Ordforråd: En innflytter

Conversation
B1-3
Starts in about 1 year ago

Grammatikk
  • vokabular
  • perfektum partisipp
  • s-verb
  • adjektiv

Læringsmål
  • kunne gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelse og hendelser
  • Kunne uttrykke synspunkter , enighet og uenighet

Domene
Personlig

Yngvil Vatn Guttu
Profile yngvil
Online 15 May at 18:45 - 19:45

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white