Loading…

2. Familie og boformer

Conversation A2

You need to register or sign in to attend this class!

Sep 21, 2017
08:00 - 09:00
Online
Kari Kari Hennum
Grammatikk
  • bestemt og ubestemt form av substantivet
  • eiendomsord
  • bøying av familieord


Læringsmål
  • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
  • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner
Group page Member area home