6. Å leve sammen I

B2
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Starts in 7 months ago

Tema
  • Ekteskap

Grammatikk
  • desto
  • preposisjoner
  • vokabular
  • heller + ikke Tine Frantzen
Profile profilbilde
Stavanger 27 Jan at 11:00 - 12:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white