Loading…

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Big group A2

You need to register or sign in to attend this class!

Feb 7, 2018
20:30 - 21:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte,Uttale,Grammatikk,VokabularogSamtale
Milan Milan Tosic
Grammatikk
  • verb: synes, tror, mener, tenker
  • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
  • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
  • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

Group page Member area home