C1 Norwegian Advanced level

SUBSCRIPTION
Mid star

Dette kurset er for deg som har fullført norskkurs på nivå B2 og snakker mer eller mindre flytende norsk med stort sett riktig grammatikk, men mangler ord og selvtillit.

View class schedule

CEFR Level: C1 Advanced level
Course venue:
Course fee: From NOK 2,390 per month

Dette er et krevende, men lærerikt norskkurs på nivå C1.  Hva lærer jeg på kurset? Kurset varer i 4 måneder. Hver modul tar omkring 3 økter. Modul 1: Presentasjonsteknikk Modul 2: Retor...

Dette er et krevende, men lærerikt norskkurs på nivå C1. 

Hva lærer jeg på kurset?

Kurset varer i 4 måneder. Hver modul tar omkring 3 økter.

Modul 1: Presentasjonsteknikk

Modul 2: Retorikk

Modul 3: Mediespråk

Modul 4: Kultur og ukultur

Modul 5: Det norske språkets vandring

Modul 6: Juss i dagliglivet

Modul 7: Forretningsnorsk

Modul 8: Hæ? Dagligspråk

 

Inkludert i alle moduler:

 • Grammatikk
 • Dialekter
 • Partikkelverb
 • Idiomer

 

Kurset gir deg:

 • trening i grammatikk på avansert nivå
 • utvidet aktivt ordforråd
 • mengdetrening i å kommunisere både skriftlig og muntlig på norsk.
 • trening i lytteforståelse på avansert nivå

Kurset har som hensikt å føre til at du får god kontroll over et bredt språklig spekter. Dette gjør at du kan velge formuleringer for å uttrykke deg presist i en passende stil om et stort antall generelle, akademiske, faglige, og fritidsrelaterte emner uten å måtte begrense det du ønsker å si.

Metode

Kurset har en kommunikativ tilnærming til språket. Undervisningen foregår i små grupper (maks. 10 personer). Kurset krever en del fra deg som innlærer. Du må regne med én til to timer selvstudium i uken og det forventes aktiv deltakelse av deg i å gi tilbakemelding på andre studenters tekster.  

 

Passer kurset for meg?

Jeg behersker allerede hovedinnholdet i tekster om både konkrete og abstrakte emner.

 

Jeg kan allerede delta i samtaler med et mer eller mindre spontant og flytende språk, slik at kommunikasjon med norsktalende fungerer fint for alle parter.

 

Jeg kan allerede skrive tydelige og detaljerte tekster om ulike temaer.

 

Jeg kan allerede argumentere for og imot ulike alternativer i en diskusjon.

 

 

 

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, kan du bestille en gratis kartleggingssamtale her.

 

Du får all kursmateriell blir utdelt av lærer eller er tilgjengelig på medlemssiden din og er inkludert i prisen.

Frequently asked questions

The combi course is a more structured and more intensive version of our regular online course. The combi course includes full access to our regular, flexible online course and in addition offers you twice-weekly scheduled live classes with a teacher in a group not larger than 10. During these classes you follow a textbook-based programme, and you will get the real classroom feel, just as if you were attending lessons at Lingu school premises.


During levels A1 and A2 levels you will be learning from the Norsk på 123,( 2017 edition).
During level B1 level you will be learning from the Stein på stein, textbook and exercise book (2014 edition)
During B2 level
you will not need any books.
During C1 level you will be learning from  Håndbok i gramatikk og språkbruk norsk for innvandrere 

For all our Norwegian courses we also recommend Exploring Norwegian Grammar as a useful reference grammar in English.

Apart from full access to our regular online plan, you will also get:

 • A choice between morning or evening classes (in addition to full access to the whole the online plan)

 • A hybrid course with a structured approach. 

 • Regular lessons times and a course program with a one dedicated teacher 

 • Small groups with the same students (groups of maximum 10)

 • Staying on track by following a course book and receiving individual feedback on your progress from your teacher.

Register here

Select start date

Oslo

Please sign in or create an account to continue

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white