Livsstil og kosthold

Conversation
A2-1
Starts in about 1 year ago

Grammatikk
  • ordforståelse
  • adjektiv vs adverb

Læringsmål

  • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
  • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
  • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

Kari Hennum
Profile kari
Online 15 May at 19:30 - 20:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white