Close

En statlig støtteordning for bedriftsintern opplæring i norsk, lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter.


Søknadsfrist: 15. okt 2017

Kompetansepluss

Mange arbeidstakere har utfordringer med å kommunisere godt nok med kolleger på norsk. 


Med kurs i muntlige ferdigheter i norsk vil bedriften få et skreddersydd kursopplegg tett knyttet til deltakernes arbeidsdag.

Norskopplæring på arbeidsplassen

Kurset er ønskelig fra deltakerne selv

Kvalifiserer din bedrift for Kompetansepluss?

Ring oss på tlf. 40 3000 40 eller kontakt oss for å finne ut om din bedrift kvalifiserer for Kompetansepluss!


Les mer om kriteriene her.

De ansatte skal ha kort formell utdanning

Veiledende gruppestørrelse er 8 - 12 deltakere

Bedriften vil aktivt bidra til at kurset blir relevant og aktuelt for deltakernes arbeidsdag.

Slik søker du

Vi skriver og sender inn søknaden til Kompetanse Norge og tar oss av alle formalia rundt dette.


Det du trenger å gjøre er å foreta en intern undersøkelse blant dine ansatte om behov og ønske om norskkurs, datakurs eller kurs i de andre grunnleggende ferdighetene. 


Be om påmelding slik at du vet akkurat hvor mange det gjelder. 

Deretter bør du avklare med nøkkelpersoner og mellomledere at et slikt kurs er ønskelig å gjennomføre.


Det vi trenger fra dere er: 

  • Utfylt registreringsskjema for bedriften
  • Et telefonmøte med en av våre rådgivere som skal skrive søknaden 
  • Signert samarbeidsavtale

Kompetansepluss Arbeid (tidl. Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) er et opplæringstilbud som er finansiert av det offentlige og rettes mot ansatte med kort formell utdanning. 


Ca. 200 millioner kroner bevilges hvert år til bedriftsinterne kurs i norsk språk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. 


Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. 


En satsning på de ansattes kompetanse vil gjøre det lettere å takle omstillinger. Dette kan også gi ansatte bedre grunnlag for å ta fagbrev eller annen type opplæring.

Hva er Kompetansepluss?

Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter

Den digitale revolusjonen har endret arbeidshverdagen for de fleste og digitale ferdigheter er viktigere enn noen gang. 


Vi hjelper dine ansatte med å bygge opp grunnleggende digitale ferdigheter.

Hvorfor søke midler til opplæring?

Formålet med kursene er å styrke kompetansen til medarbeidere med kort formell utdanning slik at de kan følge utvikling og krav i arbeidslivet, og bli værende i jobb. Det stilles stadig større krav til lesing, skriving og databruk i alle yrkesgrupper. I tillegg er det viktig for staten å sørge for at arbeidstakere som mister jobben eller blir syke, er i stand til å omskolere seg.


I Kompetansepluss jobber vi med å forbedre grunnleggende ferdigheter, og det blir en lavere terskel å begynne på kurs eller utdanning. Mange av våre kursdeltakere jobber som innen hotell, logistikk, byggebransjen eller industri.

Copyright © 2017 Lingu Kompetanse AS