Loading…

19. Lov og rett II

B2

You need to register or sign in to attend this class!

Mar 1, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Lese og lytte,Samtale, yGrammatikk
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Tema
  • Straff og soning

Grammatikk
  • vokabular 
  • enig med/ enig i/ enig om,
  • så Group page Member area home