Loading…

15. Velferdsstaten Norge I

B1

You need to register or sign in to attend this class!

May 2, 2018
17:00 - 18:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
50 experience points available. Grammatikk,Vokabular,Samtale,Uttale, yLese og lytte
Eleonore Eleonore Wang
Tema
Organisasjonsliv og frivillig arbeid
arbeidsmiljø

Grammatikk
Determinativer og subjunksjoner
Group page Member area home