Loading…

9. Innvandring og utvandring I

B1

You need to register or sign in to attend this class!

Oct 02, 2019
09:00 - 10:50
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile profilbilde Tine Frantzen
Kapittel 5 Innvandring og utvandring 

Mål for dette kapitlet:

·      Kursdeltakerne skal kunne snakke sammen om innvandring og utvandring og om årsakene til migrasjon
·      De skal kunne lese og forstå tekster med informasjon om oppholds- og arbeidstillatelse
·      De skal kunne argumentere for og imot noe 

I grammatikken skal de arbeide med
·      substantivets bøyningsformer og bruk av de ulike formene
·      helsetninger og setninger med det
Group page Member Area