Loading…

A1-A2 Nettkurs i norsk

Nettkurset i norsk som andrespråk er et kursprogram for deg som ønsker en fleksibel måte å lære norsk på. Du får ubegrenset tilgang til læringsressurser og kan delta i virtuelt klasserom med kursholder hver dag.

Priser og påmelding

 • Kategori: Norsk
 • CEFR Nivå: Begynnernivå (A1)

Nettkurs i norsk

Du lærer å forstå, lese, skrive og snakke norsk. Du lærer også om det norske samfunnet. Kurset bygger på «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne» og fører fram til de nasjonale norskprøvene, Norskprøve A1/A2 og Norskprøve A2/B1.

Kurset dekker nivåene A1 og A2. Om du har fullført A1 tidligere, kan du begynne rett på A2-nivået.

 

Dette får du

 • Opp til 250 timer godkjent norskundervisning
 • Fleksibel undervisningstid
 • Individuell plan og veiledning med lærer
 • Ubegrenset tilgang til læringsplattformen
 • Selvstendig arbeid med lesing og lytting til tekster, video osv.
 • Selvstendig arbeid med interaktive oppgaver (ord- og innholdsforståelse, grammatikk, rettskrivning osv.)
 • Teknisk support

 

Virtuelt klasserom

Alle deltakere på nettkurset får tilgang til vårt virtuelle klasserom hvor du får veiledning av lærer på muntlige områder. Alle våre nettveiledere har og godkjent lærerutdanning og solid faglig kompetanse i norsk som andrespråk.

Formålet med virtuelt klasserom er

 • Muntlig trening i uttale og samtale
 • Spørsmål og svar om norsk språk
 • Hjelp til kursplattformen

 

Individuell plan og veiledning

Hver deltaker får sin egen individuelle læreplan som de skal følge, og en veileder som hjelper de gjennom kurset. Veilederen er der for å hjelpe deg gjennom kurset og gi deg faglig oppfølging, og individuelle tilbakemeldinger på dine skriftlige innleveringer. 

 

Hvem er kurset for?

Nettkurset egner seg best for deg som er helt nybegynner eller som kan litt norsk allerede. Du bør være vant til å arbeide selvstendig. Kursforløpet er laget for deg som er omfattet av introduksjonsloven og/eller som har plikt til å gjennomføre 250 timer norskopplæring hos en godkjent kurstilbyder.

I korte trekk betyr det at kurset er for deg som.

 • vil lære norsk på nettet
 • skal søke permanent oppholdstillatelse i Norge
 • eller søker norsk statsborgerskap

 

Godkjent av norske myndigheter

Alle deltakere vil motta et kursbevis i posten etter at lisensperioden er utløpt. Kursbeviset inneholder opplysninger om hvilket kurs du har deltatt i og hvor mange timer du har deltatt.

Lingu Norge AS er godkjent av Kompetanse Norge som nettskole i norsk og samfunnskunnskap.På våre nettkurs har du ubegrenset tilgang til alle læringsressurser, men du får godskrevet maksimalt 12 timer per uke på kursbeviset ditt. 

 

Læringsmål

A1 Begynnernivå

På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

A2 Elementært nivå

På dette nivået kan deltakeren forstå svært enkelt dagligspråk, og kan uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid. Deltakeren kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente forhold, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende.

 

Tekniske krav

Kurset er tilgjengelig gjennom nettleseren din. Vi anbefaler at du bruker nyeste versjon av Chrome eller Firefox som din nettleser.

Online
Tønsberg
Trondheim
Stavanger
Bergen
Oslo
Sandnes
SAT 14 DEC
Tid
Time
14. des
11:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
14. des 2019
11:15 - 12:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Skriving og Lese og lytte
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Verb må være på andre plass! 
How many times have you heard your teacher saying this? This class will cover the basics of sentence structure. 

Learning goals:
 • Different types of sentences
 • Sentence structure (word order)
 • Being able to connect the words into meaningful sentences 
14. des
12:30
A2-2 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
14. des 2019
12:30 - 13:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Uttale, Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
 Grammatikk
 
 • formelt subjekt
 • vokabular
 • adjektiv
 
Læringsmål
 • kunne ha korte samtaler om vær og klima
 • kunne fortelle om klimaet i Norge og annet klima du kjenner til
 • snakke om klesplagg og aktiviteter knyttet til de ulike årstidene

Domen
Offentlig
MON 16 DEC
Tid
Time
16. des
13:15
Profile kari Kari Hennum
16. des 2019
13:15 - 14:15
Online
Profile kari Kari Hennum
Læringsmål
 • forskjellige uttrykk med preposisjoner 

16. des 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Vokabular, Uttale, Samtale og Grammatikk
Profile kari Kari Hennum

Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

16. des
19:30
A2-1 Online
Profile kari Kari Hennum
16. des 2019
19:30 - 20:30
Online
15 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk og Vokabular
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
TUE 17 DEC
Tid
Time
17. des
17:30
A2-1 Online
Profile bilde1 Saira Khursheed
17. des 2019
17:30 - 18:30
Online
Profile bilde1 Saira Khursheed
Læringsmål
 • bestemt og ubestemt form av adjektiv 
 • å kunne beskrive bilder 
17. des
19:30
A1-2 Online
Profile bilde1 Saira Khursheed
17. des 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Lese og lytte, Uttale og Vokabular
Profile bilde1 Saira Khursheed
Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
17. des 2019
19:30 - 20:45
Online
Profile kari Kari Hennum
Learn how to tell about your plans for the weekend. A1-intro includes classes for new beginners. The class is super easy and will help you learn the basics. 
WED 18 DEC
Tid
Time
18. des
11:00
Profile ja lingu Milan Tosic
18. des 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Samtale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Hvordan underholder du deg? Kino, nattklubb, eller? 
We know you learn Norwegian hard in addition to other activities, but everybody needs to have some fun. Can you have fun in Norway? Take this class and stay tuned. 

Learning goals: 
 • Vocabulary related to buying a ticket, finding your place, talking about movies, shows, parties. 
 • Being able to find entertaining activities based on your preferences. 

Grammar:
Sin, sitt, sine 
18. des
13:15
A2-2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
18. des 2019
13:15 - 14:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Vokabular, Uttale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips
18. des
17:30
Profile kari Kari Hennum
18. des 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Uttale, Vokabular og Grammatikk
Profile kari Kari Hennum
Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


18. des
19:30
A2-1 Online
Profile kari Kari Hennum
18. des 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Vokabular, Uttale og Lese og lytte
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • Det-setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


THU 19 DEC
Tid
Time
19. des
11:00
A1-2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
19. des 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Skriving og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
I skole eller på skole?
 Is there any language that has easy prepositions? Guess not. That is why we dedicate an entire class to this topic. 

Learning goals: 
 • Prepositions for time, space, location, as well as some prepositional phrases
 • Being able to use prepositions correctly when describing something, talking about where you are or have been, etc. 
19. des
13:45
A1-2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
19. des 2019
13:45 - 14:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Vokabular, Grammatikk og Skriving
Profile ja lingu Milan Tosic
Reiser du med fly? 
Traveling by plane does not get as easy as entering a bus. This class will help you acquire vocabulary necessary for getting onboard. 

Learning goals: 
 • Vocabulary such as baggage, boarding card, arrivals, departures, etc. 
 • Being able to find your way in Norwegian airports. 

Grammar: 
 • Modal verbs repetition 
19. des
18:00
A2-1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
19. des 2019
18:00 - 19:00
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Læringsmål
 • bruk av leddsetninger
 • ordstilling i leddsetninger

19. des
19:30
Profile kari Kari Hennum
19. des 2019
19:30 - 20:45
Online
Profile kari Kari Hennum
Learn how to tell more about yourself and your family members. A1-intro includes classes for new beginners. The class is super easy and will help you learn the basics.
19. des
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
19. des 2019
19:30 - 20:30
Online
15 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu

Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 
SAT 21 DEC
Tid
Time
21. des
11:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
21. des 2019
11:15 - 12:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Vokabular, Uttale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

21. des
12:30
A2-2 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
21. des 2019
12:30 - 13:30
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Læringsmål
 • mange eller mye
 • litt eller lite
 • forskjellig eller annerledes
 • både og eller begge

MON 23 DEC
Tid
Time
23. des
11:00
Profile ja lingu Milan Tosic
23. des 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Uttale, Vokabular og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms 

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms 
 •  Learning useful nouns in different forms 

 Do before the lesson 
23. des
12:00
A2-2 Online
Profile kari Kari Hennum
23. des 2019
12:00 - 13:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Uttale, Grammatikk, Samtale og Vokabular
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp 
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv

23. des
17:30
Profile kari Kari Hennum
23. des 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Skriving, Vokabular og Samtale
Profile kari Kari Hennum
Hei, hvordan har du det? 
This class will help you with your everyday activities and communication with people around you. It is particularly useful for newcomers or newly beginners who do not speak Norwegian. 

Learning goals: 
 • Learning basic phrases that will help you in your everyday life. 
 • Being able to salute people, present yourself, ask for information, do the groceries, etc. 
23. des
19:30
A2-1 Online
Profile kari Kari Hennum
23. des 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Vokabular, Uttale og Lese og lytte
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner
TUE 24 DEC
Tid
Time
24. des
13:45
Profile ja lingu Milan Tosic
24. des 2019
13:45 - 14:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Vokabular, Lese og lytte, Samtale og Uttale
Profile ja lingu Milan Tosic
Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,: 


 Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian 
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly 

SAT 28 DEC
Tid
Time
28. des
11:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
28. des 2019
11:15 - 12:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Lese og lytte, Grammatikk, Uttale og Samtale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
28. des
12:30
A2 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
28. des 2019
12:30 - 13:30
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
MON 30 DEC
Tid
Time
30. des
11:00
Profile ja lingu Milan Tosic
30. des 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Grammatikk, Vokabular og Uttale
Profile ja lingu Milan Tosic
Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
30. des
13:15
A2 Online
Profile kari Kari Hennum
30. des 2019
13:15 - 14:15
Online
Profile kari Kari Hennum
30. des
17:30
Profile kari Kari Hennum
30. des 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Skriving, Vokabular og Uttale
Profile kari Kari Hennum
Mandag, tirsdag, onsdag... 
This class aims to teach you about days, months and seasons. 

Learning goals:                             
 • Vocabulary related to days, months and seasons. 
 • Prepositions for time 
 • Being able to talk about different time of the day, week, year and related activities
 • Understand word ordering in Norwegian sentences

Grammar:
 • Word order
 • Present tense
30. des
19:30
A2-2 Online
Profile kari Kari Hennum
30. des 2019
19:30 - 20:30
Online
Profile kari Kari Hennum
Læringsmål
 • mange eller mye
 • litt eller lite
 • forskjellig eller annerledes
 • både og eller begge

Kursholdere

Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Online
Profile erik Erik Simonsen
Bergen
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oslo
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Stavanger
Profile ja lingu Milan Tosic
Online
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Oslo
Profile bilde1 Saira Khursheed
Stavanger og Sandnes
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Online

Kursvurderinger

(159)
(33)
(10)
(1)
(4)
Gjennomsnittlig vurdering: 4.65 av 5
Basert på 207 omtaler.

Star on Star on Star on Star on Star on

3. des 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Course material is very deep and thoughtful. I like the interactive exercises and the teachers are all wonderful.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Nothing really

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

I would highly recommend Lingu because of the flexibility it gives to learn at your own pace.

Star on Star on Star on Star on Star on

28. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Jeg likker Kari.Kari forklarer Norwegian på en enkel måte og Bære hjalp meg veldig.Takk

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Ingenting

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Jeg er glad takk

Star on Star on Star on Star on Star on

23. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Jeg hadde mye skriftlig praksis

Hva likte du ikke ved dette kurset?

-

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

-

Star on Star on Star on Star on Star on

22. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Presentation

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Nothing

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

No

Star on Star on Star on Star on Star off

18. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

content

Hva likte du ikke ved dette kurset?

less classes

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

no

Star on Star on Star on Star on Star off

18. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

content

Hva likte du ikke ved dette kurset?

less classes

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

no

Star on Star on Star on Star on Star on

29. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

teacher student friendly conversation. Lot of knowledge sharing with students

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Lack of writing and communication practice

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Please focus more on communication and writing.teachers are excellent

Star on Star on Star on Star on Star off

28. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Fast track and friendly

Hva likte du ikke ved dette kurset?

nothing yet

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

--

Star on Star on Star on Star on Star off

25. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

The course was simple in understanding and more emphasis on grammar content

Hva likte du ikke ved dette kurset?

The course was good but can be taken little bit slower pace

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

The Lingu course structure was good

Star on Star on Star on Star on Star on

21. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

The energy in the class

Hva likte du ikke ved dette kurset?

It's tooooo fast...I wish it would be a bit slow. Difficult to cope up with work :(

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

I need to revise a lot, hopefully I will be well prepared for A2

Star on Star on Star on Star on Star off

16. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

The lessons clarified the book.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

I did not like the time the course is given. I think it is too late.

Star on Star on Star on Star on Star on

16. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

The teacher made the class interactively good and you wouldn't think you like to miss a class because you know you would learn a new thing. I can measure my transition of understanding with the way the teacher (Marianne) presents the materials, the open candor to answer and relate the answer in the right proportion. The sentence structure, verbs, negation, adjectives and grammatical elements and others are the the things I took in the A1 class. I am grateful.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

I like the course and I look forward to A2 class

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

For me the attending the class and doing the online materials and the also the free webnars, with the flexibility it provides, makes at a great match. Thank you .

Star on Star on Star on Star on Star off

16. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Very interactive

Hva likte du ikke ved dette kurset?

More examples to be given for better understanding

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

-Nil-

Star on Star on Star on Star on Star off

16. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

I liked that Odd was profession and kept class fun

Hva likte du ikke ved dette kurset?

I like everything about the class, however; When Odd spoke in Norwegian it was sometimes too fast making it difficult for myself to understand. I know this is A2 but it's still a lower level class. Slowing down a bit I think would be helpful.

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Thank you all for helping me learn Norwegian in a fun, professional, friendly atmosphere. =)

Star on Star on Star on Star on Star on

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Interactive and everything was well explained by the teacher

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Nothing

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Very interesting way of learning

Star on Star on Star on Star on Star on

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

The tutor encouraged us to participate. He included everyone not just a few students.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

I thought it was all good.

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

I really enjoy having different modes of learning available and the sense of momentum

Star on Star on Star on Star on Star on

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Det er mulig å jobbe hjemme etter jobb så er det flexibelt .. Masse kurs materiell er tilgjengelig på nettsiden og snille lærerne :)

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Jeg trodde at det var litt dyrt

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Tusen takk for alle lærerne for mange gode og hyggelige opplevelsene :)

Star on Star on Star on Star on Star on

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Teaching method is easy to understand

Hva likte du ikke ved dette kurset?

None

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

I look forward our company Aker to continue the A2 course

Star on Star on Star on Star on Star on

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Flexibility time-wise, interactivity, access to all materials, variety of tasks, short videos (and possible to change speed when needed)

Hva likte du ikke ved dette kurset?

The clarification of the requirements needed for getting a certificate has been unclear to me from the start. Also sometimes it seems that a lot of work has been done but the progress bar hasn't moved forward:) The percentage bar moves forward very slowly (perhaps an idea to split it to 2 - A1-1 and A1-2 - to get more sense of achievement).

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Nice instructors

Star on Star on Star on Star on Star on

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Easy to follow and lots of chances to join in.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Sometimes the lesson were repeated. No classes on Friday.

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

I am very impressed so far and I have made very good progress.

Leksjoner

Kursleksjoner

Kom i gang

Enheter

11

Estimert tid

0h 56m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

Forkurs for nybegynnere

Enheter

31

Estimert tid

3h 34m

Poeng

98

If you are a complete beginner, just starting to learn the Norwegian language, then we recommend that you begin here. You will go through a series of videos and exercises to make sure that you have the basic vocabulary in order.

Kapittel 1. Hei, jeg heter 👋

Enheter

12

Estimert tid

1h 23m

Oppgaver

1

Poeng

87

This is the first chapter of ten in A1.

 

Tilleggsoppgaver til kapittel 1

Enheter

40

Estimert tid

4h 32m

Oppgaver

2

Poeng

218

Tilleggsoppgaver til kapittel 1 i A1

Kapittel 2. På flyet til Norge ✈️

Enheter

18

Estimert tid

2h 17m

Oppgaver

1

Poeng

150

Denne leksonen forteller om Samaneh på flyet til Norge. Du lærer nytt vokabular og litt grammatikk om pronomen og substantiver.

This lesson covers the story where Samaneh flies to Norway. You'll learn new vocabulary and key grammar related to pronouns and nouns.

Tilleggsoppgaver til kapittel 2

Enheter

35

Estimert tid

4h 40m

Poeng

234

An additional lesson to Chapter 2-A1. In this lesson you will learn about vocabulary related to airport, as well as present tense and pronouns. 

Kapittel 3. Velkommen til Norge 🇳🇴

Enheter

16

Estimert tid

2h 6m

Oppgaver

3

Poeng

137

Tilleggsoppgaver til kapittel 3

Enheter

31

Estimert tid

4h 15m

Oppgaver

1

Poeng

223

An additional lesson to Chapter 3-A1. 

Kapittel 4. Med toget til byen🚝 🌆

Enheter

16

Estimert tid

1h 39m

Poeng

130

Tilleggsoppgaver til kapittel 4

Enheter

36

Estimert tid

4h 55m

Oppgaver

1

Poeng

254

An additional lesson to Chapter 4-A1. 

Kapittel 5. Samanehs nye hjem 🏠

Enheter

10

Estimert tid

1h 39m

Oppgaver

2

Poeng

84

I denne leksjonen lærer du om adjektiver og bruke dem til å beskrive en person eller et hjem.

Tilleggsoppgaver til kapittel 5

Enheter

30

Estimert tid

4h 47m

Oppgaver

1

Poeng

202

An additional lesson to Chapter 5-A1. 

Kapittel 6. Solen skinner allerede 🌞

Enheter

21

Estimert tid

3h 6m

Oppgaver

2

Poeng

188

I denne leksjonen vil du arbeide deg opp et større vokabular knyttet til matvarer og kjøkkenet.

Tilleggsoppgaver til kapittel 6

Enheter

26

Estimert tid

4h 49m

Poeng

172

An additional lesson to Chapter 6-A1. 

Kapittel 7. I parken og på kino 🎦

Enheter

12

Estimert tid

2h 16m

Oppgaver

3

Poeng

99

I denne leksjonen får du lære mer om nasjonalitetsord og litt grammatikk.

 

Tilleggsoppgaver til kapittel 7

Enheter

26

Estimert tid

4h 25m

Oppgaver

1

Poeng

177

An additional lesson to Chapter 7-A1. 

Kapittel 8. Naboene

Enheter

18

Estimert tid

2h 35m

Oppgaver

4

Poeng

109

I denne leksjonen skal du få lære mer om familier i Norge. Du lærer de viktigste ordene knyttet til familierelasjoner.

Tilleggsoppgaver til kapittel 8

Enheter

24

Estimert tid

4h 41m

Oppgaver

1

Poeng

155

An additional lesson to Chapter 8-A1. 

Kapittel 9. Samaneh begynner på norskkurs

Enheter

14

Estimert tid

1h 52m

Oppgaver

6

Poeng

104

I denne leksjonen begynner Samaneh på norskkurs. Du lærer om adjektiver.

Tilleggsoppgaver til kapittel 9

Enheter

28

Estimert tid

4h 52m

Oppgaver

1

Poeng

181

An additional lesson to Chapter 9-A1. 

Kapittel 10. I butikken

Enheter

9

Estimert tid

1h 5m

Oppgaver

2

Poeng

72

I denne leksjonen lærer du ord og uttrykk for å handle i butikken. 

Tilleggsoppgaver til kapittel 10

Enheter

24

Estimert tid

4h 45m

Poeng

153

I dette kapittelet vil du lære om mat, kær, adjektiver og synonymer. 

Kapittel 11. På middagsbesøk

Enheter

7

Estimert tid

1h 8m

Oppgaver

3

Poeng

50

I denne leksjonen får Samaneh en invitasjon hjem til Ed.

Tilleggsoppgaver til kapittel 11

Enheter

19

Estimert tid

5h 0m

Tilleggsoppgaver til kapittel 11. I denne leksjonen skal du lære om burdsdagsfeiring i Norge. 

A1- grammatikk

Enheter

44

Estimert tid

9h 4m

Poeng

344

Dette kapittelet omfatter ulike grammatiske emner på A1-nivå. Det inkluderer forklaringer og oppgaver som skal hjelpe deg til å forstå og øve på den norske grammatikken. 

A1 undervisningsopptak

Opptak

12

Estimert tid

9h 21m

Poeng

120

Gikk du glipp av et webinar eller en time? Her kan de se tilgjengelige opptak av undervisningstimer.

A1 Nivåprøve

Enheter

7

Estimert tid

0h 42m

In this level test, you'll be asked to complete a set of questions and exercises. If your score is high enough, you can move on to A2 level.

Kapittel 1. Bli kjent med Samaneh og vennene hennes

Enheter

11

Estimert tid

1h 41m

Oppgaver

1

Poeng

75

I dette kapittelet får du vite om Samanehs nye liv i Norge.

Du vil også lære om fortidsformene preteritum og presens perfektum og om tidspreposisjoner.

Tilleggsoppgaver til kapittel 1 (verbtider)

Enheter

25

Estimert tid

4h 44m

Poeng

165

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på verbtidene preteritum og presens perfektum.

Kapittel 2. En ny dag

Enheter

15

Estimert tid

2h 2m

Oppgaver

3

Poeng

105

Samaneh drar på treningstudio.

I dette kapittelet vil du få jobbe med refleksive verb og å fortelle hva du gjør for å holde deg i form.

Tilleggsoppgaver til kapittel 2 (verb)

Enheter

26

Estimert tid

5h 16m

Oppgaver

1

Poeng

158

Verb, social medias, leisure time. 

Kapittel 3 Samaneh legger planer

Enheter

11

Estimert tid

1h 22m

Oppgaver

3

Poeng

97

Vi blir med Maria og Pavel på jobb, og du lærer å bruke "sin, sitt, sine".

Tilleggsoppgaver til kapittel 3 (possessiver)

Enheter

29

Estimert tid

6h 11m

Poeng

179

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på possessiver, vokabular og tekster knyttet til familie og jobb. 

Kapittel 4. En søvnløs natt

Enheter

11

Estimert tid

1h 28m

Poeng

100

Ed har vært i en ulykke og Maria og Samaneh drar til legevakten for å besøke ham.

 

Grammatikk:

I dette kapittelet vil du lære om indirekte tale og stedsadverb.

Tilleggsoppgaver til kapittel 4 (indirekte tale)

Enheter

25

Estimert tid

5h 8m

Poeng

151

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på indirekte tale og vokabular knyttet til legebesøk. 

Kapittel 5. Et kjent fjes

Enheter

21

Estimert tid

3h 4m

Oppgaver

5

Poeng

190

Samaneh reiser til Stavanger. Der møter hun på en bekjent.

I dette kapittelet vil du få jobbe med derfor og fordi og lære ord for å uttrykke meninger og tanker. 

Du lærer også noen norske uttrykk.

Tilleggsoppgaver til kapittel 5 (leddsetninger)

Enheter

28

Estimert tid

4h 46m

Oppgaver

1

Poeng

169

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på leddsetninger og vokabular knyttet til yrker og jobb. 

Kapittel 6. En slags høne, men mindre, og penere

Enheter

15

Estimert tid

2h 15m

Oppgaver

5

Poeng

153

Samaneh inviterer norskkursgjengen på middag hos seg og får siste nytt fra vennene sine.

 

Grammatikk 

I dette kapittelet jobber vi med imperativ; det er verb formen vi bruker for å gi ordre: "Kom hit" "Hjelp meg nå!".

Vi ser også på ordet "så" - et lite ord med mange betydninger!

Tilleggsoppgaver til kapittel 6 (possessiver)

Enheter

20

Estimert tid

4h 58m

Oppgaver

1

Poeng

58

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på substantiv, eiendomsord og vokabular knyttet til mat. 

Kapittel 7. På forretningsreise

Enheter

10

Estimert tid

1h 34m

Oppgaver

2

Poeng

95

Samaneh og Tor sitter sammen på flyet for annen gang. De skal på en lang forretningsreise sammen.

Vi jobber med:

 • vær og årstider
 • tidspreposisjoner
 • adjektiv

Tilleggsoppgaver til kapittel 7 (adjektiv)

Enheter

31

Estimert tid

5h 4m

Poeng

9

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på adjektiv og vokabular knyttet til vær og geografi. 

Kapittel 8. Samanehs første uke på forretningsreise

Enheter

14

Estimert tid

2h 4m

Oppgaver

3

Poeng

130

Samaneh og Tor er på forretninsgreise.

Samaneh er veldig nervøs for å måtte snakke på norsk foran mange mennesker.

Grammatikk

I dette kapittelet ser vi på forskjellen mellom "lyst på" og "lyst til".

Tilleggsoppgaver til kapittel 8

Enheter

24

Estimert tid

3h 55m

Oppgaver

1

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på vokabular knyttet til workshop, turisme og interesser. 

Kapittel 9. En helg i Tromsø

Enheter

16

Estimert tid

2h 37m

Oppgaver

4

Poeng

138

Samaneh tilbringer en helg i Tromsø uten Tor, men hun får uventet besøk fra en venn fra Oslo.

 

Grammatikk

I dette kapittelet jobber vi videre med preteritum!

 

Tilleggsoppgaver til kapittel 9 (preteritum og presens)

Enheter

20

Estimert tid

3h 57m

Oppgaver

1

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på presens og preteritum, samt vokabular knyttet til reisetips og turisme. 

Kapittel 10. På fisketur

Enheter

12

Estimert tid

1h 43m

Oppgaver

2

Poeng

104

Samaneh, Tor og Petter drar på fisketur.

Grammatikk

I dette kapittelet får du jobbet mer med presens perfektum.

Tilleggsoppgaver til kapittel 10

Enheter

19

Estimert tid

5h 24m

Poeng

148

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på vokabular knyttet til ernæring og fisk, rydding av strender, samt øve på preteritum og presens perfektum.  

Kapittel 11. En date?

Enheter

8

Estimert tid

1h 34m

Oppgaver

2

Poeng

65

Samaneh og Tor reiser hjem igjen.

Hjemme i leiligheten venter det masse brev adressert til Samaneh.

I dette kapittelet får du vite litt mer om fastlegeordningen og du får trening i å skrive en lang tekst.

Chapter 11: Extra Material

Enheter

15

Estimert tid

3h 11m

In this chapter you will lern more about the topic 'Love'. Enjoy :) 

Grammatikk A2

Enheter

19

Estimert tid

3h 47m

Poeng

24

A2 Undervisningsopptak

Opptak

18

Estimert tid

9h 45m

Poeng

180

Gikk du glipp av et webinar eller en time? Her kan de se tilgjengelige opptak av undervisningstimer.

Arbeid og utdanning

Enheter

4

Estimert tid

0h 21m

Poeng

30

Norges geografi

Enheter

9

Estimert tid

0h 31m

Velkommen til videoleksjoner om Norges geografi

Produksjon: TV2 Skole

A2 Nivåprøve

Enheter

9

Estimert tid

0h 43m

Påmelding

1. Logg inn eller opprett en konto

In order to book this course you first need to create a user account on the platform.

Logg på or Opprett konto

Tips: Dropp passordet og logg heller inn med Facebook eller Google


2. Velg lisensalternativ for A1-A2 Nettkurs i norsk


3. Fortsett til betaling

Fullfør steg 1 først.

A1-A2 Nettkurs i norsk
Total: 0,00 kr