1. Fritidsaktiviteter 🚣‍♀️🚴🏂 I

A2
Domkirkegaten 3, 5017 Bergen, Norge
Starts in 9 months ago

Vi blir kjent og går gjennom kursplan og nettkurset.

Grammatikk

  • leddsetninger
  • Som-setninger
  • Ordstilling
  • Demonstrativer

Uttale

  • u-lyd
  • Trykk på 2. stavelse
  • Månedene

Ann Magritt Skogen
Profile meg2
Bergen 30 Oct at 17:00 - 18:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white