8. Hverdag og fest 🎉 I

A2
Domkirkegaten 3, 5017 Bergen, Norge
Starts in 8 months ago

Grammatikk
  • Kvantorer
  • Intetkjønnsformer av adjektiv
  • Ordenstall

Uttale
  • Kort og lang y
  • kj-lyden, sk-lyden
  • Ordenstall

Ann Magritt Skogen
Profile meg2
Bergen 04 Feb at 12:00 - 13:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white