14. Helse II

B2
Domkirkegaten 3, Bergen, Norge
Starts in 7 months ago

Tema
  • Spørsmål og svar om helseproblemer 

Grammatikk
  • preposisjoner
  • substantivbøyning
  • skal/kommer til å/vil 


Aileen Madsen
Profile aileen
Bergen 22 Oct at 19:00 - 20:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white