hvordan underholder du deg? Kino, nattklubb, eller? 
We know you learn Norwegian hard in addition to other activities, but everybody needs to have some fun. Can you have fun in Norway? Take this class and stay tuned. 

Learning goals: 
 • Vocabulary related to buying a ticket, finding your place, talking about movies, shows, parties. 
 • Being able to find entertaining activities based on your preferences. 

Grammar:
Sin, sitt, sine 
17:30
Profile kari Kari Hennum
Sep 25, 2019
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Samtale, Lese og lytte, Uttale, Vokabular, and Grammatikk
Profile kari Kari Hennum
Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


18:00
FREE! Webinar A2-B1 Online
Profile bilde Benedicte Vindseth
Sep 25, 2019
18:00 - 18:45
Online
Profile bilde Benedicte Vindseth
Webinar 
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 25, 2019
18:30 - 19:30
Online
45 experience points available. Uttale, Grammatikk, Lese og lytte, Samtale, and Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
.Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig
19:30
Profile kari Kari Hennum
Sep 25, 2019
19:30 - 20:30
Online
40 experience points available. Uttale, Lese og lytte, Vokabular, Grammatikk, and Samtale
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
Sep 25, 2019
19:30 - 21:00
Online
60 experience points available. Skriving and Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi jobber med skriftlig produksjon og lytteforståelse
20:00
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 25, 2019
20:00 - 21:30
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • The Norwegian education system
 • Your own education
 • Ongoing education and lifelong learning
 • Applying for University
 • Financing education

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
THU 26 SEP
Time
Meeting
17:30
A2-1 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Sep 26, 2019
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Uttale, Vokabular, Grammatikk, and Samtale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

17:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 26, 2019
17:45 - 18:45
Online
40 experience points available. Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

Sep 26, 2019
19:30 - 20:30
Online
15 experience points available. Samtale and Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu

Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 
SAT 28 SEP
Time
Meeting
10:00
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 28, 2019
10:00 - 11:30
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Prepare yourself

To get the best value out of this class, we recommend that you complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of Q&A, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
10:00
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Sep 28, 2019
10:00 - 11:00
Online
40 experience points available. Vokabular, Grammatikk, Samtale, and Uttale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammatikk
 • vokabular
 • perfektum partisipp
 • s-verb
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelse og hendelser
 • Kunne uttrykke synspunkter , enighet og uenighet

Domene
Personlig
11:15
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Sep 28, 2019
11:15 - 12:15
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Skriving, Vokabular, and Samtale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Hei, hvordan har du det? 
This class will help you with your everyday activities and communication with people around you. It is particularly useful for newcomers or newly beginners who do not speak Norwegian. 

Learning goals: 
 • Learning basic phrases that will help you in your everyday life. 
 • Being able to salute people, present yourself, ask for information, do the groceries, etc. 
12:30
A2-2 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Sep 28, 2019
12:30 - 13:30
Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Læringsmål
 • forberedelse til norskprøven A2- muntlig prøve
 • å øve på ulike oppgavetyper
 • å ha muntlig trening 
MON 30 SEP
Time
Meeting
11:00
Profile ja lingu Milan Tosic
Sep 30, 2019
11:00 - 12:00
Online
40 experience points available. Vokabular, Grammatikk, Samtale, and Uttale
Profile ja lingu Milan Tosic
Er det en, ei eller et hus? 
This class will solve your doubts about which article you should use with different nouns.  

Learning goals: 
 • Learning about indefinite and definite articles and their use with nouns in singular and plural.  
 • Being able to use correctly definite and indefinite form of different nouns when speaking and writing 
13:15
A2-2 Online
Profile kari Kari Hennum
Sep 30, 2019
13:15 - 14:15
Online
Profile kari Kari Hennum
Læringsmål
 • forberedelse til norskprøven A2- oppsummering av alle delene
 • leseprøven
 • lytteprøven
 • skriftlig framstilling
 • muntlig prøve
 • å forbedre leseferdigheter, lytteferdigheter, skriveferdigheter og ha muntlig trening
Sep 30, 2019
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Samtale, Vokabular, Uttale, Lese og lytte, and Grammatikk
Profile kari Kari Hennum
Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 30, 2019
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Skriving, Grammatikk, and Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil

Gjør før timen
Les: http://www.aftenposteninnsikt.no/norge/ny-i-norsk-postverbal-nekting-18-vokaler-og-subjekttvang

19:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 30, 2019
19:15 - 20:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of Q&A, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • History quiz
 • Highlights of Norwegian national history
 • The Vikings, Norway in Europe
 • The Constitution
 • World War II
 • Becoming an oil nation

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Sep 30, 2019
19:30 - 21:00
Online
30 experience points available. Grammatikk, Lese og lytte, and Samtale
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Politiske prosesser i Norge 

19:30
A2-1 Online
Profile kari Kari Hennum
Sep 30, 2019
19:30 - 20:30
Online
40 experience points available. Uttale, Vokabular, Grammatikk, Lese og lytte, and Samtale
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

TUE 1 OCT
Time
Meeting
13:30
Profile ja lingu Milan Tosic
Oct 01, 2019
13:30 - 14:30
Online
40 experience points available. Grammatikk, Skriving, Vokabular, and Uttale
Profile ja lingu Milan Tosic
Mandag, tirsdag, onsdag... 
This class aims to teach you about days, months and seasons. 

Learning goals:                             
 • Vocabulary related to days, months and seasons. 
 • Prepositions for time 
 • Being able to talk about different time of the day, week, year and related activities
 • Understand word ordering in Norwegian sentences

Grammar:
 • Word order
 • Present tense
17:30
Profile bilde1 Saira Khursheed
Oct 01, 2019
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Uttale, Vokabular, Grammatikk, Lese og lytte, and Samtale
Profile bilde1 Saira Khursheed
Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
17:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 01, 2019
17:45 - 19:15
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion, or at least read the articles online. 
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Fastlegen
 • Egenandel
 • Frikort
 • When do I go to the doctor?
 • The health care system

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.