Loading…

Familie og boformer

Conversation A2-1

You need to register or sign in to attend this class!

Sep 18, 2018
20:30 - 21:30
Online
40 experience points available. Grammatikk, Vokabular, Uttale, Samtale, and Lese og lytte
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
  • bestemt og ubestemt form av substantivet
  • eiendomsord
  • bøying av familieord


Læringsmål
  • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
  • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner
Group page Member Area