Loading…

B1-B2 Nettkurs i norsk

Nettkurset i norsk som andrespråk er et kursprogram for deg som ønsker en fleksibel og rimelig måte å lære norsk på. Du får ubegrenset tilgang til læringsverktøyet og deltar i et virtuelt klasserom med kursholder hver dag.

Priser og påmelding

 • Kategori: Norsk
 • CEFR Nivå: Mellomnivå (B1)

Nettkurset B1-B2 er laget for voksne innvandrere som har studert noe norsk fra før og bestått nivå A2.

Gjennom kurset lærer du å forstå, lese, skrive og snakke norsk. Du lærer også om det norske samfunnet. Kurset bygger på «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne» og fører fram til Norskprøven.

Kurset dekker nivåene B1 og B2.

Du kan starte kurset når du vil. Det er ingen offisiell start- eller sluttdato.

 

Dette får du

 • Undervisning i virtuelt klasserom hver dag
 • Skriftlig tilbakemelding på innsendte oppgaver
 • Ubegrenset tilgang til nettleksjoner og opptak av tidligere undervisning.
 • Selvstendig arbeid med interaktive oppgaver (ord- og innholdsforståelse, grammatikk, rettskrivning osv.)
 • Teknisk support

Kursholderen er din personlige veileder som følger deg gjennom hele kurset. Veilederens oppgave er å gi deg råd, rette oppgaver og svare på spørsmål. 

 

Undervisning i virtuelt klasserom

Alle deltakere på nettkurset blir invitert til vårt virtuelle klasserom hvor du får veiledning av kursholderen som skal hjelpe deg gjennom programmet. Alle våre nettveiledere har og godkjent lærerutdanning og solid faglig kompetanse i norsk som andrespråk.

Veilederen er der for å hjelpe deg gjennom kurset og gi deg faglig oppfølging. Nettveilederen din vil svare på spørsmål og gi deg individuelle tilbakemeldinger.

Formålet med virtuelt klasserom er

 • Muntlig trening i uttale og samtale
 • Spørsmål og svar om norsk språk
 • Hjelp til kursplattformen

Klikk på "Timeplan" øverst på siden for å se timeplanen for kurset. 

 

Hvem er kurset for?

Nettkurset egner seg best for deg som kan litt norsk allerede, og for deg som har utdanning fra hjemlandet og er vant til å arbeide selvstendig. Kursforløpet er laget for deg som er omfattet av introduksjonsloven og/eller som har plikt til å gjennomføre 250 timer norskopplæring hos en godkjent kurstilbyder.

Kurset passer også bra for deg som har rett på gratis opplæring, men som likevel ønsker å ta det på nettet av forskjellige årsaker. I korte trekk betyr det at kurset er for deg som.

 • vil lære norsk på nettet
 • skal søke permanent oppholdstillatelse i Norge
 • eller søker norsk statsborgerskap

 

Godkjent av norske myndigheter

Alle deltakere vil motta et kursbevis etter at lisensperioden er utløpt. Kursbeviset inneholder opplysninger om hvilket kurs du har deltatt i og hvor mange timer du har deltatt.

Lingu er godkjent av Kompetanse Norge som nettskole i norsk og samfunnskunnskap.

På nettkurset kan du få godkjent maksimalt 12 timer per uke.

 

Læringsmål

B1 Mellomnivå

På dette nivået kan deltakeren forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i dagliglivet, når samtalepartneren snakker tydelig.

 

Tekniske krav

Nettkurset fungerer på de fleste moderne datamaskiner og nettbrett. 

Tønsberg
Trondheim
Stavanger
Online
Sandnes
Oslo
Bergen
SAT 24 AUG
Tid
Time
24. aug
10:00
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
24. aug 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Vokabular, Lese og lytte, Uttale og Grammatikk
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
MON 26 AUG
Tid
Time
26. aug
18:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
26. aug 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Tema
 • Ekteskap

Grammatikk
 • desto
 • preposisjoner
 • vokabular
 • heller + ikke 26. aug
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
26. aug 2019
18:30 - 20:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Uttale, Lese og lytte og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
WED 28 AUG
Tid
Time
28. aug
18:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
28. aug 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk og Lese og lytte
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Tema
Pappapermisjon

Grammatikk
 • forskjell/forskjellig
 • tekstbinding og ordstilling
 • preposisjoner: til/for
 • adjektivet liten 

28. aug
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
28. aug 2019
18:45 - 19:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Vokabular, Lese og lytte, Uttale og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
THU 29 AUG
Tid
Time
29. aug
17:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
29. aug 2019
17:45 - 18:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Samtale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

SAT 31 AUG
Tid
Time
31. aug
10:00
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
31. aug 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Samtale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

MON 2 SEP
Tid
Time
02. sep
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
2. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Uttale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

02. sep
19:30
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
2. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Tema
 • Om jentelaget Karanba på Norway cup 

Grammatikk
 • vokabular
 • bestemt/ubestemt form av substantiv
 • bestemt/ubestemt form av adjektiv 

TUE 3 SEP
Tid
Time
03. sep
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
3. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Uttale, Grammatikk, Lese og lytte og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
WED 4 SEP
Tid
Time
04. sep
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
4. sep 2019
18:30 - 19:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Uttale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
04. sep
19:30
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
4. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Tema
 • Kroppsbilde og kroppsidealer 

Grammatikk
 • gjør/får
 • ordlaging
 • vokabular
 • midlertidig/imidlertid 


SAT 7 SEP
Tid
Time
07. sep
10:00
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
7. sep 2019
10:00 - 11:00
Online
25 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Lese og lytte, Uttale, Vokabular og Samtale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
MON 9 SEP
Tid
Time
09. sep
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
9. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Grammatikk, Uttale og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
09. sep
19:30
B2 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
9. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Tema
 • Sosiale medier 

Grammatikk
 • få som hjelpeverb,
 • sammensatte ord
 • mest/flest
 • interessant/interessert 

TUE 10 SEP
Tid
Time
10. sep
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
10. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Uttale, Grammatikk og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
WED 11 SEP
Tid
Time
11. sep
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
11. sep 2019
18:30 - 19:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Samtale, Uttale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
11. sep
19:30
B2 Online
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
11. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Tema
 • Sensur / Generasjon prestasjon SAT 14 SEP
Tid
Time
14. sep
10:00
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
14. sep 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Lese og lytte, Vokabular og Uttale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
MON 16 SEP
Tid
Time
16. sep
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
16. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

16. sep
19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
16. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
60 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte og Skriving
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi jobber med skriftlig produksjon og lytteforståelse
TUE 17 SEP
Tid
Time
17. sep
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
17. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Samtale, Grammatikk, Lese og lytte og Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


WED 18 SEP
Tid
Time
18. sep
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
18. sep 2019
18:30 - 19:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Samtale, Grammatikk og Lese og lytte
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker 
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
18. sep
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
18. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Alternativ medisin 

Grammatikk
 • som-setninger
 • så som konjunksjon og adverbSAT 21 SEP
Tid
Time
21. sep
10:00
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
21. sep 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Uttale og Vokabular
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular 

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål 
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)
MON 23 SEP
Tid
Time
23. sep
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
23. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Grammatikk, Vokabular og Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

23. sep
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
23. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Spørsmål og svar om helseproblemer 

Grammatikk
 • preposisjoner
 • substantivbøyning
 • skal/kommer til å/vil 


TUE 24 SEP
Tid
Time
24. sep
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
24. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Lese og lytte, Samtale, Grammatikk og Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • substantiv
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster knyttet til egen livssituasjon
 • kunne uttrykke meninger og gjenfortelle og beskrive egne opplevelser og tanker
WED 25 SEP
Tid
Time
25. sep
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
25. sep 2019
18:30 - 19:30
Online
45 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Grammatikk, Lese og lytte, Samtale og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
.Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig
25. sep
19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
25. sep 2019
19:30 - 21:00
Online
60 erfaringspoeng tilgjengelig. Skriving og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi jobber med skriftlig produksjon og lytteforståelse
SAT 28 SEP
Tid
Time
28. sep
10:00
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
28. sep 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Grammatikk, Samtale og Uttale
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Grammatikk
 • vokabular
 • perfektum partisipp
 • s-verb
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelse og hendelser
 • Kunne uttrykke synspunkter , enighet og uenighet

Domene
Personlig
MON 30 SEP
Tid
Time
30. sep
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
30. sep 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Skriving, Grammatikk og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil

Gjør før timen
Les: http://www.aftenposteninnsikt.no/norge/ny-i-norsk-postverbal-nekting-18-vokaler-og-subjekttvang

30. sep
18:00
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
30. sep 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Lese og lytte og Samtale
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Politiske prosesser i Norge 

TUE 1 OCT
Tid
Time
01. okt
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
1. okt 2019
19:30 - 21:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale, Vokabular og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne  starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene
Offentlig
WED 2 OCT
Tid
Time
02. okt
18:00
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
2. okt 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • De politiske partiene i Norge. 


Grammatikk
 • i det siste + presens perfektum,
 • en politiker, politikk, politisk 02. okt
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
2. okt 2019
18:30 - 19:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.

Gjør før timen
Les: http://www.klartale.no/norge/joshua-french-slippes-fri-1.929772

Domene
O
ffentlig
SAT 5 OCT
Tid
Time
05. okt
10:00
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
5. okt 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale og Vokabular
Profile img 20190717 193930 Anette Nyhagen
Vi øver på å holde en presentasjon på norsk
MON 7 OCT
Tid
Time
07. okt
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
7. okt 2019
17:30 - 18:30
Online
15 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
07. okt
18:00
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
7. okt 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Lese og lytte og Samtale
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Lov og rett 

Grammatikk
 • substantiv i flertall
 • presens partisipp
 • bli-passiv,
 • adjektiv som substantiv, 


 


TUE 8 OCT
Tid
Time
08. okt
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
8. okt 2019
19:30 - 21:00
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi spiller spill og øver på å snakke norsk.
WED 9 OCT
Tid
Time
09. okt
18:00
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
9. okt 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Straff og soning

Grammatikk
 • vokabular 
 • enig med/ enig i/ enig om,
 • så MON 14 OCT
Tid
Time
14. okt
18:00
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
14. okt 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Jobbintervjuet 

Grammatikk
 • preposisjoner
 • bli-passiv
 • med eller uten ubestemt artikkel
 • refleksive verb
 • tekstbinding 


WED 16 OCT
Tid
Time
16. okt
18:00
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
16. okt 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Lederstil i Norge

Grammatikk
 • presentering
 • ordlaging
 • motsatte ord 

MON 21 OCT
Tid
Time
21. okt
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
21. okt 2019
18:00 - 19:30
Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi jobber med skriftlig produksjon og lytteforståelse
WED 23 OCT
Tid
Time
23. okt
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
23. okt 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Vitenskap, Darwin og vaksiner 

Grammatikk
 • hypotetiske setninger
 • preposisjoner
 • subjunksjoner og konjunksjoner, 
MON 28 OCT
Tid
Time
28. okt
17:00
Profile ja lingu Milan Tosic
28. okt 2019
17:00 - 18:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Akademisk skriving

WED 30 OCT
Tid
Time
30. okt
17:00
Profile ja lingu Milan Tosic
30. okt 2019
17:00 - 18:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Norge, EU og fredsprisen

Grammatikk
 • jo/nok/neppe
 • sammenligning,
 • preposisjoner
 •  u-, van- eller mis- 
 • verb som adjektiv 

Kursholdere

Profile yngvil
Yngvil Vatn Guttu
Online
Profile ja lingu
Milan Tosic
Online

Leksjoner

Kursleksjoner

Skriveoppgaver med tilbakemelding fra læreren

Enheter

12

Estimert tid

11h 0m

Oppgaver

8

I denne leksjonen får du mulighet til å øve på skriveoppgave på norskprøven B2. Du kan svare på oppgaver og få tilbakemelding fra læreren. Du får tilbakemelding på 3 referater og 5 stiler totalt. Gå gjennom presentasjonene om hvordan du skriver referat og stil før du svarer på oppgavene. 

Kom i gang

Enheter

10

Estimert tid

0h 43m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

Kapittel 1. Hva er nivå B1 og hva må til for å nå nivået.

Enheter

7

Estimert tid

0h 25m

Oppgaver

1

Poeng

40

Denne leksjonen gir deg noen korte tips til hvordan du kan få mest mulig ut av B1-kurset!

Ekstramateriale kapittel 1 - Verb 1

Enheter

20

Estimert tid

3h 41m

Poeng

86

Kapittel 2. La oss bli kjent

Enheter

11

Estimert tid

0h 47m

Oppgaver

2

Poeng

67

Her blir du kjent med Raj, Samaneh, Tor og mange andre personer. Disse personene skal følge deg gjennom hele B1-kurset ditt med Lingu.

 

Ekstramateriale til kapittel 2 - Preposisjoner

Enheter

11

Estimert tid

2h 4m

Poeng

29

Kapittel 3. Eldreomsorg

Enheter

12

Estimert tid

2h 6m

Oppgaver

2

Poeng

93

Ekstramateriale til kapittel 3 - Leddsetninger 1

Enheter

13

Estimert tid

2h 7m

Kapittel 4. Helse

Enheter

14

Estimert tid

1h 27m

Oppgaver

2

Poeng

124

I denne leksjonen må Samaneh til fastlege, og vi får høre om synspunkter på tran. Og du får dele dine synspunkter på tran, fastlegen og psykisk helse.

Ekstramateriale til kapittel 4 - Substantiv 1

Enheter

12

Estimert tid

2h 8m

Poeng

60

Kapittel 5. Møte med det offentlige

Enheter

9

Estimert tid

1h 16m

Oppgaver

2

Poeng

65

Ekstramateriale til kapittel 5 - Adjektiv 1

Enheter

6

Estimert tid

1h 17m

Kapittel 6. Møte med det offentlige II

Enheter

8

Estimert tid

0h 51m

Oppgaver

2

Poeng

76

I denne leksjonen vil du lære mer om personnummer og folkeregisteret i Norge.

Ekstramateriale til kapittel 6

Enheter

1

Estimert tid

0h 17m

Kapittel 7. Fremtiden er usikker

Enheter

11

Estimert tid

1h 20m

Oppgaver

3

Poeng

98

I denne leksjonen tenker Samaneh mye på fremtiden. Og du får høre om Rajs rekesmørbrød!

Kapittel 8. På middag med Tor

Enheter

13

Estimert tid

1h 41m

Oppgaver

3

Poeng

100

I dette kapittelet får du lese om Samaneh og Tor som spiser middag sammen.

De drar også på kino sammen og der skjer det noe uventet.

I dette kapittelet skal vi jobbe med adverb.

Kapittel 9. Et møte med en filmprodusent

Enheter

10

Estimert tid

0h 56m

Oppgaver

2

Poeng

76

I dette kapittelet er vi med Samaneh på et møte med en filmprodusent.

Vi jobber også med idiomer og vokabular, og uttrykk som både - og, og verken - eller.

Kapittel 10. Samaneh på prøvetagning.

Enheter

10

Estimert tid

1h 2m

Oppgaver

1

Poeng

79

Vi blir  med Samaneh på prøvefilming/audition og jobber med ordforråd.

 

Nyhetsinnslag og oppgaver om oljenæringen er hentet fra TV2skole.no

Kapittel 11. På møter

Enheter

17

Estimert tid

2h 16m

Oppgaver

4

Poeng

129

I dette kapittelet blir vi med Samaneh og Tor på jobbmøter.

Vi skal jobbe med rettigheter i arbeidslivet og relevant ordforråd.

Du får også øve på å skrive sammendrag og en litt lengre tekst om svart arbeid.

 

Nyhetsinnslag og tekst og oppgaver om rettigheter i arbeidslivet er hentet fra Tv2skole.no.

Kapittel 12 Jobbintervju

Enheter

14

Estimert tid

1h 42m

Oppgaver

4

Poeng

142

I dette kapittelet blir vi med Ed på et jobbmøte.

Vi skal jobbe med småord og sammensatte ord og du får trent deg på å skrive søknadsbrev og svare på spørsmål på et jobbintervju.

Øvingsoppgaver i grammatikk B1

Enheter

10

Estimert tid

0h 51m

Poeng

66

Norges geografi - del 2

Enheter

11

Estimert tid

0h 42m

This video lesson will walk you through the geography of Norway.

1. Hva er B2

Enheter

11

Estimert tid

3h 7m

Oppgaver

3

2. Norge i endring

Enheter

14

Estimert tid

2h 19m

Oppgaver

6

3. Helse

Enheter

10

Estimert tid

2h 44m

Oppgaver

1

Poeng

15

4. Kunst og kultur

Enheter

13

Estimert tid

2h 23m

Oppgaver

5

5. Klima

Enheter

5

Estimert tid

1h 51m

Oppgaver

3

6. Utdanning og arbeidsliv

Enheter

17

Estimert tid

5h 13m

Oppgaver

4

7. Media

Enheter

6

Estimert tid

2h 4m

Oppgaver

3

8. Norsk politikk

Enheter

8

Estimert tid

1h 55m

Bonus: Alle tiders måltid

Enheter

9

Estimert tid

5h 49m

Denne leksjonen bygger på TV2's tv-serie Alle tiders måltid hvor vi følger en helt vanlig norsk familie på en tidsreise fra 1920 til og med 1990-tallet. Du lærer en hel del om både nyere norsk historie og hvordan levemåten og kulturen har utviklet seg.

Påmelding
Velg et lisensalternativ
3 months access : 5 490,00 kr
6 months access : 9 750,00 kr
12 months access : 16 200,00 kr
Velg en gruppe
Online

B1 Live nettbasert undervisning

Start når som helst!
Online

B2 live nettundervisning

Start når som helst!
B1-B2 Nettkurs i norsk
Total: 0,00 kr

Du må opprette en brukerkonto eller logge inn for å melde deg på dette kurset!