Loading…

Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

A2-2

You need to register or sign in to attend this class!

Oct 07, 2019
19:30 - 20:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Uttale, Grammatikk, Vokabular, and Samtale
Profile kari Kari Hennum
Grammatikk
  • verb: synes, tror, mener, tenker
  • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
  • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
  • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

Group page Member Area