Loading…

26. Velferdsstaten II

B1

You need to register or sign in to attend this class!

Apr 07, 2020
19:00 - 20:50
Holbergs gate 15, Sandnes, Norge
Profile aud inger Aud Inger Åsjord
Kapittel 12 Velferdsstaten 

Mål for dette kapitlet:

·      Kursdeltakerne skal kunne bruke ord og uttrykk som forteller om velferdsstaten
·      De skal kunne forstå informasjon om støtteordninger og helsetjeneste
·      De skal kunne bruke uttrykk som forteller at man har behov for noe 

I grammatikken skal de arbeide med
·      sammensatte substantiv  
Group page Member Area