Loading…

C1 English course Advanced – Reach for the Sky

Med dette kurset når du nye høyder i din språkutvikling. Du vil få god flyt i språket og føle at du behersker det i løpet av kursperioden. Vi vil ta for oss avanserte språkformer slik som hypotetiske og vage uttrykk, samt avansert grammatikk og vokabular.

Prices and registration

Mål og målsettinger

Etter å ha gjennomført kurset, vil du:

• Kunne kommunisere på en presis måte ved hjelp av hverdagslig språkbruk;
• Kunne bruke et avansert vokabular og grammatikk med selvtillit;
• Kunne uttrykk deg selv med selvsikkerhet;
• Beherske språket.

 

Kursbeskrivelse

Med dette kurset vil du endelig beherske engelsk på et nært morsmålsnivå. Kursdeltakere på dette nivået kan allerede en god del engelsk. Derfor er hensikten med kurset å få deg til å bruke allerede  innlært vokabular samt utvide ditt vokabular og heve grammatikknivået. Du vil få trening i å forstå og henge med i lengre tekster og samtaler.

Videre vil du også få trening i å uttrykke deg spontant, gi synspunkter og argumentere for dem. Kurset hjelper deg å utvide ditt vokabular ved hjelp av øvelser i bruk av mengdeord, prefikser, suffikser og verbfraser. Kurset legger til rette for at du får så mye snakketrening som mulig i timen. I begynnelsen av hver time varmer vi opp med spill/lek. Du vil få hjemmearbeid i relevant grammatikk og vokabular og uttale.

 

Metode og vurderingsformer

For å heve ditt språknivå vil du kurset bestå i mange samtaleoppgaver, korte forelesninger i engelsk uttale for nordmenn og plenumsdiskusjoner. Kurset følger et vel utformet og utfyllende læreverk med en fastsatt progresjon, men din progresjon vil også bli vurdert underveis i kurset.

Ved kursstart vil vi fokusere på å revidere tidligere tilegnet grammatikk, mens vi senere i kursperioden vil fokusere på spesifikke grammatiske elementer. Samtlige kursdeltakere vil få tilbakemelding på deres personlige fremgang kontinuerlig i løpet av kursperioden.

 

Betaling

Dette kurset er et abonnementskurs. Dette betyr at du inngår en månedlig betalingsavtale. Kortet ditt vil automatisk bli belastet helt til du sier opp abonnementet. Du kan stanse abonnementet når du vil.

Når du har fullført et nivå, kan du gå videre til neste nivå med et enkelt klikk.

 

Kursmateriell

Kursboken er obligatorisk for alle kursdeltakere. Du kan kjøpe den hos oss når du kommer til første time, eller bestille den på nettet ved å følge linken under.

New Headway Advanced (kjøp den her)

INSTRUCTORS

Registration for this course has been disabled
You can browse our catalogue for other courses, or contact us for assistance.