Loading…

5. Hvordan har du det? II

B2

You need to register or sign in to attend this class!

Sep 14, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
  • Leddsetninger 
  • Subjunksjoner som innleder adverbiale  leddsetninger
  • ordstilling i leddsetninger
  • Subjunksjoner og adverb


Læringsmål
  • Kunne stille kritiske spørsmål til lesestoff
  •  Kunne gjøre rede for egne meninger i en diskusjon 
    og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter og kommentarer.

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 3. Helse

Group page Member area home