Loading…

B1 English Intermediate – Breakthrough!

Ved hjelp av dette kurset vil du oppleve et språklig gjennombrudd. Du vil endelig bli tryggere på engelsk og føle at du noenlunde behersker språket. På dette nivået vil du få nye grammatiske utfordringer og utvide ditt ordforråd.

Prices and registration

Mål og målsettinger

Etter å ha gjennomført kurset, vil du:

  • Kunne kommunisere ved hjelp av avanserte begreper;
  • Kunne bøye ord  og bruke avanserte setningskonstruksjoner med selvtillit;
  • Kunne uttrykk deg med selvtillit;
  • Bli mer trygg på engelsk.

 

Kursbeskrivelse

Dette kurset er for deg som ønsker å ta et skritt nærmere mer avansert engelsk, føle deg mer komfortabel i en rekke sosiale settinger. Perfeksjonering av grammatikkbruk og samtaletrening er fokusområdene for dette kurset. Kursdeltakere på  dette kurset kan allerede en god del engelsk før kursstart. Derfor er hensikten med kurset å få deg til å bruke allerede  innlært vokabular samt utvide ditt vokabular og heve grammatikknivået.

Kurset legger til rette for at du får så mye snakketrening som mulig i timen. I begynnelsen av hver time varmer vi opp med spill/lek.

 

Metode og vurderingsformer

For å heve ditt språknivå, vil du få mange samtaleoppgaver, korte forelesninger i engelsk uttale for nordmenn og uttrykke deg muntlig i plenumsdiskusjoner.

Kurset følger et vel utformet og utfyllende læreverk med en fastsatt progresjon, men din progresjon vil likevel bli vurdert underveis i kurset.

Ved kursstart vil vi fokusere på å revidere tidligere tilegnet grammatikk, mens vi senere i kursperioden vil fokusere på spesifikke grammatiske elementer. Samtlige kursdeltakere vil få tilbakemelding på deres personlige fremgang kontinuerlig i løpet av kursperioden.

 

Betaling

Dette kurset er et abonnementskurs. Dette betyr at du inngår en månedlig betalingsavtale. Kortet ditt vil automatisk bli belastet helt til du sier opp abonnementet. Du kan stanse abonnementet når du vil.

Når du har fullført et nivå, kan du gå videre til neste nivå med et enkelt klikk.

 

Kursmateriell

Kursboken er obligatorisk for alle kursdeltakere. Du kan kjøpe den hos oss når du kommer til første time, eller bestille den på nettet ved å følge linken under.

New Headway Intermediate 4th edition (kjøp den her)

INSTRUCTORS

Registration for this course has been disabled
You can browse our catalogue for other courses, or contact us for assistance.