Repetisjonsfredag

B2
Domkirkegaten 3, Bergen, Norge
Starts in 7 months ago

Her får du anledning til å ta opp tema og emner som du ønsker at læreren skal gjennomgå igjen.

Aileen Madsen
Profile aileen
Bergen 06 Dec at 16:15 - 17:15

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white