Close

En statlig støtteordning for bedriftsintern opplæring i norsk, lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. 

Søknadsfristen er 13. nov 2017


Meld interesse her

Kompetansepluss

Mange arbeidstakere har utfordringer med å kommunisere godt nok med kolleger på norsk. 


Med kurs i muntlige ferdigheter i norsk vil bedriften få et skreddersydd kursopplegg tett knyttet til deltakernes arbeidsdag.

Norskopplæring på arbeidsplassen

Er dette noe for din bedrift?

Ring oss på 40 3000 40 for å snakke med en kunderådgiver!

Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter

Den digitale revolusjonen har endret arbeidshverdagen for de fleste og digitale ferdigheter er viktigere enn noen gang. 


Vi hjelper dine ansatte med å bygge opp grunnleggende digitale ferdigheter.

Slik fungerer opplæringen

Opplæringen kan enten skje som et bedriftsinternt kurs på deres arbeidsplass, eller som et samarbeid mellom ulike virksomheter. Videre skal opplæringen være praksisnær og knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver.


Nytt for utlysning for kurs i 2018 er at opplæringen nå kan skje på nettet. Dette vil da være videokonferanse mellom kursholder og deltakere fra én eller flere ulike bedrifter. 


Vi vil tilby åpne nettkurs for utvalgte bransjer, og tilrettelegge for at enkeltdeltakere fra flere bedrifter skal kunne delta på kurset.

Ring oss på tlf. 40 3000 40 eller kontakt oss i chat-boksen for å finne ut om din bedrift kvalifiserer for Kompetansepluss!

Kvalifiserer din bedrift for Kompetansepluss?

De ansatte skal ha kort formell utdanning

Bedriften vil aktivt bidra til at kurset blir relevant og aktuelt for deltakernes arbeidsdag.

Veiledende gruppestørrelse er 8 - 12 deltakere

Kurset er ønskelig fra deltakerne selv

Slik søker du

Vi skriver og sender inn søknaden til Kompetanse Norge og tar oss av alle formalia rundt dette.


Det du trenger å gjøre er å foreta en intern undersøkelse blant dine ansatte om behov og ønske om norskkurs, datakurs eller kurs i de andre grunnleggende ferdighetene. 


Be om påmelding slik at du vet akkurat hvor mange det gjelder. 

Deretter bør du avklare med nøkkelpersoner og mellomledere at dere planlegger et slikt kurs og at det krever litt tilretteleggging.


Slik søker du:

  • Meld interesse ved å klikke på knappen under og fyll ut skjemaet
  • Vi setter opp et telefonmøte for å hente inn opplysninger for å skrive en best mulig søknad.
  • Dere signerer på en samarbeidsavtale om med oss om søknad og kursleveranse.

Kompetansepluss Arbeid (tidl. Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) er et opplæringstilbud som er finansiert av det offentlige og rettes mot ansatte med kort formell utdanning. 


Ca. 200 millioner kroner bevilges hvert år til bedriftsinterne kurs i norsk språk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. 


Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. 


En satsning på de ansattes kompetanse vil gjøre det lettere å takle omstillinger. Dette kan også gi ansatte bedre grunnlag for å ta fagbrev eller annen type opplæring.

Hva er Kompetansepluss?

Hvorfor søke midler til opplæring?

Formålet med kursene er å styrke kompetansen til medarbeidere med kort formell utdanning slik at de kan følge utvikling og krav i arbeidslivet, og bli værende i jobb. Det stilles stadig større krav til lesing, skriving og databruk i alle yrkesgrupper. I tillegg er det viktig for staten å sørge for at arbeidstakere som mister jobben eller blir syke, er i stand til å omskolere seg.


I Kompetansepluss jobber vi med å forbedre grunnleggende ferdigheter, og det blir en lavere terskel å begynne på kurs eller utdanning. Mange av våre kursdeltakere jobber som innen hotell, logistikk, byggebransjen eller industri.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid!

Copyright © 2017 Lingu Kompetanse AS

Tlf.: 40 3000 40. Epost: [email protected]

Madlaveien 10, 4008 Stavanger