Loading…

2. Familie og boformer

Big group A2

You need to register or sign in to attend this class!

Mar 3, 2018
11:30 - 12:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte,Samtale,Uttale,Vokabular, yGrammatikk
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
  • bestemt og ubestemt form av substantivet
  • eiendomsord
  • bøying av familieord


Læringsmål
  • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
  • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner
Group page Member area home