9. Idrett og friluftsliv I

B2
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Starts in 8 months ago

Tema
  • Kroppsbilde og kroppsidealer 

Grammatikk
  • gjør/får
  • ordlaging
  • vokabular
  • midlertidig/imidlertid 


Tine Frantzen
Profile profilbilde
Stavanger 06 Feb at 19:00 - 20:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white