Loading…

25. Ordforråd: En innflytter

Big group B1

You need to register or sign in to attend this class!

Mar 3, 2018
12:45 - 13:45
Online
40 experience points available. Uttale,Samtale,GrammatikkogVokabular
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
  • vokabular
  • perfektum partisipp
  • s-verb
  • adjektiv

Læringsmål
  • kunne gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelse og hendelser
  • Kunne uttrykke synspunkter , enighet og uenighet

Domene
Personlig
Group page Member area home