Loading…

B1-B2 Nettkurs i norsk

Nettkurset i norsk som andrespråk er et kursprogram for deg som ønsker en fleksibel og rimelig måte å lære norsk på. Du får ubegrenset tilgang til læringsverktøyet og deltar i et virtuelt klasserom med kursholder hver dag.

Priser og påmelding

 • Kategori: Norsk
 • CEFR Nivå: Mellomnivå (B1)

Nettkurset B1-B2 er laget for voksne innvandrere som har studert noe norsk fra før og bestått nivå A2.

Gjennom kurset lærer du å forstå, lese, skrive og snakke norsk. Du lærer også om det norske samfunnet. Kurset bygger på «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne» og fører fram til Norskprøven.

Kurset dekker nivåene B1 og B2.

Du kan starte kurset når du vil. Det er ingen offisiell start- eller sluttdato.

 

Dette får du

 • Undervisning i virtuelt klasserom hver dag
 • Skriftlig tilbakemelding på innsendte oppgaver
 • Ubegrenset tilgang til nettleksjoner og opptak av tidligere undervisning.
 • Selvstendig arbeid med interaktive oppgaver (ord- og innholdsforståelse, grammatikk, rettskrivning osv.)
 • Teknisk support

Kursholderen er din personlige veileder som følger deg gjennom hele kurset. Veilederens oppgave er å gi deg råd, rette oppgaver og svare på spørsmål. 

 

Undervisning i virtuelt klasserom

Alle deltakere på nettkurset blir invitert til vårt virtuelle klasserom hvor du får veiledning av kursholderen som skal hjelpe deg gjennom programmet. Alle våre nettveiledere har og godkjent lærerutdanning og solid faglig kompetanse i norsk som andrespråk.

Veilederen er der for å hjelpe deg gjennom kurset og gi deg faglig oppfølging. Nettveilederen din vil svare på spørsmål og gi deg individuelle tilbakemeldinger.

Formålet med virtuelt klasserom er

 • Muntlig trening i uttale og samtale
 • Spørsmål og svar om norsk språk
 • Hjelp til kursplattformen

Klikk på "Timeplan" øverst på siden for å se timeplanen for kurset. 

 

Hvem er kurset for?

Nettkurset egner seg best for deg som kan litt norsk allerede, og for deg som har utdanning fra hjemlandet og er vant til å arbeide selvstendig. Kursforløpet er laget for deg som er omfattet av introduksjonsloven og/eller som har plikt til å gjennomføre 250 timer norskopplæring hos en godkjent kurstilbyder.

Kurset passer også bra for deg som har rett på gratis opplæring, men som likevel ønsker å ta det på nettet av forskjellige årsaker. I korte trekk betyr det at kurset er for deg som.

 • vil lære norsk på nettet
 • skal søke permanent oppholdstillatelse i Norge
 • eller søker norsk statsborgerskap

 

Godkjent av norske myndigheter

Alle deltakere vil motta et kursbevis etter at lisensperioden er utløpt. Kursbeviset inneholder opplysninger om hvilket kurs du har deltatt i og hvor mange timer du har deltatt.

Lingu er godkjent av Kompetanse Norge som nettskole i norsk og samfunnskunnskap.

På nettkurset kan du få godkjent maksimalt 12 timer per uke.

 

Læringsmål

B1 Mellomnivå

På dette nivået kan deltakeren forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i dagliglivet, når samtalepartneren snakker tydelig.

 

Tekniske krav

Nettkurset fungerer på de fleste moderne datamaskiner og nettbrett. 

Online
Tønsberg
Trondheim
Stavanger
Bergen
Oslo
Sandnes
SAT 14 DEC
Tid
Time
14. des
10:00
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
14. des 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Grammatikk, Uttale, Lese og lytte og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
MON 16 DEC
Tid
Time
16. des
17:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
16. des 2019
17:00 - 18:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Vokabular, Lese og lytte, Uttale og Grammatikk
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
TUE 17 DEC
Tid
Time
17. des
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
17. des 2019
19:30 - 21:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Uttale, Samtale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

WED 18 DEC
Tid
Time
18. des
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
18. des 2019
18:30 - 19:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Uttale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

18. des
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
18. des 2019
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Alternativ medisin 

Grammatikk
 • som-setninger
 • så som konjunksjon og adverbTHU 19 DEC
Tid
Time
19. des
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
19. des 2019
19:30 - 21:00
Online
60 erfaringspoeng tilgjengelig. Skriving og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Hva er kultur? 
Integrering i norge
Fortell om kulturen din 
SAT 21 DEC
Tid
Time
21. des
10:00
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
21. des 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Uttale, Grammatikk, Lese og lytte og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
MON 23 DEC
Tid
Time
23. des
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
23. des 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Uttale, Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
23. des
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
23. des 2019
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Spørsmål og svar om helseproblemer 

Grammatikk
 • preposisjoner
 • substantivbøyning
 • skal/kommer til å/vil 


TUE 24 DEC
Tid
Time
24. des
19:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
24. des 2019
19:30 - 21:00
Online
25 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Lese og lytte, Uttale, Vokabular og Samtale
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
WED 25 DEC
Tid
Time
25. des
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
25. des 2019
18:30 - 19:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Grammatikk, Uttale og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
SAT 28 DEC
Tid
Time
28. des
10:00
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
28. des 2019
10:00 - 11:00
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte, Uttale, Grammatikk og Vokabular
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
MON 30 DEC
Tid
Time
30. des
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
30. des 2019
17:30 - 18:30
Online
40 erfaringspoeng tilgjengelig. Vokabular, Samtale, Uttale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
30. des
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
30. des 2019
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Politiske prosesser i Norge 

MON 6 JAN
Tid
Time
06. jan
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
6. jan 2020
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Samtale, Lese og lytte og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Lov og rett 

Grammatikk
 • substantiv i flertall
 • presens partisipp
 • bli-passiv,
 • adjektiv som substantiv, 


 


WED 8 JAN
Tid
Time
08. jan
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
8. jan 2020
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Straff og soning

Grammatikk
 • vokabular 
 • enig med/ enig i/ enig om,
 • så MON 13 JAN
Tid
Time
13. jan
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
13. jan 2020
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Jobbintervjuet 

Grammatikk
 • preposisjoner
 • bli-passiv
 • med eller uten ubestemt artikkel
 • refleksive verb
 • tekstbinding 


WED 15 JAN
Tid
Time
15. jan
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
15. jan 2020
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Lederstil i Norge

Grammatikk
 • presentering
 • ordlaging
 • motsatte ord 

MON 20 JAN
Tid
Time
20. jan
19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
20. jan 2020
19:30 - 21:00
Online
Profile ja lingu Milan Tosic
Kvotering av innvandrere 
Jobbintervjutrening 
WED 22 JAN
Tid
Time
22. jan
19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
22. jan 2020
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk, Samtale og Lese og lytte
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
 • Vitenskap, Darwin og vaksiner 

Grammatikk
 • hypotetiske setninger
 • preposisjoner
 • subjunksjoner og konjunksjoner, 
MON 27 JAN
Tid
Time
27. jan
19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
27. jan 2020
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Akademisk skriving

WED 29 JAN
Tid
Time
29. jan
19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
29. jan 2020
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Norge, EU og fredsprisen

Grammatikk
 • jo/nok/neppe
 • sammenligning,
 • preposisjoner
 •  u-, van- eller mis- 
 • verb som adjektiv 

MON 3 FEB
Tid
Time
03. feb
19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
3. feb 2020
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Samtale og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Tema
Hvordan vil flyktningstrømmen påvirke Europa?

Grammatikk
 • verb som adjektiv og substantiv,
 • ordlaging 

WED 5 FEB
Tid
Time
05. feb
19:30
B2 Online
Profile ja lingu Milan Tosic
5. feb 2020
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte, Vokabular og Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi ser på B2-prøven sammen
MON 10 FEB
Tid
Time
10. feb
19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
10. feb 2020
19:30 - 21:00
Online
30 erfaringspoeng tilgjengelig. Lese og lytte og Skriving
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi jobber med Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten).
WED 12 FEB
Tid
Time
12. feb
19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
12. feb 2020
19:30 - 21:00
Online
60 erfaringspoeng tilgjengelig. Grammatikk og Skriving
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi jobber med Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten).
MON 17 FEB
Tid
Time
17. feb
19:30
Profile ja lingu Milan Tosic
17. feb 2020
19:30 - 21:00
Online
60 erfaringspoeng tilgjengelig. Skriving og Samtale
Profile ja lingu Milan Tosic
Vi oppsummerer hele kurset. Hva har du lært?

Kursholdere

Profile yngvil
Yngvil Vatn Guttu
Online
Profile ja lingu
Milan Tosic
Online

Kursvurderinger

(19)
(9)
(1)
(1)
Gjennomsnittlig vurdering: 4.53 av 5
Basert på 30 omtaler.

Star on Star on Star on Star on Star on

21. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Energy of teacher, and the fact that everyone was participating. Course was very dynamic, tasks were interesting.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

There was nothing wrong.

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Keep on. :)

Star on Star on Star on Star on Star on

21. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Variety

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Slightly too many essays

Star on Star on Star on Star on Star on

20. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Homeworks, which surprisingly almost all students did at home. And subjects for discussion.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Everything was fine

Star on Star on Star on Star on Star off

20. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

The professional didactic and the motivating personal way of the teacher (Golara)

Hva likte du ikke ved dette kurset?

-/-
(If, at all: Very different levels of attendees)

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

-/-

Star on Star on Star on Star on Star on

20. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Livlighet

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Det var for kort. Med den energien kan vi gjøre mye mer.

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Alt er bra

Star on Star on Star on Star on Star on

20. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Det var kjempe gøy å lære fra flere flinke og erfarne lærere. Jeg lære mye om grammatikk og spesielt hjalp kurset å forbedre vokabular mitt

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Ikke så mange nettbasert foredrag på B1 nivå. Det var mange på A1 og A2. Kanskje det er en ide å ha flere leksjoner hver uke.

Star on Star on Star on Star on Star on

20. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Jeg liker at jeg har frihet å pause curset mitt. Og så vi snakker, praktisere mye med læreren og andre studenter

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Jeg foretrekker å ha mer tid i klassen, for eksempel en time lengere klass.

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Jeg skal anbefale å lage klass 3 timer i en gang. 2 timer er for kort

Star on Star on Star on Star on Star on

20. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

I think it will be everything, It is fun. And I enjoyed each and every class of mine.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Nothing.

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

A very good experience. Th fear and apprehension of learning a new language was gone after I joined A2 at lingu. Thanks to Odd Eirik. Made my learning fun and interesting. And I joined B1. Golara is awesome. Highly motivating and very helpful.

Star on Star on Star on Star on Star on

13. nov 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

læreren var veldig flink

Hva likte du ikke ved dette kurset?

ingenting

Star on Star on Star on Star on Star off

20. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

being able to practise it in real life

Hva likte du ikke ved dette kurset?

when I started I didn't know adobe connect. Something like an introduction would have been nice

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

How to proceed?

Star on Star on Star on Star on Star on

17. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Very engaging

Hva likte du ikke ved dette kurset?

nothing

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

That really depends on the teacher. Lingu has fantastic teachers like Pia, Milan, but there some others that are really bad.

Star on Star on Star on Star on Star on

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

kan velge time og jobbe når jeg har tid, Yngvil er en veldig morsom lærer og hun forklarer grammatikken veldig godt

Hva likte du ikke ved dette kurset?

at man kan ikke spørre om hjelp akkurat da man gjør en oppgave eller forstår ikke en oppgave (f.eks i kapittelen om eldreomsorg)

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?


 • Jeg er ikke ferdig med B1 på nettkurs. - Jeg tar nettkursen og jobbe fra hjemme. hvorfor spørre deres om kvalitæt av klasserommet?

Star on Star on Star on Star on Star off

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

She is a very good teacher and she takes into account our needs so she can adapt her teaching process to the group

Hva likte du ikke ved dette kurset?

I would have liked more listening to CD when reading the texts in the book. When we, students, read them, we keep on making mistakes and don't really get the right intonation and pronunciation. I think listening to the recordings while reading will help.

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

It would be better if the course had more hours of class.

Star on Star on Star on Star on Star on

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Lektor uttrykker seg tydelig, forståelig og snakker i et tempo som passer deltakerne i klassen. Klassetiden utnyttes effektivt med maksimal aktivitet for alle deltakere. Klassene er godt organisert, meningsfull og forbereder oss på de forskjellige områdene som kan være representert i testen. grammatikk på høyere nivå. Milan er ekstremt tålmodig, oppmuntrer hver student, påpeker styrkene og svakhetene og resultatene til hver student, leder oss til forskjellige læringskilder, forklarer tydelig hvor vi tar feil, så kurset er en fin måte å forberede seg på.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Jeg likte ikke at jeg hadde ikke tilgang til materialer NorskPluss med det første og måte forberede meg til klassen.

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Mine forventninger om å lære norsk på nettet er helt oppfylt. Kurset er godt og nyttig forberedelse for å bestå den viktige norsprøven.

Star on Star on Star on Star on Star off

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Jeg liker å høre min lærer. Hun har mye god punkter I klassen. Jeg tror jeg lærer ny ting i hver klass.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Jeg tror klassetidspunkt kan være forskellig kanskje...

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Jeg tror Jeg lærer og praktisk mer med online klasser. De hjelper meg med lærer norsk

Star on Star on Star on Star on Star off

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Jeg liker å ha en forståelse om gramatisk

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Noen ganger er det altfor mange lærer

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Jeg vil gjerne ha muligheter til å snakke mer når vi jobbe sammen.

Star on Star on Star on Star on Star on

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Instructor's interest to help students

Hva likte du ikke ved dette kurset?

N/A

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

N/A

Star on Star on Star on Star on Star on

15. okt 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Privat undervisning med Kari.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

0

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

N

Star on Star on Star on Star on Star off

2. sep 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Pias motivasjon

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Alt var bra

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Keep up the good work Pia 👏

Star on Star on Star on Star on Star on

29. aug 2019

Hva likte du mest ved dette kurset?

Norsk samtale i debatter, diskusjoner osv. Jeg likte også å lære nyttige fraser og emner som man kan bruke utenfor kurset.

Hva likte du ikke ved dette kurset?

Ingenting. Kanskje ikke så mye papir og mer nettbasert opplæring for å være mer miljøvennlig?

Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

Gøy å lære norsk på Lingu. Mine norskferdigheter har kommet seg de siste måneder.

Leksjoner

Kursleksjoner

Skriveoppgaver med tilbakemelding fra læreren

Enheter

12

Estimert tid

11h 0m

Oppgaver

8

I denne leksjonen får du mulighet til å øve på skriveoppgave på norskprøven B2. Du kan svare på oppgaver og få tilbakemelding fra læreren. Du får tilbakemelding på 3 referater og 5 stiler totalt. Gå gjennom presentasjonene om hvordan du skriver referat og stil før du svarer på oppgavene. 

Kom i gang

Enheter

11

Estimert tid

0h 56m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

Kapittel 1. Hva er nivå B1 og hva må til for å nå nivået.

Enheter

7

Estimert tid

0h 25m

Oppgaver

1

Poeng

40

Denne leksjonen gir deg noen korte tips til hvordan du kan få mest mulig ut av B1-kurset!

Ekstramateriale kapittel 1 - Verb 1

Enheter

20

Estimert tid

3h 45m

Poeng

86

Kapittel 2. La oss bli kjent

Enheter

11

Estimert tid

0h 47m

Oppgaver

2

Poeng

67

Her blir du kjent med Raj, Samaneh, Tor og mange andre personer. Disse personene skal følge deg gjennom hele B1-kurset ditt med Lingu.

 

Ekstramateriale til kapittel 2 - Preposisjoner

Enheter

11

Estimert tid

2h 4m

Poeng

29

Kapittel 3. Eldreomsorg

Enheter

12

Estimert tid

2h 6m

Oppgaver

2

Poeng

93

Ekstramateriale til kapittel 3 - Leddsetninger 1

Enheter

13

Estimert tid

2h 7m

Kapittel 4. Helse

Enheter

14

Estimert tid

1h 27m

Oppgaver

2

Poeng

124

I denne leksjonen må Samaneh til fastlege, og vi får høre om synspunkter på tran. Og du får dele dine synspunkter på tran, fastlegen og psykisk helse.

Ekstramateriale til kapittel 4 - Substantiv 1

Enheter

12

Estimert tid

2h 8m

Poeng

60

Kapittel 5. Møte med det offentlige

Enheter

9

Estimert tid

1h 16m

Oppgaver

2

Poeng

65

Ekstramateriale til kapittel 5 - Adjektiv 1

Enheter

6

Estimert tid

1h 17m

Kapittel 6. Møte med det offentlige II

Enheter

8

Estimert tid

0h 51m

Oppgaver

2

Poeng

76

I denne leksjonen vil du lære mer om personnummer og folkeregisteret i Norge.

Ekstramateriale til kapittel 6

Enheter

1

Estimert tid

0h 17m

Kapittel 7. Fremtiden er usikker

Enheter

11

Estimert tid

1h 20m

Oppgaver

3

Poeng

98

I denne leksjonen tenker Samaneh mye på fremtiden. Og du får høre om Rajs rekesmørbrød!

Kapittel 8. På middag med Tor

Enheter

13

Estimert tid

1h 41m

Oppgaver

3

Poeng

100

I dette kapittelet får du lese om Samaneh og Tor som spiser middag sammen.

De drar også på kino sammen og der skjer det noe uventet.

I dette kapittelet skal vi jobbe med adverb.

Kapittel 9. Et møte med en filmprodusent

Enheter

10

Estimert tid

0h 56m

Oppgaver

2

Poeng

76

I dette kapittelet er vi med Samaneh på et møte med en filmprodusent.

Vi jobber også med idiomer og vokabular, og uttrykk som både - og, og verken - eller.

Kapittel 10. Samaneh på prøvetagning.

Enheter

10

Estimert tid

1h 2m

Oppgaver

1

Poeng

79

Vi blir  med Samaneh på prøvefilming/audition og jobber med ordforråd.

 

Nyhetsinnslag og oppgaver om oljenæringen er hentet fra TV2skole.no

Kapittel 11. På møter

Enheter

17

Estimert tid

2h 16m

Oppgaver

4

Poeng

129

I dette kapittelet blir vi med Samaneh og Tor på jobbmøter.

Vi skal jobbe med rettigheter i arbeidslivet og relevant ordforråd.

Du får også øve på å skrive sammendrag og en litt lengre tekst om svart arbeid.

 

Nyhetsinnslag og tekst og oppgaver om rettigheter i arbeidslivet er hentet fra Tv2skole.no.

Kapittel 12 Jobbintervju

Enheter

14

Estimert tid

1h 42m

Oppgaver

4

Poeng

142

I dette kapittelet blir vi med Ed på et jobbmøte.

Vi skal jobbe med småord og sammensatte ord og du får trent deg på å skrive søknadsbrev og svare på spørsmål på et jobbintervju.

Øvingsoppgaver i grammatikk B1

Enheter

10

Estimert tid

0h 51m

Poeng

66

Norges geografi - del 2

Enheter

11

Estimert tid

0h 42m

This video lesson will walk you through the geography of Norway.

B1 nivåprøve

Enheter

11

Estimert tid

0h 49m

1. Hva er B2

Enheter

11

Estimert tid

3h 7m

Oppgaver

3

2. Norge i endring

Enheter

14

Estimert tid

2h 19m

Oppgaver

6

3. Helse

Enheter

10

Estimert tid

2h 44m

Oppgaver

1

Poeng

15

4. Kunst og kultur

Enheter

13

Estimert tid

2h 23m

Oppgaver

5

5. Klima

Enheter

5

Estimert tid

1h 51m

Oppgaver

3

6. Utdanning og arbeidsliv

Enheter

17

Estimert tid

5h 13m

Oppgaver

4

7. Media

Enheter

6

Estimert tid

2h 4m

Oppgaver

3

8. Norsk politikk

Enheter

8

Estimert tid

1h 55m

Bonus: Alle tiders måltid

Enheter

9

Estimert tid

5h 49m

Denne leksjonen bygger på TV2's tv-serie Alle tiders måltid hvor vi følger en helt vanlig norsk familie på en tidsreise fra 1920 til og med 1990-tallet. Du lærer en hel del om både nyere norsk historie og hvordan levemåten og kulturen har utviklet seg.

Påmelding

1. Logg inn eller opprett en konto

In order to book this course you first need to create a user account on the platform.

Logg på or Opprett konto

Tips: Dropp passordet og logg heller inn med Facebook eller Google


2. Velg lisensalternativ for B1-B2 Nettkurs i norsk


3. Fortsett til betaling

Fullfør steg 1 først.

B1-B2 Nettkurs i norsk
Total: 0,00 kr