7. Å leve sammen II

B2
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Starts in 10 months ago

Tema
Pappapermisjon

Grammatikk
  • forskjell/forskjellig
  • tekstbinding og ordstilling
  • preposisjoner: til/for
  • adjektivet liten 

Maria Smith Fredriksen
Profile maria
Stavanger 26 Sep at 17:00 - 18:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white