Loading…

13. Det frie ord og bilde

B2

You need to register or sign in to attend this class!

Oct 19, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
  • Formelt subjekt
  • Modaleverb
  •  Hva skjer, hvordan og når?

Læringsmål
  • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
  • Bli kjent med vær varsom-plakaten
  • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
    og synspunkter

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 7. Media

Group page Member area home