20. Arbeidsliv I

B2
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Starts in 7 months ago

Tema
  • Jobbintervjuet 

Grammatikk
  • preposisjoner
  • bli-passiv
  • med eller uten ubestemt artikkel
  • refleksive verb
  • tekstbinding 


Tine Frantzen
Profile profilbilde
Stavanger 11 Nov at 11:00 - 12:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white