AMO

Yrkesnorsk (AMO)

Yrkesnorsk er et AMO-kurs hvor deltakerne får trening i muntlig og skriftlig norsk, hjelp til jobbsøk og CV-arbeid og generell innføring i arbeidslivet i Norge.

Yrkesnorsk er et intensivkurs i norsk hvor deltakerne får trening i muntlig og skriftlig norsk, hjelp til jobbsøk og CV-arbeid og generell innføring i arbeidslivet i Norge. Første del av kurset er åtte uker kurs i norsk, digitale ferdigheter, jobbsøk og norsk arbeidsliv. Andre del består av tre måneder arbeidstrening i en norsk bedrift, og én kursdag med språktrening.

Kurset følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, med fokus på arbeidslivsdomenet. Deltakerne får trening i fem språkferdigheter fra læreplanen: lytte, snakke, samtale, lese og skrive.

Kurset er et AMO-tiltak fra NAV Tiltak Rogaland, levert av Lingu Norge AS.

Available on request

Learn languages easily and efficiently with Lingu. If you have any questions or doubts, feel free to Chat with us!