Ordforråd: Vi øver på å snakke om forskjellige B1-temaer

Starts in 7 months ago

Grammatikk
  • verb
  • substantiv
  • adjektiv

Læringsmål
  • kunne lese og forstå tekster knyttet til egen livssituasjon
  • kunne uttrykke meninger og gjenfortelle og beskrive egne opplevelser og tanker

Pia Lorentzen Skjennum
Profile pia300px
Online 18 Nov at 16:30 - 17:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white