8. Idrett og friluftsliv I

B2
Domkirkegaten 3, Bergen, Norge
Starts in 8 months ago

Tema
  • Modul 3 Kontantstøtte og permisjon
  • Grammatikk: Passiv -s og passiv med bli
  • Oppgave: skriv noen setninger om siste modul (Miljø)Aileen Madsen
Profile aileen
Bergen 01 Oct at 19:00 - 21:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white