Loading…

Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

A2-2

You need to register or sign in to attend this class!

Sep 18, 2019
13:15 - 14:15
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Uttale, Grammatikk, Vokabular, and Samtale
Profile ja lingu Milan Tosic
Grammatikk
  • verb: synes, tror, mener, tenker
  • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
  • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
  • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

Group page Member Area