Loading…

11. Et nytt liv

Conversation A2

You need to register or sign in to attend this class!

Jan 16, 2018
18:45 - 19:45
Online
40 experience points available. Lese og lytte,Uttale,Samtale,VokabularogGrammatikk
Kari Kari Hennum
Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
  • kunne uttrykke dine følelser
  • kunne snakke om planer 
  • kunne gi og få råd og tips
Group page Member area home