Loading…

11. Et nytt liv

Big group A2

You need to register or sign in to attend this class!

Apr 7, 2018
11:30 - 12:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte,Uttale,Samtale,VokabularogGrammatikk
Kari Kari Hennum
Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
  • kunne uttrykke dine følelser
  • kunne snakke om planer 
  • kunne gi og få råd og tips
Group page Member area home