Loading…

6. Boligen min

A2

You need to register or sign in to attend this class!

Apr 12, 2018
11:00 - 12:00
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Uttale, Samtale, Vokabular, and Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Grammatikk
  • adjektiv, komparativ og superlativ
  • stedspreposisjoner
  • setninger med derfor og fordi
  • eiendomsord

Læringsmål

  • kunne gi uttrykk for meninger
  • kunne beskrive bosted og boforhold
  • kunne sammenligne 
  • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

Group page Member Area