Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Conversation
B1-2
Starts in over 1 year ago

Vi jobber med
  • imperativ
  • muntlig interaksjon
  • vokabular 

Læringsmål
  • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål 
  • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)

Yngvil Vatn Guttu
Profile yngvil
Online 21 Feb at 17:45 - 18:45

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white