Loading…

12. Velferdsstaten Norge II

B1

You need to register or sign in to attend this class!

Feb 21, 2018
19:30 - 21:00
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
50 experience points available. Uttale,Lese og lytte,Samtale,VokabularogGrammatikk
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Tema
Organisasjonsliv og frivillig arbeid
arbeidsmiljø

Grammatikk
Determinativer og subjunksjoner
Group page Member area home