23. Lov og rett III (Grammatikk)

B2
Starts in 9 days ago

Tema
  • Vitenskap, Darwin og vaksiner 

Grammatikk
  • hypotetiske setninger
  • preposisjoner
  • subjunksjoner og konjunksjoner, 
Pia Lorentzen Skjennum
Profile pia300px
Oslo 26 Mar at 17:00 - 19:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white