Lingu Øst-Viken

Call us: (+47) 40 3000 40 Mondays to Fridays 09:00-15:00 CET

Bli kjent med oss

Det første og viktigste: Lingu er mennesker. Et team. Forpliktet på oppdraget vårt. Vi foretrekker uvanlige tilnærminger og nye måter å gjøre gamle ting på, og vi utfordrer status quo.

Vis mer