Loading…

Preposisjoner

FREE! A1

You need to register or sign in to attend this class!

Feb 15, 2018
19:00 - 20:00
Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går gjennom:
  • I eller på 
  • For eller til 
  • I, til og om i tidsuttrykk med årstider
  • I og til med ferier og høytider 
  • Preposisjonen på i tidsuttrykk 
  • Hos eller til


Group page Member Area