Loading…

27. Noen glimt fra Norges historie I

B1

You need to register or sign in to attend this class!

Aug 12, 2019
09:00 - 11:00
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile margret Margret Sævarsdottir
Kapittel 13 Noen glimt fra Norges historie 

Mål for dette kapitlet:

·      Kursdeltakerne skal få kjennskap til hovedtrekk i Norges historie
·      De skal få kjennskap til grunntrekkene i det politiske systemet
·      De skal få innblikk i språksituasjonen i Norge
·      De skal kunne fortelle om historiske og politiske forhold i andre land de kjenner
·      De skal kunne bruke datoer og årstall riktig 

I grammatikken skal de lære å bruke

·      hjelpeverb i preteritum  
Group page Member Area