Livsstil og kosthold

A2-1
Starts in 7 months ago

Grammatikk
  • ordforståelse
  • adjektiv vs adverb

Læringsmål

  • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
  • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
  • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

Kari Hennum
Profile kari
Online 11 Dec at 13:15 - 14:15

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white