Loading…

Ordforråd: Å snakke et språk du ikke kan

You need to register or sign in to attend this class!

Nov 18, 2019
16:30 - 17:30
Online
40 experience points available. Vokabular, Lese og lytte, Samtale, Grammatikk, and Uttale
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
  • verb
  • substantiv
  • adjektiv

Læringsmål
  • kunne lese og forstå tekster knyttet til egen livssituasjon
  • kunne uttrykke meninger og gjenfortelle og beskrive egne opplevelser og tanker
Group page Member Area