Loading…

13. Jobbsøking og CV

Conversation A2

You need to register or sign in to attend this class!

Mar 15, 2018
20:00 - 21:00
Online
40 experience points available. Grammatikk, Lese og lytte, Uttale, Samtale, and Vokabular
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 
  • ordforråd
  • modalverb
  • perfektum partisipp 
  • adjektiv
  • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
  •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
  •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv

Group page Member Area