Loading…

9. Idrett og friluftsliv I

You need to register or sign in to attend this class!

May 31, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Grammatikk, Samtale, and Lese og lytte
Profile milan Milan Tosic
Tema
  • Kroppsbilde og kroppsidealer 

Grammatikk
  • gjør/får
  • ordlaging
  • vokabular
  • midlertidig/imidlertid 


Group page Member Area