Loading…

A1-A2 Nettkurs i norsk

Nettkurset i norsk som andrespråk er et kursprogram for deg som ønsker en fleksibel måte å lære norsk på. Du får ubegrenset tilgang til læringsressurser og kan delta i virtuelt klasserom med kursholder hver dag.

Priser og påmelding

 • Kategori: Norsk
 • CEFR Nivå: Begynnernivå (A1)

Nettkurs i norsk

Du lærer å forstå, lese, skrive og snakke norsk. Du lærer også om det norske samfunnet. Kurset bygger på «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne» og fører fram til de nasjonale norskprøvene, Norskprøve A1/A2 og Norskprøve A2/B1.

Kurset dekker nivåene A1 og A2. Om du har fullført A1 tidligere, kan du begynne rett på A2-nivået.

 

Dette får du

 • Opp til 250 timer godkjent norskundervisning
 • Fleksibel undervisningstid
 • Individuell plan og veiledning med lærer
 • Ubegrenset tilgang til læringsplattformen
 • Selvstendig arbeid med lesing og lytting til tekster, video osv.
 • Selvstendig arbeid med interaktive oppgaver (ord- og innholdsforståelse, grammatikk, rettskrivning osv.)
 • Teknisk support

 

Virtuelt klasserom

Alle deltakere på nettkurset får tilgang til vårt virtuelle klasserom hvor du får veiledning av lærer på muntlige områder. Alle våre nettveiledere har og godkjent lærerutdanning og solid faglig kompetanse i norsk som andrespråk.

Formålet med virtuelt klasserom er

 • Muntlig trening i uttale og samtale
 • Spørsmål og svar om norsk språk
 • Hjelp til kursplattformen

 

Individuell plan og veiledning

Hver deltaker får sin egen individuelle læreplan som de skal følge, og en veileder som hjelper de gjennom kurset. Veilederen er der for å hjelpe deg gjennom kurset og gi deg faglig oppfølging, og individuelle tilbakemeldinger på dine skriftlige innleveringer. 

 

Hvem er kurset for?

Nettkurset egner seg best for deg som er helt nybegynner eller som kan litt norsk allerede. Du bør være vant til å arbeide selvstendig. Kursforløpet er laget for deg som er omfattet av introduksjonsloven og/eller som har plikt til å gjennomføre 250 timer norskopplæring hos en godkjent kurstilbyder.

I korte trekk betyr det at kurset er for deg som.

 • vil lære norsk på nettet
 • skal søke permanent oppholdstillatelse i Norge
 • eller søker norsk statsborgerskap

 

Godkjent av norske myndigheter

Alle deltakere vil motta et kursbevis i posten etter at lisensperioden er utløpt. Kursbeviset inneholder opplysninger om hvilket kurs du har deltatt i og hvor mange timer du har deltatt.

Lingu Norge AS er godkjent av Kompetanse Norge som nettskole i norsk og samfunnskunnskap.På våre nettkurs har du ubegrenset tilgang til alle læringsressurser, men du får godskrevet maksimalt 12 timer per uke på kursbeviset ditt. 

 

Læringsmål

A1 Begynnernivå

På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

A2 Elementært nivå

På dette nivået kan deltakeren forstå svært enkelt dagligspråk, og kan uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid. Deltakeren kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente forhold, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende.

 

Tekniske krav

Kurset er tilgjengelig gjennom nettleseren din. Vi anbefaler at du bruker nyeste versjon av Chrome eller Firefox som din nettleser.

Tønsberg
Trondheim
Stavanger
Online
Sandnes
Oslo
Bergen
FRI 23 AUG
Tid
Time
23. aug
11:00
Profile ja lingu Milan Tosic
23. aug 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Uttale, Vokabular og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


SAT 24 AUG
Tid
Time
24. aug
11:15
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
24. aug 2019
11:15 - 12:15
Online
15 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale og Grammatikk
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen

Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 
24. aug
12:30
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
24. aug 2019
12:30 - 13:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Vokabular, Uttale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

MON 26 AUG
Tid
Time
26. aug
11:00
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
26. aug 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Vokabular, Uttale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

26. aug
13:15
Profile kari Kari Hennum
26. aug 2019
13:15 - 14:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Vokabular, Uttale og Lese og lytte
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

26. aug
17:30
Profile kari Kari Hennum
26. aug 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Skriving, Vokabular og Samtale
Profile kari Kari Hennum
Hei, hvordan har du det? 
This class will help you with your everyday activities and communication with people around you. It is particularly useful for newcomers or newly beginners who do not speak Norwegian. 

Learning goals: 
 • Learning basic phrases that will help you in your everyday life. 
 • Being able to salute people, present yourself, ask for information, do the groceries, etc. 
26. aug
19:30
Profile kari Kari Hennum
26. aug 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Uttale, Vokabular, Grammatikk og Samtale
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner
TUE 27 AUG
Tid
Time
27. aug
11:00
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
27. aug 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Uttale, Vokabular og Lese og lytte
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms 

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms 
 •  Learning useful nouns in different forms 

 Do before the lesson 
27. aug
17:30
Profile bilde1 Saira Khursheed
27. aug 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Lese og lytte, Vokabular, Grammatikk og Samtale
Profile bilde1 Saira Khursheed
Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


27. aug
19:30
Profile bilde1 Saira Khursheed
27. aug 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Grammatikk, Samtale og Uttale
Profile bilde1 Saira Khursheed
Er det en, ei eller et hus? 
This class will solve your doubts about which article you should use with different nouns.  

Learning goals: 
 • Learning about indefinite and definite articles and their use with nouns in singular and plural.  
 • Being able to use correctly definite and indefinite form of different nouns when speaking and writing 
WED 28 AUG
Tid
Time
28. aug
11:00
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
28. aug 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Vokabular, Lese og lytte, Samtale og Uttale
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,: 


 Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian 
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly 

28. aug
13:15
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
28. aug 2019
13:15 - 14:15
Online
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Læringsmål
 • form og bruk av preteritum og presens perfektum 
 • å kunne fortelle om hva du gjorde i fritiden og hva du har gjort i dag, generelt

28. aug
17:30
Profile kari Kari Hennum
28. aug 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Skriving, Vokabular og Uttale
Profile kari Kari Hennum
Mandag, tirsdag, onsdag... 
This class aims to teach you about days, months and seasons. 

Learning goals:                             
 • Vocabulary related to days, months and seasons. 
 • Prepositions for time 
 • Being able to talk about different time of the day, week, year and related activities
 • Understand word ordering in Norwegian sentences

Grammar:
 • Word order
 • Present tense
28. aug
19:30
A2-1 Online
Profile kari Kari Hennum
28. aug 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Uttale, Vokabular, Grammatikk og Samtale
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

THU 29 AUG
Tid
Time
29. aug
17:30
A2-1 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
29. aug 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Vokabular, Grammatikk, Lese og lytte og Samtale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

29. aug
19:00
A1-1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
29. aug 2019
19:00 - 20:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Lese og lytte, Skriving, Samtale og Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Jeg snakker med deg. Du snakker med meg
This class will distinguish between personal, objective and reflexive pronouns. 

Learning goals: 
 • Personal pronouns
 • Objective pronouns
 • Reflexive pronouns
 • Reflexive verbs
 • Forms, use and word order 
 • Pronunciation training
SAT 31 AUG
Tid
Time
31. aug
11:15
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
31. aug 2019
11:15 - 12:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Vokabular, Grammatikk og Uttale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
31. aug
12:30
A2-1 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
31. aug 2019
12:30 - 13:30
Online
15 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk og Vokabular
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
MON 2 SEP
Tid
Time
02. sep
11:00
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
2. sep 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Skriving, Vokabular og Samtale
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Hei, hvordan har du det? 
This class will help you with your everyday activities and communication with people around you. It is particularly useful for newcomers or newly beginners who do not speak Norwegian. 

Learning goals: 
 • Learning basic phrases that will help you in your everyday life. 
 • Being able to salute people, present yourself, ask for information, do the groceries, etc. 
02. sep
13:15
Profile kari Kari Hennum
2. sep 2019
13:15 - 14:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Uttale, Vokabular, Grammatikk og Samtale
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner
02. sep
17:30
Profile kari Kari Hennum
2. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Vokabular, Uttale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile kari Kari Hennum
Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

02. sep
19:30
Profile kari Kari Hennum
2. sep 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Vokabular, Uttale og Lese og lytte
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

TUE 3 SEP
Tid
Time
03. sep
13:30
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
3. sep 2019
13:30 - 14:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Grammatikk, Samtale og Uttale
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Er det en, ei eller et hus? 
This class will solve your doubts about which article you should use with different nouns.  

Learning goals: 
 • Learning about indefinite and definite articles and their use with nouns in singular and plural.  
 • Being able to use correctly definite and indefinite form of different nouns when speaking and writing 
03. sep
17:30
Profile bilde1 Saira Khursheed
3. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
Profile bilde1 Saira Khursheed
Læringsmål
 • form og bruk av preteritum og presens perfektum 
 • å kunne fortelle om hva du gjorde i fritiden og hva du har gjort i dag, generelt

03. sep
19:30
Profile bilde1 Saira Khursheed
3. sep 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Uttale, Vokabular og Lese og lytte
Profile bilde1 Saira Khursheed
Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms 

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms 
 •  Learning useful nouns in different forms 

 Do before the lesson 
WED 4 SEP
Tid
Time
04. sep
11:00
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
4. sep 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Skriving, Vokabular og Uttale
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Mandag, tirsdag, onsdag... 
This class aims to teach you about days, months and seasons. 

Learning goals:                             
 • Vocabulary related to days, months and seasons. 
 • Prepositions for time 
 • Being able to talk about different time of the day, week, year and related activities
 • Understand word ordering in Norwegian sentences

Grammar:
 • Word order
 • Present tense
04. sep
13:15
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
4. sep 2019
13:15 - 14:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Lese og lytte, Vokabular, Grammatikk og Samtale
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


04. sep
17:30
Profile kari Kari Hennum
4. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Vokabular, Lese og lytte, Samtale og Uttale
Profile kari Kari Hennum
Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,: 


 Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian 
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly 

04. sep
19:30
A2-1 Online
Profile kari Kari Hennum
4. sep 2019
19:30 - 20:30
Online
15 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk og Vokabular
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
THU 5 SEP
Tid
Time
05. sep
17:30
A2-1 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
5. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Læringsmål
 • bestemt og ubestemt form av adjektiv 
 • å kunne beskrive bilder 
05. sep
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
5. sep 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Vokabular, Grammatikk og Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
SAT 7 SEP
Tid
Time
07. sep
11:15
A1-1 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
7. sep 2019
11:15 - 12:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Lese og lytte, Skriving, Samtale og Uttale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Jeg snakker med deg. Du snakker med meg
This class will distinguish between personal, objective and reflexive pronouns. 

Learning goals: 
 • Personal pronouns
 • Objective pronouns
 • Reflexive pronouns
 • Reflexive verbs
 • Forms, use and word order 
 • Pronunciation training
07. sep
12:30
A2-1 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
7. sep 2019
12:30 - 13:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Uttale, Vokabular, Grammatikk og Samtale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

MON 9 SEP
Tid
Time
09. sep
11:00
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
9. sep 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Skriving, Vokabular og Grammatikk
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Pen, pent eller pene? 
In this class you will enrich your vocabulary with many adjectives and phrases that will help you describe somebody or something. 

Learning goals: 
 • Colors, size, position
 • Adjectives describing physical looks and personality 
 • Being able to describe a picture or a person by using simple sentences and different adjectives. 

Grammar:
 • The indefinite form of adjectives in different genders, singular and plural 
 • Being able to use the adjectives in your written and spoken language 
09. sep
13:15
A2-1 Online
Profile kari Kari Hennum
9. sep 2019
13:15 - 14:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Vokabular, Grammatikk, Lese og lytte og Samtale
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

09. sep
17:30
Profile kari Kari Hennum
9. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Lese og lytte, Grammatikk, Uttale og Samtale
Profile kari Kari Hennum
Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
09. sep
19:30
A2-1 Online
Profile kari Kari Hennum
9. sep 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Vokabular, Uttale og Lese og lytte
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • Det-setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


TUE 10 SEP
Tid
Time
10. sep
13:30
A1-1 Online
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
10. sep 2019
13:30 - 14:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Grammatikk, Vokabular og Uttale
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Bor du i Norge eller Bør du i Norge? 

In this class we will improve your pronunciation of æ, ø, u, å, k and rd.

It is very important to learn the basics of Norwegian language pronunciation and that is why we practice pronunciation in almost every class. This class will sum up the rules and help you improve your pronunciation. 

Learning goals: 
 • Pronunciation of single vowels, consonants, as well as clusters
 • Accent and melody in Norwegian languages  
10. sep
17:30
A2-1 Online
Profile bilde1 Saira Khursheed
10. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
Profile bilde1 Saira Khursheed
Læringsmål
 • bruk av leddsetninger
 • ordstilling i leddsetninger

10. sep
19:30
Profile bilde1 Saira Khursheed
10. sep 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Grammatikk, Vokabular og Uttale
Profile bilde1 Saira Khursheed
Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
WED 11 SEP
Tid
Time
11. sep
11:00
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
11. sep 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Lese og lytte, Skriving og Grammatikk
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
“If you want to be happy, do not dwell in the past... focus on living fully in the present.” 
However, this class will focus on the grammatical aspects of the present and past tense.
 
Learning goals:
 • Form and use of present simple tense
 • Form and use of past simple tense
 • Being able to communicate about what you are doing usually, now, and what you did yesterday, last week, last year, etc. 
11. sep
13:15
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
11. sep 2019
13:15 - 14:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Vokabular, Grammatikk, Lese og lytte og Samtale
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
11. sep
17:30
Profile kari Kari Hennum
11. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Vokabular, Grammatikk og Uttale
Profile kari Kari Hennum
Grammar
 • Useful words and phrases 
 • Personal pronouns 
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases 
 • Being able to use  personal pronouns 
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
11. sep
19:30
A2-1 Online
Profile kari Kari Hennum
11. sep 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Vokabular, Uttale og Lese og lytte
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner
THU 12 SEP
Tid
Time
12. sep
17:30
A2-2 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
12. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Uttale, Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
 Grammatikk
 
 • formelt subjekt
 • vokabular
 • adjektiv
 
Læringsmål
 • kunne ha korte samtaler om vær og klima
 • kunne fortelle om klimaet i Norge og annet klima du kjenner til
 • snakke om klesplagg og aktiviteter knyttet til de ulike årstidene

Domen
Offentlig
12. sep
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
12. sep 2019
19:30 - 20:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Lese og lytte, Uttale og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
SAT 14 SEP
Tid
Time
14. sep
11:15
A1-1 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
14. sep 2019
11:15 - 12:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Grammatikk og Lese og lytte
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Liker du nettkurs? 
This class will focus on the benefits of online language learning and will give you additional guidance on how to use its maximum potential.
 
Learning goals: 
 • Learn the basic vocabulary and expressions we use in online teaching. 
 • Discuss the benefits of online teaching 
 • Being able to participate successfully in our online classes.

Grammar:
 • Possessive pronouns and word order 
14. sep
12:30
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
14. sep 2019
12:30 - 13:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Lese og lytte, Uttale, Vokabular og Samtale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

MON 16 SEP
Tid
Time
16. sep
11:00
Profile ja lingu Milan Tosic
16. sep 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale, Grammatikk, Vokabular og Skriving
Profile ja lingu Milan Tosic
Tar du buss til jobb? 
We travel almost every day. This class will expand your vocabulary and help you find your way in everyday transport.

Learning goals: 
 • Nouns and verbs such as bus, seat, bus drive, catch a train, buy a ticket.
 • Being able to travel from point A to point B by using public transport. 

Grammar: 
 • Present and past simple, repetition 
16. sep
13:15
A2-2 Online
Profile kari Kari Hennum
16. sep 2019
13:15 - 14:15
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Uttale, Lese og lytte, Grammatikk og Samtale
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

Kursholdere

Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Online
Profile bilde1 Saira Khursheed
Sandnes og Stavanger
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Stavanger
Profile erik Erik Simonsen
Bergen
Profile screen shot 2017 10 13 at 17.24.04 Anika Sandra Salvesen
Oslo
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oslo

Leksjoner

Kursleksjoner

Kom i gang

Enheter

10

Estimert tid

0h 43m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

Forkurs for nybegynnere

Enheter

9

Estimert tid

1h 11m

Poeng

98

If you are a complete beginner, just starting to learn the Norwegian language, then we recommend that you begin here. You will go through a series of videos and exercises to make sure that you have the basic vocabulary in order.

Kapittel 1. Hei, jeg heter 👋

Enheter

12

Estimert tid

1h 23m

Oppgaver

1

Poeng

87

This is the first chapter of ten in A1.

 

Tilleggsoppgaver til kapittel 1

Enheter

40

Estimert tid

4h 32m

Oppgaver

2

Poeng

218

Tilleggsoppgaver til kapittel 1 i A1

Kapittel 2. På flyet til Norge ✈️

Enheter

18

Estimert tid

2h 17m

Oppgaver

1

Poeng

150

Denne leksonen forteller om Samaneh på flyet til Norge. Du lærer nytt vokabular og litt grammatikk om pronomen og substantiver.

This lesson covers the story where Samaneh flies to Norway. You'll learn new vocabulary and key grammar related to pronouns and nouns.

Tilleggsoppgaver til kapittel 2

Enheter

35

Estimert tid

4h 40m

Poeng

234

An additional lesson to Chapter 2-A1. In this lesson you will learn about vocabulary related to airport, as well as present tense and pronouns. 

Kapittel 3. Velkommen til Norge 🇳🇴

Enheter

16

Estimert tid

2h 6m

Oppgaver

3

Poeng

137

Tilleggsoppgaver til kapittel 3

Enheter

31

Estimert tid

4h 15m

Oppgaver

1

Poeng

223

An additional lesson to Chapter 3-A1. 

Kapittel 4. Med toget til byen🚝 🌆

Enheter

16

Estimert tid

1h 39m

Poeng

130

Tilleggsoppgaver til kapittel 4

Enheter

36

Estimert tid

4h 55m

Oppgaver

1

Poeng

254

An additional lesson to Chapter 4-A1. 

Kapittel 5. Samanehs nye hjem 🏠

Enheter

10

Estimert tid

1h 39m

Oppgaver

2

Poeng

84

I denne leksjonen lærer du om adjektiver og bruke dem til å beskrive en person eller et hjem.

Tilleggsoppgaver til kapittel 5

Enheter

30

Estimert tid

4h 47m

Oppgaver

1

Poeng

202

An additional lesson to Chapter 5-A1. 

Kapittel 6. Solen skinner allerede 🌞

Enheter

21

Estimert tid

3h 6m

Oppgaver

2

Poeng

188

I denne leksjonen vil du arbeide deg opp et større vokabular knyttet til matvarer og kjøkkenet.

Tilleggsoppgaver til kapittel 6

Enheter

26

Estimert tid

4h 49m

Poeng

172

An additional lesson to Chapter 6-A1. 

Kapittel 7. I parken og på kino 🎦

Enheter

12

Estimert tid

2h 16m

Oppgaver

3

Poeng

99

I denne leksjonen får du lære mer om nasjonalitetsord og litt grammatikk.

 

Tilleggsoppgaver til kapittel 7

Enheter

26

Estimert tid

4h 25m

Oppgaver

1

Poeng

177

An additional lesson to Chapter 7-A1. 

Kapittel 8. Naboene

Enheter

18

Estimert tid

2h 35m

Oppgaver

4

Poeng

109

I denne leksjonen skal du få lære mer om familier i Norge. Du lærer de viktigste ordene knyttet til familierelasjoner.

Tilleggsoppgaver til kapittel 8

Enheter

24

Estimert tid

4h 41m

Oppgaver

1

Poeng

155

An additional lesson to Chapter 8-A1. 

Kapittel 9. Samaneh begynner på norskkurs

Enheter

14

Estimert tid

1h 52m

Oppgaver

6

Poeng

104

I denne leksjonen begynner Samaneh på norskkurs. Du lærer om adjektiver.

Tilleggsoppgaver til kapittel 9

Enheter

28

Estimert tid

4h 52m

Oppgaver

1

Poeng

181

An additional lesson to Chapter 9-A1. 

Kapittel 10. I butikken

Enheter

9

Estimert tid

1h 5m

Oppgaver

2

Poeng

72

I denne leksjonen lærer du ord og uttrykk for å handle i butikken. 

Tilleggsoppgaver til kapittel 10

Enheter

24

Estimert tid

4h 45m

Poeng

153

I dette kapittelet vil du lære om mat, kær, adjektiver og synonymer. 

Kapittel 11. På middagsbesøk

Enheter

7

Estimert tid

1h 8m

Oppgaver

3

Poeng

50

I denne leksjonen får Samaneh en invitasjon hjem til Ed.

Tilleggsoppgaver til kapittel 11

Enheter

19

Estimert tid

5h 0m

Tilleggsoppgaver til kapittel 11. I denne leksjonen skal du lære om burdsdagsfeiring i Norge. 

A1- grammatikk

Enheter

44

Estimert tid

9h 4m

Poeng

344

Dette kapittelet omfatter ulike grammatiske emner på A1-nivå. Det inkluderer forklaringer og oppgaver som skal hjelpe deg til å forstå og øve på den norske grammatikken. 

A1 undervisningsopptak

Opptak

12

Estimert tid

9h 21m

Poeng

120

Gikk du glipp av et webinar eller en time? Her kan de se tilgjengelige opptak av undervisningstimer.

A1 Nivåprøve

Enheter

7

Estimert tid

0h 42m

In this level test, you'll be asked to complete a set of questions and exercises. If your score is high enough, you can move on to A2 level.

Kapittel 1. Bli kjent med Samaneh og vennene hennes

Enheter

11

Estimert tid

1h 41m

Oppgaver

1

Poeng

75

I dette kapittelet får du vite om Samanehs nye liv i Norge.

Du vil også lære om fortidsformene preteritum og presens perfektum og om tidspreposisjoner.

Tilleggsoppgaver til kapittel 1 (verbtider)

Enheter

25

Estimert tid

4h 44m

Poeng

165

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på verbtidene preteritum og presens perfektum.

Kapittel 2. En ny dag

Enheter

15

Estimert tid

2h 2m

Oppgaver

3

Poeng

105

Samaneh drar på treningstudio.

I dette kapittelet vil du få jobbe med refleksive verb og å fortelle hva du gjør for å holde deg i form.

Tilleggsoppgaver til kapittel 2 (verb)

Enheter

26

Estimert tid

5h 16m

Oppgaver

1

Poeng

158

Verb, social medias, leisure time. 

Kapittel 3 Samaneh legger planer

Enheter

11

Estimert tid

1h 22m

Oppgaver

3

Poeng

97

Vi blir med Maria og Pavel på jobb, og du lærer å bruke "sin, sitt, sine".

Tilleggsoppgaver til kapittel 3 (possessiver)

Enheter

29

Estimert tid

6h 11m

Poeng

179

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på possessiver, vokabular og tekster knyttet til familie og jobb. 

Kapittel 4. En søvnløs natt

Enheter

11

Estimert tid

1h 28m

Poeng

100

Ed har vært i en ulykke og Maria og Samaneh drar til legevakten for å besøke ham.

 

Grammatikk:

I dette kapittelet vil du lære om indirekte tale og stedsadverb.

Tilleggsoppgaver til kapittel 4 (indirekte tale)

Enheter

25

Estimert tid

5h 8m

Poeng

151

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på indirekte tale og vokabular knyttet til legebesøk. 

Kapittel 5. Et kjent fjes

Enheter

21

Estimert tid

3h 4m

Oppgaver

5

Poeng

190

Samaneh reiser til Stavanger. Der møter hun på en bekjent.

I dette kapittelet vil du få jobbe med derfor og fordi og lære ord for å uttrykke meninger og tanker. 

Du lærer også noen norske uttrykk.

Tilleggsoppgaver til kapittel 5 (leddsetninger)

Enheter

28

Estimert tid

4h 46m

Oppgaver

1

Poeng

169

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på leddsetninger og vokabular knyttet til yrker og jobb. 

Kapittel 6. En slags høne, men mindre, og penere

Enheter

15

Estimert tid

2h 15m

Oppgaver

5

Poeng

153

Samaneh inviterer norskkursgjengen på middag hos seg og får siste nytt fra vennene sine.

 

Grammatikk 

I dette kapittelet jobber vi med imperativ; det er verb formen vi bruker for å gi ordre: "Kom hit" "Hjelp meg nå!".

Vi ser også på ordet "så" - et lite ord med mange betydninger!

Tilleggsoppgaver til kapittel 6 (possessiver)

Enheter

20

Estimert tid

4h 58m

Oppgaver

1

Poeng

58

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på substantiv, eiendomsord og vokabular knyttet til mat. 

Kapittel 7. På forretningsreise

Enheter

10

Estimert tid

1h 34m

Oppgaver

2

Poeng

95

Samaneh og Tor sitter sammen på flyet for annen gang. De skal på en lang forretningsreise sammen.

Vi jobber med:

 • vær og årstider
 • tidspreposisjoner
 • adjektiv

Tilleggsoppgaver til kapittel 7 (adjektiv)

Enheter

31

Estimert tid

5h 13m

Poeng

9

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på adjektiv og vokabular knyttet til vær og geografi. 

Kapittel 8. Samanehs første uke på forretningsreise

Enheter

14

Estimert tid

2h 4m

Oppgaver

3

Poeng

130

Samaneh og Tor er på forretninsgreise.

Samaneh er veldig nervøs for å måtte snakke på norsk foran mange mennesker.

Grammatikk

I dette kapittelet ser vi på forskjellen mellom "lyst på" og "lyst til".

Tilleggsoppgaver til kapittel 8

Enheter

24

Estimert tid

3h 55m

Oppgaver

1

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på vokabular knyttet til workshop, turisme og interesser. 

Kapittel 9. En helg i Tromsø

Enheter

16

Estimert tid

2h 37m

Oppgaver

4

Poeng

138

Samaneh tilbringer en helg i Tromsø uten Tor, men hun får uventet besøk fra en venn fra Oslo.

 

Grammatikk

I dette kapittelet jobber vi videre med preteritum!

 

Tilleggsoppgaver til kapittel 9 (preteritum og presens)

Enheter

20

Estimert tid

3h 57m

Oppgaver

1

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på presens og preteritum, samt vokabular knyttet til reisetips og turisme. 

Kapittel 10. På fisketur

Enheter

12

Estimert tid

1h 43m

Oppgaver

2

Poeng

104

Samaneh, Tor og Petter drar på fisketur.

Grammatikk

I dette kapittelet får du jobbet mer med presens perfektum.

Tilleggsoppgaver til kapittel 10

Enheter

19

Estimert tid

5h 24m

Poeng

148

I denne leksjonen vil du blant annet få trene mer på vokabular knyttet til ernæring og fisk, rydding av strender, samt øve på preteritum og presens perfektum.  

Kapittel 11. En date?

Enheter

8

Estimert tid

1h 34m

Oppgaver

2

Poeng

65

Samaneh og Tor reiser hjem igjen.

Hjemme i leiligheten venter det masse brev adressert til Samaneh.

I dette kapittelet får du vite litt mer om fastlegeordningen og du får trening i å skrive en lang tekst.

Grammatikk A2

Enheter

19

Estimert tid

3h 47m

Poeng

24

A2 Undervisningsopptak

Opptak

18

Estimert tid

9h 45m

Poeng

180

Gikk du glipp av et webinar eller en time? Her kan de se tilgjengelige opptak av undervisningstimer.

Arbeid og utdanning

Enheter

4

Estimert tid

0h 21m

Poeng

30

Norges geografi

Enheter

9

Estimert tid

0h 31m

Velkommen til videoleksjoner om Norges geografi

Produksjon: TV2 Skole

A2 Nivåprøve

Enheter

9

Estimert tid

0h 43m

Påmelding
Velg et lisensalternativ
3 months access : 4 990,00 kr
6 months licence : 9 750,00 kr
9 months access : 12 950,00 kr
12 months access : 16 200,00 kr
Velg en gruppe
Online

A1 Live nettbasert undervisning

Start når som helst!
Online

A2 Live nettbasert undervisning

Start når som helst!
A1-A2 Nettkurs i norsk
Total: 0,00 kr

Du må opprette en brukerkonto eller logge inn for å melde deg på dette kurset!