Loading…

B1-B2 Nettkurs i norsk

Nettkurset i norsk som andrespråk er et kursprogram for deg som ønsker en fleksibel og rimelig måte å lære norsk på. Du får ubegrenset tilgang til læringsverktøyet og deltar i et virtuelt klasserom med kursholder hver dag.

Priser og påmelding

 • Kategori: Norsk
 • CEFR Nivå: Mellomnivå (B1)

Nettkurset B1-B2 er laget for voksne innvandrere som har studert noe norsk fra før og bestått nivå A2.

Gjennom kurset lærer du å forstå, lese, skrive og snakke norsk. Du lærer også om det norske samfunnet. Kurset bygger på «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne» og fører fram til Norskprøven.

Kurset dekker nivåene B1 og B2.

Du kan starte kurset når du vil. Det er ingen offisiell start- eller sluttdato.

 

Dette får du

 • Undervisning i virtuelt klasserom hver dag
 • Skriftlig tilbakemelding på innsendte oppgaver
 • Ubegrenset tilgang til nettleksjoner og opptak av tidligere undervisning.
 • Selvstendig arbeid med interaktive oppgaver (ord- og innholdsforståelse, grammatikk, rettskrivning osv.)
 • Teknisk support

Kursholderen er din personlige veileder som følger deg gjennom hele kurset. Veilederens oppgave er å gi deg råd, rette oppgaver og svare på spørsmål. 

 

Undervisning i virtuelt klasserom

Alle deltakere på nettkurset blir invitert til vårt virtuelle klasserom hvor du får veiledning av kursholderen som skal hjelpe deg gjennom programmet. Alle våre nettveiledere har og godkjent lærerutdanning og solid faglig kompetanse i norsk som andrespråk.

Veilederen er der for å hjelpe deg gjennom kurset og gi deg faglig oppfølging. Nettveilederen din vil svare på spørsmål og gi deg individuelle tilbakemeldinger.

Formålet med virtuelt klasserom er

 • Muntlig trening i uttale og samtale
 • Spørsmål og svar om norsk språk
 • Hjelp til kursplattformen

Klikk på "Timeplan" øverst på siden for å se timeplanen for kurset. 

 

Hvem er kurset for?

Nettkurset egner seg best for deg som kan litt norsk allerede, og for deg som har utdanning fra hjemlandet og er vant til å arbeide selvstendig. Kursforløpet er laget for deg som er omfattet av introduksjonsloven og/eller som har plikt til å gjennomføre 250 timer norskopplæring hos en godkjent kurstilbyder.

Kurset passer også bra for deg som har rett på gratis opplæring, men som likevel ønsker å ta det på nettet av forskjellige årsaker. I korte trekk betyr det at kurset er for deg som.

 • vil lære norsk på nettet
 • skal søke permanent oppholdstillatelse i Norge
 • eller søker norsk statsborgerskap

 

Godkjent av norske myndigheter

Alle deltakere vil motta et kursbevis etter at lisensperioden er utløpt. Kursbeviset inneholder opplysninger om hvilket kurs du har deltatt i og hvor mange timer du har deltatt.

Lingu er godkjent av Kompetanse Norge som nettskole i norsk og samfunnskunnskap.

På nettkurset kan du få godkjent maksimalt 12 timer per uke.

 

Læringsmål

B1 Mellomnivå

På dette nivået kan deltakeren forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i dagliglivet, når samtalepartneren snakker tydelig.

 

Tekniske krav

Nettkurset fungerer på de fleste moderne datamaskiner og nettbrett. 

Online
Tønsberg
Trondheim
Oslo
Bergen
Sandnes
Stavanger
WED 24 APR
Tid
Time
24. apr
17:45
Conversation B1-2 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
24. apr 2019
17:45 - 18:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Samtale, Uttale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
24. apr
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
24. apr 2019
18:00 - 19:30
Online
60 erfaringspoeng tilgjengelig. Skriving og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
 • Hvordan bli bedre til å lese? 
 • Debattinnlegg: Jeg vil ha nynorsk!
 • Modelltekst: Søndagsåpne butikker
24. apr
19:00
Conversation B1-1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
24. apr 2019
19:00 - 20:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Uttale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

THU 25 APR
Tid
Time
25. apr
17:45
Conversation B1-2 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
25. apr 2019
17:45 - 18:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Lese og lytte, Vokabular og Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
SAT 27 APR
Tid
Time
27. apr
10:00
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
27. apr 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Samtale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

MON 29 APR
Tid
Time
29. apr
17:30
Conversation B1-2 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
29. apr 2019
17:30 - 19:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

29. apr
18:00
Conversation Online
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
29. apr 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Tema
 • Hva skjer med klimaet?

Grammatikk
 • prreposisjoner
 • tidsuttrykk
 •  s-passiv,


THU 2 MAY
Tid
Time
02. mai
17:45
Conversation B1-2 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
2. mai 2019
17:45 - 18:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Samtale, Grammatikk og Lese og lytte
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker 
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
SAT 4 MAY
Tid
Time
04. mai
10:00
Conversation B1-1 Online
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
4. mai 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Uttale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

MON 6 MAY
Tid
Time
06. mai
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
6. mai 2019
17:30 - 19:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Uttale og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular 

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål 
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)
06. mai
18:00
Conversation Online
Profile ja lingu Milan Tosic
6. mai 2019
18:00 - 19:30
Online
60 erfaringspoeng tilgjengelig. Skriving og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi jobber med skriftlig produksjon og lytteforståelse
WED 8 MAY
Tid
Time
08. mai
18:00
Conversation Online
Profile ja lingu Milan Tosic
8. mai 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Ekteskap

Grammatikk
 • desto
 • preposisjoner
 • vokabular
 • heller + ikke 08. mai
18:45
Conversation B1-3 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
8. mai 2019
18:45 - 19:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Grammatikk, Vokabular og Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

THU 9 MAY
Tid
Time
09. mai
17:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
9. mai 2019
17:45 - 18:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Lese og lytte, Samtale, Grammatikk og Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • substantiv
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster knyttet til egen livssituasjon
 • kunne uttrykke meninger og gjenfortelle og beskrive egne opplevelser og tanker
SAT 11 MAY
Tid
Time
11. mai
10:00
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
11. mai 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Uttale, Grammatikk, Lese og lytte og Vokabular
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
MON 13 MAY
Tid
Time
13. mai
18:00
Conversation Online
Profile ja lingu Milan Tosic
13. mai 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Pappapermisjon

Grammatikk
 • forskjell/forskjellig
 • tekstbinding og ordstilling
 • preposisjoner: til/for
 • adjektivet liten 

13. mai
18:30
Conversation B1-3 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
13. mai 2019
18:30 - 20:00
Online
45 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Grammatikk, Lese og lytte, Samtale og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
.Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig
WED 15 MAY
Tid
Time
15. mai
18:00
Conversation Online
Profile ja lingu Milan Tosic
15. mai 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Om jentelaget Karanba på Norway cup 

Grammatikk
 • vokabular
 • bestemt/ubestemt form av substantiv
 • bestemt/ubestemt form av adjektiv 

15. mai
18:45
Conversation B1-3 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
15. mai 2019
18:45 - 19:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Grammatikk, Samtale og Uttale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • perfektum partisipp
 • s-verb
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelse og hendelser
 • Kunne uttrykke synspunkter , enighet og uenighet

Domene
Personlig
THU 16 MAY
Tid
Time
16. mai
17:45
Conversation B1-3 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
16. mai 2019
17:45 - 18:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Skriving, Grammatikk og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil

Gjør før timen
Les: http://www.aftenposteninnsikt.no/norge/ny-i-norsk-postverbal-nekting-18-vokaler-og-subjekttvang

SAT 18 MAY
Tid
Time
18. mai
10:00
Conversation B1-2 Online
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
18. mai 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Uttale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
MON 20 MAY
Tid
Time
20. mai
18:00
Conversation Online
Profile ja lingu Milan Tosic
20. mai 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Kroppsbilde og kroppsidealer 

Grammatikk
 • gjør/får
 • ordlaging
 • vokabular
 • midlertidig/imidlertid 


20. mai
18:30
Conversation B1-3 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
20. mai 2019
18:30 - 20:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale, Vokabular og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne  starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene
Offentlig
WED 22 MAY
Tid
Time
22. mai
18:00
Conversation Online
Profile ja lingu Milan Tosic
22. mai 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Sosiale medier 

Grammatikk
 • få som hjelpeverb,
 • sammensatte ord
 • mest/flest
 • interessant/interessert 

22. mai
18:45
Conversation B1-3 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
22. mai 2019
18:45 - 19:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.

Gjør før timen
Les: http://www.klartale.no/norge/joshua-french-slippes-fri-1.929772

Domene
O
ffentlig
THU 23 MAY
Tid
Time
23. mai
17:45
Conversation B1-3 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
23. mai 2019
17:45 - 18:45
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi øver på å holde en presentasjon på norsk
SAT 25 MAY
Tid
Time
25. mai
10:00
Conversation B1-2 Online
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
25. mai 2019
10:00 - 11:00
Online
25 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Lese og lytte, Uttale, Vokabular og Samtale
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
MON 27 MAY
Tid
Time
27. mai
18:00
Conversation Online
Profile ja lingu Milan Tosic
27. mai 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Sensur / Generasjon prestasjon 27. mai
18:30
Conversation B1-3 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
27. mai 2019
18:30 - 20:00
Online
15 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
WED 29 MAY
Tid
Time
29. mai
18:00
Conversation Online
Profile ja lingu Milan Tosic
29. mai 2019
18:00 - 19:30
Online
60 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte og Skriving
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi jobber med skriftlig produksjon og lytteforståelse
29. mai
18:45
Conversation B1-3 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
29. mai 2019
18:45 - 19:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi spiller spill og øver på å snakke norsk.
SAT 1 JUN
Tid
Time
01. jun
10:00
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
1. jun 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Grammatikk, Uttale og Vokabular
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
MON 3 JUN
Tid
Time
03. jun
18:00
Online
Profile ja lingu Milan Tosic
3. jun 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Alternativ medisin 

Grammatikk
 • som-setninger
 • så som konjunksjon og adverbWED 5 JUN
Tid
Time
05. jun
18:00
Online
Profile ja lingu Milan Tosic
5. jun 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Spørsmål og svar om helseproblemer 

Grammatikk
 • preposisjoner
 • substantivbøyning
 • skal/kommer til å/vil 


SAT 8 JUN
Tid
Time
08. jun
10:00
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
8. jun 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Uttale, Grammatikk og Vokabular
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
MON 10 JUN
Tid
Time
10. jun
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
10. jun 2019
18:00 - 19:30
Online
60 erfaringspoeng tilgjengelig. Skriving og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi jobber med skriftlig produksjon og lytteforståelse
WED 12 JUN
Tid
Time
12. jun
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
12. jun 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Lese og lytte og Samtale
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Politiske prosesser i Norge 

SAT 15 JUN
Tid
Time
15. jun
11:00
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
15. jun 2019
11:00 - 12:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Samtale, Uttale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
MON 17 JUN
Tid
Time
17. jun
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
17. jun 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • De politiske partiene i Norge. 


Grammatikk
 • i det siste + presens perfektum,
 • en politiker, politikk, politisk WED 19 JUN
Tid
Time
19. jun
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
19. jun 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Lese og lytte og Samtale
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Lov og rett 

Grammatikk
 • substantiv i flertall
 • presens partisipp
 • bli-passiv,
 • adjektiv som substantiv, 


 


SAT 22 JUN
Tid
Time
22. jun
10:00
B1-2 Online
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
22. jun 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Lese og lytte, Vokabular og Uttale
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
MON 24 JUN
Tid
Time
24. jun
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
24. jun 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Straff og soning

Grammatikk
 • vokabular 
 • enig med/ enig i/ enig om,
 • så WED 26 JUN
Tid
Time
26. jun
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
26. jun 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Jobbintervjuet 

Grammatikk
 • preposisjoner
 • bli-passiv
 • med eller uten ubestemt artikkel
 • refleksive verb
 • tekstbinding 


SAT 29 JUN
Tid
Time
29. jun
10:00
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
29. jun 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk
Profile 14322179 10154400535131181 7443168242999088086 n Anette Nyhagen
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 1 JUL
Tid
Time
01. jul
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
1. jul 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Lederstil i Norge

Grammatikk
 • presentering
 • ordlaging
 • motsatte ord 

WED 3 JUL
Tid
Time
03. jul
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
3. jul 2019
18:00 - 19:30
Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi jobber med skriftlig produksjon og lytteforståelse
MON 8 JUL
Tid
Time
08. jul
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
8. jul 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Vitenskap, Darwin og vaksiner 

Grammatikk
 • hypotetiske setninger
 • preposisjoner
 • subjunksjoner og konjunksjoner, 
WED 10 JUL
Tid
Time
10. jul
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
10. jul 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Akademisk skriving

MON 15 JUL
Tid
Time
15. jul
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
15. jul 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Norge, EU og fredsprisen

Grammatikk
 • jo/nok/neppe
 • sammenligning,
 • preposisjoner
 •  u-, van- eller mis- 
 • verb som adjektiv 

WED 17 JUL
Tid
Time
17. jul
18:00
Profile ja lingu Milan Tosic
17. jul 2019
18:00 - 19:30
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Hvordan vil flyktningstrømmen påvirke Europa?

Grammatikk
 • verb som adjektiv og substantiv,
 • ordlaging 

Kursholdere

Profile yngvil
Yngvil Vatn Guttu
Online
Profile ja lingu
Milan Tosic
Online

Leksjoner

Kursleksjoner

Kom i gang

Enheter

10

Estimert tid

0h 43m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

Kapittel 1. Hva er nivå B1 og hva må til for å nå nivået.

Enheter

7

Estimert tid

0h 25m

Oppgaver

1

Poeng

40

Denne leksjonen gir deg noen korte tips til hvordan du kan få mest mulig ut av B1-kurset!

Ekstramateriale kapittel 1 - Verb 1

Enheter

18

Estimert tid

3h 23m

Poeng

86

Kapittel 2. La oss bli kjent

Enheter

11

Estimert tid

0h 47m

Oppgaver

2

Poeng

67

Her blir du kjent med Raj, Samaneh, Tor og mange andre personer. Disse personene skal følge deg gjennom hele B1-kurset ditt med Lingu.

 

Ekstramateriale til kapittel 2 - Preposisjoner

Enheter

11

Estimert tid

2h 4m

Poeng

29

Kapittel 3. Eldreomsorg

Enheter

12

Estimert tid

2h 6m

Oppgaver

2

Poeng

93

Ekstramateriale til kapittel 3 - Leddsetninger 1

Enheter

13

Estimert tid

2h 7m

Kapittel 4. Helse

Enheter

14

Estimert tid

1h 27m

Oppgaver

2

Poeng

124

I denne leksjonen må Samaneh til fastlege, og vi får høre om synspunkter på tran. Og du får dele dine synspunkter på tran, fastlegen og psykisk helse.

Ekstramateriale til kapittel 4 - Substantiv 1

Enheter

12

Estimert tid

2h 8m

Poeng

60

Kapittel 5. Møte med det offentlige

Enheter

9

Estimert tid

1h 16m

Oppgaver

2

Poeng

65

Ekstramateriale til kapittel 5 - Adjektiv 1

Enheter

6

Estimert tid

1h 17m

Kapittel 6. Møte med det offentlige II

Enheter

8

Estimert tid

0h 51m

Oppgaver

2

Poeng

76

I denne leksjonen vil du lære mer om personnummer og folkeregisteret i Norge.

Ekstramateriale til kapittel 6

Enheter

1

Estimert tid

0h 17m

Kapittel 7. Fremtiden er usikker

Enheter

11

Estimert tid

1h 20m

Oppgaver

3

Poeng

98

I denne leksjonen tenker Samaneh mye på fremtiden. Og du får høre om Rajs rekesmørbrød!

Kapittel 8. På middag med Tor

Enheter

13

Estimert tid

1h 41m

Oppgaver

3

Poeng

100

I dette kapittelet får du lese om Samaneh og Tor som spiser middag sammen.

De drar også på kino sammen og der skjer det noe uventet.

I dette kapittelet skal vi jobbe med adverb.

Kapittel 9. Et møte med en filmprodusent

Enheter

10

Estimert tid

0h 56m

Oppgaver

2

Poeng

76

I dette kapittelet er vi med Samaneh på et møte med en filmprodusent.

Vi jobber også med idiomer og vokabular, og uttrykk som både - og, og verken - eller.

Kapittel 10. Samaneh på prøvetagning.

Enheter

10

Estimert tid

1h 2m

Oppgaver

1

Poeng

79

Vi blir  med Samaneh på prøvefilming/audition og jobber med ordforråd.

 

Nyhetsinnslag og oppgaver om oljenæringen er hentet fra TV2skole.no

Kapittel 11. På møter

Enheter

17

Estimert tid

2h 16m

Oppgaver

4

Poeng

129

I dette kapittelet blir vi med Samaneh og Tor på jobbmøter.

Vi skal jobbe med rettigheter i arbeidslivet og relevant ordforråd.

Du får også øve på å skrive sammendrag og en litt lengre tekst om svart arbeid.

 

Nyhetsinnslag og tekst og oppgaver om rettigheter i arbeidslivet er hentet fra Tv2skole.no.

Kapittel 12 Jobbintervju

Enheter

14

Estimert tid

1h 42m

Oppgaver

4

Poeng

142

I dette kapittelet blir vi med Ed på et jobbmøte.

Vi skal jobbe med småord og sammensatte ord og du får trent deg på å skrive søknadsbrev og svare på spørsmål på et jobbintervju.

Øvingsoppgaver i grammatikk B1

Enheter

10

Estimert tid

0h 51m

Poeng

66

Norges geografi - del 2

Enheter

11

Estimert tid

0h 42m

This video lesson will walk you through the geography of Norway.

1. Hva er B2

Enheter

11

Estimert tid

3h 7m

Oppgaver

3

2. Norge i endring

Enheter

14

Estimert tid

2h 19m

Oppgaver

6

3. Helse

Enheter

11

Estimert tid

3h 44m

Oppgaver

2

Poeng

15

4. Kunst og kultur

Enheter

13

Estimert tid

2h 23m

Oppgaver

5

5. Klima

Enheter

5

Estimert tid

1h 51m

Oppgaver

3

6. Utdanning og arbeidsliv

Enheter

19

Estimert tid

6h 43m

Oppgaver

6

7. Media

Enheter

6

Estimert tid

2h 4m

Oppgaver

3

8. Norsk politikk

Enheter

8

Estimert tid

1h 55m

Bonus: Alle tiders måltid

Enheter

9

Estimert tid

5h 49m

Denne leksjonen bygger på TV2's tv-serie Alle tiders måltid hvor vi følger en helt vanlig norsk familie på en tidsreise fra 1920 til og med 1990-tallet. Du lærer en hel del om både nyere norsk historie og hvordan levemåten og kulturen har utviklet seg.

Påmelding
Velg et lisensalternativ
3 months access : 5 490,00 kr
6 months access : 9 750,00 kr
12 months access : 16 200,00 kr
Velg en gruppe
Online

B1 Live nettbasert undervisning

Start når som helst!
Online

B2 live nettundervisning

Start når som helst!
B1-B2 Nettkurs i norsk
Total: 0,00 kr

Du må opprette en brukerkonto eller logge inn for å melde deg på dette kurset!